Český debut Caroline Shaw na Strunách podzimu

19. října 2021 byl v multifunkčním sále pražského DOX+ zahájen již 25. ročník festivalu Struny podzimu. Jednalo se přitom o poměrně exkluzivní záležitost, jelikož všichni interpreti večera – americká skladatelka, zpěvačka a houslistka Caroline Shaw a renomovaný smyčcový soubor Attacca Quartet – se v České republice představili vůbec poprvé.

Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet 19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)
Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet
19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)

Caroline Shaw (*1982) se již od dětství věnovala jak skladbě, tak hře na housle a zpěvu. Své umělecké diplomy získala postupně na Rice University, Yale University a Princeton University, v současnosti je činná na New York University a Juilliard School. Jak v programu festivalu uvádí jeho dramaturg Guy Borg, Shaw svou uměleckou činností ztělesňuje skladatele 21. století. Skladatelsky i interpretačně se pohybuje plynule mezi žánry a spolupracuje se současnými umělci napříč hudební kulturou, čímž otvírá svět klasické hudby novým vlivům a přivádí k němu rozmanitější publikum. Kromě Pulitzerovy ceny za hudbu (2013) je Shaw rovněž laureátkou ceny Grammy, kterou získala za album Orange v roce 2020. Právě na této nahrávce spolupracovala s Attacca Quartet (Amy Schroeder – housle, Domenic Salerni – housle, Nathan Schram – viola, Andrew Yee – violoncello), jedním z nejaktivnějších a kritikou uznávaných kvartet především za Atlantikem.

Nejen výběr z Orange byl obsahem tohoto autorského koncertu, jehož dvě přibližně třičtvrtěhodinové části se vyznačovaly poměrně odlišnou koncepcí. Zatímco první polovinu tvořil výhradně kvartetní instrumentální program (Entr’acte, Punctum, Three Essays), ve druhé polovině se po pětivětém kvartetu Plan & Elevation v pěti kusech pro zpěv a smyčcové kvarteto (Stars in My Crown, I’ll Fly Away, Can’t voi l’aube, Other Song, And So) pěvecky představila i samotná skladatelka. Její hudbu lze v krátkosti popsat jako jistou syntézu hudebních jazyků Maxe Richtera a Steva Reicha. Nezřídka se v ní navíc setkáváme s jemnou a vkusnou historizací hudby středověku, baroka i klasicismu, stejně jako aluzemi na skladby Bacha, Haydna, Beethovena, Ravela nebo samotné Caroline Shaw. Minimalistické pojetí je podtrženo častou repetitivností několikataktových frází či celých pasáží, které jsou dynamicky, tempově či technicky variovány.

Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet 19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)
Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet
19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)

Poměrně koherentní program, který byl po závěrečném potlesku navíc doplněn krátkým jednovětým kvartetem s názvem Valencia, ke konci poněkud tratil na jistém vyčerpání možností smyčcových nástrojů, tedy jednotvárnosti skladatelských postupů. Tyto aspekty byly patrné i v úvodních dvou písních druhé poloviny koncertu, která se však v příznačném kontrastu vůči první polovině vyznačovala jistou populární polohou. Třebaže jsou kompozice Caroline Shaw veskrze povedené a vkusné, tedy nikterak kýčovitě podbízivé, i dobrého „jídla“ se dá „přejíst“. Kratší recitál opírající se především o instrumentální kusy by programu nejspíše zajistil větší přímočarost a patrně by zabránil i jisté interpretační únavě, která se ke konci postupně dostavovala.

I přesto po hudebním setkání s Caroline Shaw přetrvávají spíše pozitivní dojmy, které umocňuje jednak precizní sehranost a technická vybavenost Attacca Quartet, jejichž suverénní interpretační projev snesl nejpřísnější měřítko, jednak zvuková kvalita tohoto, pro příznivce soudobé hudby velmi záslužného, večera. Více než výše uvedené drobné výtky tyto dojmy na místě kazila slyšitelná neukázněnost některých pořizovatelů vizuálních či audiovizuálních záznamů. Na závěr nezbývá než letošním Strunám popřát vydařené a ničím, tedy ani epidemiologickou situací, nerušené festivalové plány.

Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet 19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)
Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet
19. října 2021 (zdroj Struny podzimu)

Struny podzimu – Caroline Shaw & Attacca Quartet
19. října 2021, 20:00 hodin
DOX+

Interpreti:
Caroline Shaw – zpěv

Attacca Quartet:
Amy Schroeder – housle
Domenic Salerni – housle
Nathan Schram – viola
Andrew Yee – violoncello

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments