Drážďanská a Slovenská filharmonie, Michael Sanderling a James Conlon. BHS skončily

  1. 1
  2. 2

Drážďanská a Slovenská filharmónia uzavreli úspešný 52.ročník Bratislavských hudobných slávností 2016

Predposledný festivalový večer patril hosťujúcemu ansámblu, Drážďanskej filharmónii, ktorá sa predstavila pod taktovkou svojho šéfdirigenta Michaela Sanderlinga.

Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia - BHS 3.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)
Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia – BHS 3.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)

Vyše polmiliónová metropola Saska disponuje dvoma špičkovými orchestrami, ktorými sú Sächsische Staatskapelle (v súčasnosti stojí na jej umeleckom čele Christian Thielemann) a Drážďanská filharmónia, pričom zrejme iba znalec miestnych pomerov dokáže rozhodnúť, ktorý z nich je miestnou jednotkou. Osobnosťami, bohatou tradíciou a súčasným prienikom na svetové pódiá je vyšperkovaný životopis oboch telies (azda väčšmi Staatskapelle), no táto úvaha, vyprovokovaná iba aktuálnym hosťovaním filharmonikov, určite nie je podstatná.

Polabskí filharmonici, ktorí čakajú na zrekonštruovanú koncertnú sálu v dobre známom Paláci kultúry, zavítali do Bratislavy s hosťujúcou huslistkou, Mníchovčankou so slovenskými koreňmi, svetoznámou Juliou Fischer.

Julia Fischer, Drážďanská filharmónia - BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)
Julia Fischer, Drážďanská filharmónia – BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)

Jej číslo predchádzala pocta Richardovi Wagnerovi, ktorého mladícke opery mali premiéru práve v saskej metropole. Predohra k Rienzimu je explicitnou ukážkou, akú hudobnú poetiku skladateľ vo svojich prvých javiskových prácach vyznával. Michael Sanderling do nej na jednej strane zašifroval Wagnerovu prácu s motívmi, na druhej nechal voľne tiecť spontánnu taliansko-francúzsku melodiku, vrcholiacu v efektnom triumfálnom pochode.

Husľovému koncertu d mol, op. 46 od Arama Chačaturiana, ale v podstate k celej jeho hudobnej estetike, možno mať rôzny postoj. Ak by nebol rovesníkom Dmitrija Šostakoviča či Sergeja Prokofieva, dala by sa jeho konzervatívnejšia, „ľudovejšia“ a na vonkajškový efekt inštrumentácie zameraná spisba prijať ľahšie. Sú tu však porovnávacie kritériá, navyše počas Bratislavských hudobných slávností oživené strhujúcimi uvedeniami Šostakovičovho Husľového koncertu (Vadim Repin) a Ôsmej symfónie (Juraj Valčuha), ako aj Prokofievovho Klavírneho koncertu (Vadym Kholodenko), popri ktorých – a tu sa priznávam k subjektivizmu – na mňa zapôsobil Chačaturianov Koncert pre husle a orchester d mol, op.46 akousi obsahovou prázdnotou. Neupieram mu farebnosť inštrumentácie, brisknú rytmiku, nádych folklóru, no tieto komponenty ma oslovili skôr cez prizmu povrchného efektu. Pokiaľ sa však partitúry uchopí sólista špičkových kvalít, dokáže dať dielu, inak podľa niektorých odborníkov (citát z bulletinu) považovaného za autorovo najlepšie, zmysel a povýšiť jeho hodnotovú výbavu. Takouto umelkyňou je nesporne Julia Fischer, tridsaťtriročná virtuózka, patriaca už dnes k svetovej špičke.

Julia Fischer, Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia - BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)
Julia Fischer, Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia – BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)

Šarmantná mladá dáma si romantický náboj a spontánny temperament partitúry vychutnávala, pričom už v úvodnej vete kúzlila finesami technickej ornamentiky, šokovala kvalitou tónu v rovine piana a pianissima a suverénne vystavanou kadenciou. V Andante sustenuto jej tón parafrázoval Čajkovského romantické a kantilénové ťahy s vrúcnou citovosťou a napokon záverečné Allegro vivace v rondovom štýle bolo brilantnou korunou interpretácie. Svoje komorné kvality a hudobný vkus demonštrovala v prídavkovom čísle, záverečnej časti Hindemithovej Sonáty pre husle g mol.

Julia Fischer, Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia - BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)
Julia Fischer, Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia – BHS 3.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)

Beethovenova Symfónia č.7 A dur, op.92 bola optimálnou parketou pre dirigenta Michaela Sanderlinga, inak syna slávneho Kurta Sanderlinga z druhého manželstva (z prvého pochádza dirigent Thomas), pôvodne violončelistu. Dnes si však vybudoval pevné zázemie za dirigentským pultom a vedie si úspešne. Jeho gesto spája uhladenú elegantnosť s temperamentom, má nad partitúrou nadhľad a vie jej vety vystavať tak, aby tvorili kontrast a zároveň plynulý celok. Práve istá obohranosť Beethovenovej „sedmičky“ môže byť potenciálnym rizikom, to však Sanderlingovej štýlovo vybrúsenej koncepcii nehrozí. Navyše, má pred sebou veľmi kvalitný orchestrálny aparát, ktorý hoci nie je celkom neomylný a nepatrí medzi svetovú špičku, napĺňa parametre medzinárodne rešpektovaného filharmonického orchestra.

Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia - BHS 3.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)
Michael Sanderling, Drážďanská filharmónia – BHS 3.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)

***

Skvelou dramaturgickou myšlienkou bolo zaradenie Vojnového requiem, op.66 od Benjamina Brittena na záver festivalu. Mimoriadne silný apel, ktorý táto geniálna pacifistická partitúra vyžaruje, bude azda rezonovať až do začiatku budúceho ročníka Bratislavských hudobných slávností. Strhujúce dielo, určené pre sólový soprán, tenor, barytón, chlapčenské hlasy, zbor, komorný orchester, orchester a organ, sa rodilo v povojnovom období, keď v Brittenovi ešte doznievali hrôzy besnenia e jeho obetí (medzi nimi boli aj skladateľovi osobní priatelia, ktorým skladbu venoval) a hlavne nenachádzal v novej situácii tak zvane Studenej vojny vytúženú atmosféru zmierenia.

Záverečný koncert - James Conlon, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor - BHS 4.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)
Záverečný koncert – James Conlon, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor – BHS 4.12.2016 (foto @ Jan. F. Lukáš)

Preto aj jeho pôvodná myšlienka, spojiť na premiére Vojnového requiem sólistov zo Sovietskeho zväzu (Galina Višnevskaja), Anglicka (Peter Pears) a Nemecka (Dietrich Fischer-Dieskau), mala symbolizovať túžbu po mieri. Ako je známe, sopranistka nedostala povolenie vycestovať, takže na premiére roku 1962 ju nahradila Heather Harper.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Drážďanská filharmónia -M. Sanderling & J. Fischer (BHS 3.12.2016)

[yasr_visitor_votes postid="234846" size="small"]

Vaše hodnocení - Záverečný koncert 52. ročníka BHS (BHS 4.12.2016)

[yasr_visitor_votes postid="234849" size="small"]

Mohlo by vás zajímat