Co je křehčí a kratší než lidský život?

  1. 1
  2. 2

Oratórium Žalospev mieru má – podľa autora – jedenásť častí: v bulletine sú však rozdelené do deviatich menovaných častí: l. je Prelúdium – v štýle Mantry, 2. časť je Vojak – (Miles) na text úryvku z Komenského detskej encyklopédie Orbis sensualium pictus. V latinčine tu autor vypočítava výzbroj stredovekého vojaka. 3. časť je Obliehanie mesta (Obsidium Urbis), kde sa opäť slovami Jána Amosa Komenského opisuje nielen obliehanie, ale aj kruté zničenie obliehaného mesta, 4. časť – Nárek (The Lament) je hudobne spracovaný citát z Godárovej hudby k filmu režiséra Šulíka Krajinka, pričom slovný citát je zo sumerského Náreku nad skazou mesta Ur, časti 5., 6. a 7. sú modlitby: prvá k Alahovi, ďalšia je úryvkom zo Žalmu 102 a 51, tretia je Lacrimosa z latinskej omše za mŕtvych, ktorej text využívali skladatelia smútočných Rekviem. 8. časť je spomínaná Mantra na text Erazma Rotterdamského zo Žalospevu mieru (Čo je krehkejšie…) a 9. časť je hudobne – poetická Uspávanka na text anglického básnika Alfreda Tennysona (Čo to malé vtáča vraví mame v hniezde na svitaní?) – ktorá by mohla znieť i samostatne pre jej hudobnú nádej v čistotu detského sveta. Je to súčasne katarzia celého oratória. Oratórium obsahuje aj dve čisto inštrumentálne čísla, ktoré dopĺňajú dielo na 11-časťové: Gran Battagliua, nadväzujúcu na hudobnú formu šestnásteho storočia s imitujúcimi zvukmi vojny a Pavanu – ako renesančný tanec, ktorý dopĺňa náladu stredovekých a starovekých textov.

Hudba tohto diela je zmesou Godárových hľadaní, ktoré by sme mohli sumarizovať aj ako cestu súčasného skladateľa za poslucháčom. Znie v nej mnoho moderných a typicky Godárovských postupov, harmónií i melodických krás, ktoré vytvárajú pôsobivú a do detailov prepracovanú hudobnú koláž – vrátane využitia inštrumentov súboru starej hudby. Godárova hudba však vedie poslucháča od stredovekých textových a hudobných imitácií a myšlienkových metafor ku krutej súčasnosti – po chodníkoch kompozičných zákutí tohto významného autora. Tie spodobujú portréty humanistu, skladateľa, filozofa, na tepe doby ruku držiaceho umelca Vladimíra Godára. Jeho oratórium je myšlienkovým apelom – ale aj zamyslením, ako kráčať k poslucháčovi tak, aby sa skladateľ celkom neodcudzil ani sebe, ani dobe, v ktorej tvorí a hlavne svojím poslucháčom. Veď načo tvoriť pre seba?

Godár vo svojom „žalospevnom oratóriu“ prehovoril ako súčasník, ktorého „zvony na hrane doby“ zarezonovali v každom z nás myšlienkami nad nezmyslom vojen, nad chamtivosťou bohatých sveta, ktorá môže – slovami autora – viesť k zániku civilizácie.


Hodnotenie autorky recenzie: 95 %

Vladimír Godár:
Querela pacis
Dirigent: Andrew Parrott
Emily van Evera (soprán)
Petra Noskaiová (alt)
Tomáš Šelc (bas)
Umelecký vedúci: Miloš Valent
Zbormajster: Dušan Bill
Solamente Naturali
Vocale Solamente Naturali
30. apríla 2014 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

www.solamentenaturali.sk
www.filharmonia.sk

Foto Matej Kmeť

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Godár: Querela pacis -Solamente Naturali (Bratislava 2014)

[yasr_visitor_votes postid="105234" size="small"]

Mohlo by vás zajímat