Dutilleux, Debussy a Szymanowski ve Slovenské filharmonii

  1. 1
  2. 2

Storočnica Dutilleuxa v dramatickej atmosfére

Tretí januárový týždeň sa v Redute niesol v znamení darov. Prvý patril francúzskemu skladateľovi Henrimu Dutilleuxovi, ktorý by sa 22. januára dožil storočnice, druhý návštevníkom prvého tohoročného koncertu zo symfonicko-vokálneho cyklu.

Do tohto zoznamu by sme mohli rátať aj turné po španielskych mestách, ktoré filharmonici absolvujú koncom januára s dirigentom Rastislavom Štúrom. Veľkú radosť predovšetkým vyvoláva zvýšenie rozpočtu Filharmónie na tento kalendárny rok o poldruha milióna eur. Na kultúru sa v štátnom rozpočte pri kolabujúcom školstve a zdravotníctve hľadajú peniaze ťažko a výsledkom je, žiaľ, zníženie rozpočtov pre iné kultúrne inštitúcie: Opera SND tento rok príde o ďalších 600 tisíc eur, hoci finančná poddimenzovanosť bola hlavným problémom okolo uvedenia opery Vec Makropulos. Viac si prečítate na tomto odkaze.

Na prvý pohľad je mätúce, že len dva týždne po koncertnom večeri violončela s orchestrom (vtedy so sólistom Jozefom Luptákom) bol v Redute ďalší večer, kde program začínal violončelovým koncertom.

Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura -Bratislava 21./22.1.2016 (foto Ján Lukáš)
Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura – Bratislava 21./22. 1. 2016 (foto Ján Lukáš)

Práve na deň koncertu totiž pripadlo sté výročie narodenia Henriho Dutilleuxa, ktorého sa takmer dožil (zomrel v roku 2013). Violončelisti vďačia za viacero vrcholných skladieb pre svoj nástroj tandemu Dutilleux–Mstislav Rostropovič, pre ktorého skladateľ napísal viacero diel. Jedným z nich je aj obľúbené Tout un monde lointain. Pôvodný návrh v tomto prípade však nepochádza od Rostropoviča, ale z iných významných ruských kruhov, od dirigenta Igora Markeviča. Ten oslovil Dutilleuxa okolo roku 1960 s návrhom, aby napísal violončelový koncert. Na Rostropovičovo naliehanie skladateľ dielo o pár rokov dokončil. Ešte pred premiérou v júli roka 1970 ruský violončelista upravil sólový part, pár týždňov po nej skladbu nahral spolu so Sergom Baudom. Zatiaľ čo slávna van Goghova maľba Hviezdna noc bola pre Dutilleuxa prvotným motívom na skomponovanie Timbres, espace, movement, inšpirácia pre toto dielo vyšla z literatúry: Baudelairove Kvety zla. Názov Tout un monde lointain (Celý vzdialený svet) pochádza z básne La Chevelure (Bezvedomie). Verše sú vytlačené aj na titulnej strane diela: Celý vzdialený svet / neprítomný / takmer mŕtvy.

Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura -Bratislava 21./22.1.2016 (foto Ján Lukáš)
Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura – Bratislava 21./22. 1. 2016 (foto Ján Lukáš)

Zrejmú atmosférotvornú pochmúrnosť do diela vložil sólista Ladislav Szatmáry, bratislavský rodák v súčasnosti pôsobiaci najmä vo Francúzsku. Violončelový part do koncertu prichádzal postupne čoraz viac rozrušene, neskôr začal sólista hudobne komunikovať s rozširujúcou sa paletou jemných orchestrálnych odtieňov. Najmä v tutti sekciách sme mohli zachytiť veľkolepú, tryskajúcu zvučnosť, ktorá je typická pre francúzskych skladateľov ako Debussy, Ravel, z modernistov Messiaen a Boulez. V posledných častiach bol zase prednes violončelistu dostatočne samostatný a správne živelný.

Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura -Bratislava 21./22.1.2016 (foto Ján Lukáš)
Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura – Bratislava 21./22. 1. 2016 (foto Ján Lukáš)

Filharmonici vo violončelovom koncerte zaujali najmä v úvode, keď sa pozvoľne a schválne okázalo pridávalo do hry viacero nástrojov – v priamej úmernosti s rastúcim napätím violončelového partu. Presné nástupy, interpretačne náročné, zvládol orchester vďaka talianskemu dirigentovi Fabriziovi Venturovi (na hosťovaní nahradil pôvodne ohláseného Darella Anga, ktorý náhle onemocnel). Venturov štýl je podobný Märklovmu a iných známych predstaviteľov nemeckého dirigentského sveta. Využíva úsporné pohyby bez okázalosti a orchester pod jeho vedením bol presnejší ako obyčajne. Jeho vedenie sa prejavilo najmä na citlivých miestach splynutia orchestra so sólovým nástrojom a v jednoznačných nástupoch.

Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura -Bratislava 21./22.1.2016 (foto Ján Lukáš)
Ladislav Szathmáry (violončelo), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura – Bratislava 21./22. 1. 2016 (foto Ján Lukáš)

Aj druhé dielo koncertu patrilo francúzskemu autorovi. „Miznúce, plávajúce chromatické harmónie, sugestívne zahalená tonalita, wagnerovské nekonečné melódie a pravdivé leitmotívy sú v tomto diele skombinované do takej miery, s akou som sa nestretol v žiadnej inej Debussyho dramatickej kompozícii,“ napísal muzikológ John Clevenger. Claude Debussy kantátu La damoiselle élue skomponoval ako tretí pokus získať prestížnu Rímsku cenu. V tom čase bol silne ovplyvnený Wagnerom. Dochovala sa dokonca historka, podľa ktorej sa Debussy stavil s inými wagnerovskými hudobníkmi, že dokáže hrať Tristana spamäti. Stávku vyhral.

Libreto vzniklo podľa básne Požehnaný Damozel od Danteho Gabriela Rossetiho. Lyrický príbeh je o mladej žene, ktorá si nemôže užívať nebo, zatiaľ čo jej milenec je stále na zemi. Rolu Damozel na koncerte stvárnila Stella Grigorian. Rodená Gruzínčanka študovala v Tbilisi a vo viedenskom konzervatóriu, dnes spieva operné role a koncertné opusy najmä vo Francúzsku a krajinách východnej Európy. Už jej národnosť správne napovedá, že altistka má blízko k ruskej speváckej škole. Grigoriin naturel sa však hodil do debussyovsko-wagnerovského opusu; čo by nám mohlo vadiť v belcantových kusoch, tu vyniklo.

Stella Grigorian (mezzosoprán), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura -Bratislava 21./22.1.2016 (foto Ján Lukáš)
Stella Grigorian (mezzosoprán), Slovenská filharmónia, dirigent Fabrizio Ventura – Bratislava 21./22. 1. 2016 (foto Ján Lukáš)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slovenská filharmonie -F.Ventura & sólisté (Bratislava 21./22.1.2016)

[yasr_visitor_votes postid="198906" size="small"]

Mohlo by vás zajímat