Design a zvuk: New World Center Miami

Ze všech tří moderních koncertních síní navržených architektem Frankem Gehrym je budova New World Center v miamské části South Beach nejmladší. Jeho první byla Walt Disney Concert Hall v Los Angeles (psali jsme o ní zde). Jakkoli jsou si všechny tři koncertní budovy podobné, jsou v něčem jiné. Walt Disney Hall v Los Angeles je futuristickou stavbou vpravdě hodnou architektury dvacátého prvního století, zatímco koncertní síň v Miami Beach je architektonicky mnohem méně „extravagantní“. Obě budovy však mají uvnitř stylově čisté koncertní sály bez proscénia.Rozdíly jsou však patrné právě zvnějšku. Mnoho zakřivených ploch odrážejících odlesky slunce u Walt Disney Hall je v Miami nahrazeno sklem a vzdušností. A tak losangeleská monumentalita architektury je v Miami nahrazena vzdušností a lehkostí. Architekt Frank Gehry projektoval budovu na přání svého dlouholetého přítele zakladatele Filharmonického orchestru v Miami, dirigenta a skladatele Michaela Tilson Thomase. Orchestr v Miami tento umělec založil v roce 1987 jako studentský orchestr miamské konzervatoře. Orchestr fungoval díky velkorysému daru lodní společnosti Carnival Cruise Lines, která jako základní jmění vložila do jeho vínku sedmdesát pět milionů dolarů. Postupně se ze studentského orchestru stal klasický filharmonický orchestr. A ten potřeboval k provozu odpovídající prostory. Byly zakoupeny dvě parkovací plochy za Art Deco promenádní čtvrtí na South Beach, a tím byla určena poloha budoucí koncertní síně. V sousedství jedinečného souboru Art Deco staveb podél pláže South Beach , která je nemovitým světovým kulturním dědictvím UNESCO.Vznikla budova, která nikterak neruší atmosféru unikátní Art Deco čtvrti a kromě koncertní síně obsahuje kancelářské prostory, univerzitní zázemí pro studenty a dostatečně rozsáhlou volnou plochu parku, která nechá budově vyniknout. Systém hliníkových nosníků a profilů byl použit jako obkladový materiál konstrukcí z oceli, které nesou prosklenou čelní stěnu na jihu a stejně rozsáhlou, pouze jinak členěnou prosklenou stěnu západní.

Pohyb ve vzdušném atriu budovy o šesti poschodích s monumentálním spirálovitě zatočeným schodištěm v čistě bílé je okouzlující. Ve všech částech budovy jsou prakticky rozmístěny zkušebny provozní místnosti a jihovýchodním směrem je umístěn vlastní koncertní sál. Interiér sálu je na rozdíl od víceméně obdélníkového půdorysu jiný. Architekt Géry přišel s dnes již zapomenutým konceptem uspořádání sálu italského Teatro Olympico (prvního novodobého divadla). To vše ale v provedení jednadvacátého století.Uspořádání parteru auditoria je klasicky podkovovité s orchestřištěm zhruba uprostřed. Balkóny se však zvedají jen po jedné stěně a zasahují přibližně do poloviny druhé obvodové stěny. Tvoří jakýsi nedokončený prstenec kolem půdorysu sálu – jakousi protilehlou podkovu. Dovnitř sálu proniká denní světlo a je z něho vidět ven do parku v okolí budovy. Po obvodu části hlavního sálu jsou rozestavěny ozvučné bílé panely, které kromě zlepšení akustiky umožňují i cílené velkoplošné projekce. Vizuální atmosféra koncertního sálu je nejzajímavější za soumraku, kdy do sálu proniká tlumené světlo zapadajícího slunce a to je kombinováno s projekcemi na ozvučné desky. Dirigent Michael Tilson Thomas podporoval tuto vizuální podobu a zároveň se také spolupodílel na akustické podobě sálu. Vznikl tak sál, který je akusticky vhodný pro provozování symfonické hudby stejně dobře jako pro provozování hudby komorní. Díky balkónům, které jsou zčásti uzpůsobeny nikoli pro diváky, ale pro účinkující, sál umožňuje i velmi působivé koncertní provedení oper nebo muzikálů, kdy sbory a účinkující stojí na podkovitě zaoblených podestách balkónů, a obkopují tak obecenstvo v prostoru a vytvářejí neobvyklý poslechový zážitek. Sál umožňuje přes čtyřicet konkrétních uspořádání, která se přizpůsobí každému stylu provozované hudby, včetně hudby moderní. Současně je koncertní budova jednou z nejlepších akustických síní světa.

New World Center je příkladem moderní architektury, která velmi těsně souzní s historickou architekturou Art Deco, kterou je část Miami zvaná South Beach proslavena a za kterou přijíždějí návštěvníci z celého světa. Nikterak ráz čtvrti nenarušuje, naopak ho velmi vhodně doplňuje a oživuje. Stavba byla dokončena v roce 2011 nákladem sto padesát čtyři milionů amerických dolarů.


Foto archiv, Claudia Uribe, Tomas Loewy 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat