Dobrý voják Švejk v opeře

  1. 1
  2. 2
Román Jaroslava Haška (1883–1923) Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, který zcela zastínil ostatní díla svého autora (ovšem jeho četné povídky stojí za přečtení), patří nejen k vrcholům české literatury, ale je také ve světě nejznámějším a nejpřekládanějším českým románem – byl již přeložen do téměř šedesáti jazyků. Byl několikrát zfilmován a existují přinejmenším tři operní díla Švejkem inspirovaná. Právě jim se věnuje tento článek.
zdroj commons.wikimedia.org, autor Steve Collins

Haškův Švejk

Jednotlivé díly Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války vycházely postupně: V zázemí v roce 1921, Na frontě a Slavný výprask v roce 1922 a bohužel již nedokončené Pokračování slavného výprasku v roce 1923, po Haškově předčasné smrti v pouhých 39 letech. Již první vydání Haškem nedokončeného čtvrtého dílu vyšlo s devalvujícím, vulgárním a nepovedeným pokračováním humoristy Karla Vaňka (1887–1933), který v tom samém roce vydal ještě pátý a šestý díl; chybí mu však zcela Haškova genialita. Haškův Švejk ale dávno vychází už bez Vaňkova pokračování. Zato ke Švejkovi dnes již neodmyslitelně patří ilustrace Josefa Lady (1887–1957), který k němu nakreslil celkem 1339 kreseb. Humoristické dílo je zároveň satirou na žalostné poměry v rozkládající se rakousko-uherské monarchii a na válečnou a vojenskou mašinérii, groteskou a fraškou s využitím všemožných karikatur a absurdních situací i pikareskním románem, jehož titulní hrdina prochází celou řadou více či méně napínavých anebo komických příhod a snaží se za každou cenu přežít, přičemž není úplně jasné, zda je Josef Švejk opravdu takový idiot, jak se tváří a chová, nebo to jen předstírá.

Italská bohemistka a rusistka Annalisa Cosentino, autorka nového italského překladu Haškova románu, píše ve své studii Chvála blbosti (česky 2017): „Hned po svém vydání sklidily Osudy dobrého vojáka Švejka, jejichž autor se už těšil jisté proslulosti, u čtenářů nevídaný úspěch, zatímco literárněvědné kruhy projevovaly nezájem, pokládajíce román za četbu druhořadou, lidovou a vulgární, až za hranici obscénnosti. Jediný nadšený hlas mezi ,seriózními‘ literáty patřil Ivanu Olbrachtovi, který rozpoznal mimořádné kvality tohoto díla v později hojně citovaném článku z listopadu 1921 v Rudém právu.

Filozof Karel Kosík se Haškovým románem zabýval mimo jiné v eseji Hašek a Kafka neboli groteskní svět (1963): „Genialitu Haškovu vidím v tom, že ukázal člověka a svého hrdinu jako obrovskou dimenzi, jako rozpětí mezi extrémy, mezi blbem a chytrákem, mezi cynikem a šlechetným, citlivým člověkem, mezi loajálním občanem a rebelantem. […] Zatímco Kafka zobrazil zvěcnění každodenního lidského světa a ukázal, že moderní člověk musí prožít a poznat základní podoby odcizení, aby mohl být člověkem, Hašek dokázal, že člověk je více než zvěcnění, poněvadž je neredukovatelný na věc, na zvěcněné produkty a vztahy.“

Švejkova socha v Polsku, zdroj commons.wikimedia.org, autor Goku122

Spisovatel Milan Kundera se v esejistické knize Opona (2005) zabývá komičností války: „Euripides nedospěl až k tomu, aby nalezl komičnost v Trojské válce. To dokázal až román. Haškův dobrý voják Švejk se tak málo zajímá o význam této války, že jej ani nezpochybňuje; prostě jej nezná a ani se po něm nepídí. Válka je hrůzná, ale Švejk ji nebere vážně. Nelze totiž brát vážně něco, co postrádá smysl.

Švejka čtou asi hlavně muži. Někteří znalci a vášniví haškologové považují Švejka za jakýsi katalog i průvodce, v němž lze najít všechny představitelné situace, jak uvádí literární teoretik a kritik Jiří Trávníček v knize Česká čtenářská literatura (2017). Jsou čtenáři, kteří dokážou recitovat zpaměti Švejkovy výroky nebo převyprávět kdejakou scénu. Mnohým ale není Haškův hrdina zrovna po chuti, protože prý vrhá na Čechy špatný obraz. „Švejk nám zkrátka dává šanci, abychom se o sobě dozvěděli, že jsme smějícími se bestiemi. Deblokátor našich kulturních tabu.“ (Jiří Trávníček)

O úspěchu a oblibě Švejka svědčí i početné filmové adaptace (němé filmy s Karlem Nollem z roku 1926, Fričův přepis se Sašou Rašilovem z roku 1931, loutkový film Dobrý voják Švejk Jiřího Trnky s vypravěčem Janem Werichem z roku 1954, dva filmy Karla Steklého Dobrý voják Švejk a Poslušně hlásím s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli z let 1956 a 1957 a další), divadelní dramatizace (např. E. A. Longena z roku 1921, Pavla Kohouta z roku 1964 nebo Stanislava Moši z roku 2003) či značně upravená a do jiné války přesunutá hra německého dramatika Bertolta Brechta Švejk v druhé světové válce (1943). V Polsku vznikl v letech 1995–1999 televizní seriál a celovečerní film Przygody dobrego wojaka Szwejka, sestříhaný z posledních epizod, režiséra Włodzimierza Gawrońského s Jerzym Stuhrem v hlavní roli. Úspěch u nás měly také audioknihy v podání Jana Wericha a později Oldřicha Kaisera a samozřejmě nová a nová vydání románu včetně třeba verze s ilustracemi Petra Urbana. Kromě Vaňkova pokračování vznikla za normalizace ještě pastišová kniha Josefa Jaroslava Marka Osudy dobrého vojáka Švejka po druhé světové válce. A v neposlední řadě známe přinejmenším tři operní adaptace.

Švejk Roberta Kurky

Americký skladatel Robert Kurka (1921–1957) byl synem českých přistěhovalců. Bohaté hudební znalosti získal již jako samouk; rozvíjel je pak studiem na Kolumbijské univerzitě a u Daria Milhauda v New Yorku. Zemřel v mladém věku 36 let na leukemii. Vytvořil zajímavé dílo, které zahrnuje dvě symfonie, Serenádu pro malý orchestr podle Walta Whitmana, Koncert pro housle a komorní orchestr, předehru Julius Caesar, sbory a komorní skladby (pět smyčcových kvartetů a další) či klavírní kusy. „Operu The Good Soldier Schweik (Dobrý voják Švejk) sám již nedokončil v partituře – podle hotového klavírního výtahu instrumentoval její druhou část Kurkův přítel Hershy Kay,“ píše o Kurkově díle Lubomír Dorůžka v Průvodci operní tvorbou. „A bylo to právě toto dílo, které se rozletělo do světa. Ještě téhož roku, kdy došlo k americké premiéře, provedly je operní scény v Drážďanech a ve Stockholmu a po uvedení v Komické opeře v Berlíně našlo cestu i na naše jeviště.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat