Drážďanská a Slovenská filharmonie, Michael Sanderling a James Conlon. BHS skončily

  1. 1
  2. 2

Bratislavské naštudovanie bolo v tých najkompetentnejších rukách amerického dirigenta Jamesa Conlona, ktorý so Slovenskou filharmóniou, Slovenským filharmonickým zborom (zbormajster Jozef Chabroň), Bratislavským chlapčenským zborom (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková) a sólistami Tatianou Pavlovskou (soprán), Tobym Spenceom (tenor) a barytonistom Martinom Gantnerom vytvoril impozantnú stavbu. Neprevládala v nej túžba šokovať mohutnosťou zvuku, ktorého kulminácie sa dostavili len v predpísaných pasážach, ale naopak, vypreparoval z partitúry všetku jej delikátnu jemnosť, priehľadnosť, mnohovrstevnosť, ba až skoro transcendentálnu niť, okolo ktorej sa vinú posolstvá diela. Samotná štruktúra skladby odľahčuje rovinu prísnej religiozity (latinská liturgická omša za zosnulých) rovnocenne sa prelínajúcou svetskou vrstvou, reprezentovanou zhudobnením básní na anglické texty Wilfreda Owena (určené sú pre sólový tenor a barytón so sprievodom komorného ansámblu). K nim ešte pribúdajú „anjelské hlasy“ chlapčenského zboru, prichádzajúce akoby z nebies.

James Conlon so skvelými kolektívmi Slovenskej filharmónieBratislavského chlapčenského zboru postavil strhujúcu koncepciu. Mala množstvo náladových odtieňov, kontrastov, medzivrstiev, niesla duchovné i pragmatické posolstvo, pričom Brittenova ľudská protivojnová povaha vniesla do kompozície silný morálny a katarzný účinok. Fascinujúci záver v pianissime (nádej zmierenia) pod Conlonovom taktovkou umožnil pridať aj nepísanú symbolickú „minútu ticha“ za všetky obete vojny.

Záverecný koncert - James Conlon - BHS 4.12.2016 (foto @ Peter Brenkus)
Záverecný koncert – James Conlon – BHS 4.12.2016 (foto @ Peter Brenkus)

Slovenská filharmónia prešla previerkou všetkých nástrojových skupín (už v Dies irae zazneli v komplikovanej spleti čisto hrajúce dychy), dvojitý orchester hral vždy vďaka Conlonovmu gestu s prehľadom a nadšením pre vec. K výkonu Slovenského filharmonického zboru na čele s Jozefom Chabroňom ťažko dodať niečo nové, prosto je to teleso svetovej úrovne. Krásne, čisté, nevinné hlásky zneli z úst chlapčiat Magdalény Rovňákovej. Azda jediným nie najideálnejšie zloženým komponentom bolo trio sólistov. Vynikol Toby Spence, ktorého tenor vlastní všetko, čo part potrebuje. Krásnu farbu, schopnosť technicky optimálne zvládať prechody zo strednej do vysokej polohy, jeho stvárnenie textu sa odvíjalo od nuáns slova a hudby. Bol to jeden z najúchvatnejších speváckych výkonov v histórii Bratislavský hudobných slávností.

Záverečný koncert - Toby Spence, James Conlon, Slovenská filharmónia - BHS 4.12.2016 (foto @ Peter Brenkus)
Záverečný koncert – Toby Spence, James Conlon, Slovenská filharmónia – BHS 4.12.2016 (foto @ Peter Brenkus)

Barytonista Martin Gantner síce v jednom vysokom tóne zlyhal, no aj napriek tomu, že svojím svetlým tónom sa snažil výrazovo obsiahnuť detaily partu, nebol tenoristovi rovnocenným partnerom. Nemal onú charizmu. Tatiana Pavlovskaya sa po celý čas držala v spätosti so zborom (sopránový part je s nim zviazaný) a túto pozíciu neopustila ani počas záverečnej klaňačky. Jej hlas znel najmä v strednej polohe tmavo, dramaticky a priebojne, spočiatku však prechody do výšok neboli plynulé. Neskôr sa jej darilo aj toto sféru naplniť ušľachtilým liturgickým duchom.

Záverečný koncert - James Conlon, Jozef Chabroň, Magdaléna Rovňáková, Martin Gantner, Toby Spence, Martin Gantner, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor - BHS 4.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)
Záverečný koncert – James Conlon, Jozef Chabroň, Magdaléna Rovňáková, Martin Gantner, Toby Spence, Martin Gantner, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor – BHS 4.12.2016 (foto @ Jan F. Lukáš)

 

Hodnotenie autora recenzie:
Drážďanská filharmónia – 85%
Záverečný koncert – 90%

Bratislavské hudobné slávnosti 2016
Drážďanská filharmónia
Dirigent: Michael Sanderling
Julia Fischer (husle)
Drážďanská filharmónia
3. decembra 2016 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
Richard Wagner: Rienzi, predohra k opere, WWV 49
Aram Chačaturian: Koncert pre husle a orchester d mol, op. 46
Ludwig van Beethoven: Symfónia č.7 A dur, op. 92
prídavok:
Paul Hindemith: Sonáta pre husle g mol
***

Záverečný koncert 52. ročníka BHS
Dirigent: James Conlon
Tatiana Pavlovskaya (soprán)
Toby Spence (tenor)
Martin Gantner (barytón)
Zbormajstri: Jozef Chabroň, Magdaléna Rovňáková
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
4. decembra 2016 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
Benjamin Britten: Vojnové requiem, op. 66

www.bhsfestival.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Drážďanská filharmónia -M. Sanderling & J. Fischer (BHS 3.12.2016)

[yasr_visitor_votes postid="234846" size="small"]

Vaše hodnocení - Záverečný koncert 52. ročníka BHS (BHS 4.12.2016)

[yasr_visitor_votes postid="234849" size="small"]

Mohlo by vás zajímat