Dvě operní glosy ze současné Bratislavy

  1. 1
  2. 2

Patrilo by sa pasáž o sólistoch začať novým obsadením. Spravím to však inak. Skutočným kráľom javiska sa totiž stal nie pán, ale sluha.Peter Mikuláš stvárnil Leporella vo vrcholnej speváckej i hereckej forme. Bol prirodzenou autoritou javiska, bez neskromnej túžby stáť v epicentre deja, bol to on, čo najväčšmi sršal energiou, šokoval neprebernou paletou dynamiky a výrazu. On bol učiteľom speváckeho legata aj vypointovaných secco recitatívov. Skrátka, Mozart par excellence. Túto charakteristiku, žiaľ, nemožno aplikovať na maďarského hosťa, na bratislavských doskách debutujúceho barytonistu Istvána Kovácsa v titulnej úlohe. Bol to Giovanni od začiatku do konca „v mezzoforte“. Či spieval „šampanskú“ áriu, canzonettu alebo finále, bola to stále jedna farba, jedna výrazová dimenzia, jedna herecká poloha. Fluidum, ktoré by z postavy legendárneho zvodcu malo sálať, ostalo v nedohľadne.Veľmi dobre si počínalo trio dámskych predstaviteliek. V postave Donny Anny debutujúca hosťujúca Luisa Albrechtová (poznáme ju z titulnej postavy Baumgartnerovej Márie Terézie) preukázala dramatický nerv, kultúru frázovania a pre tento part aj potrebný tmavší timbre. Jediné zreteľnejšie zaváhanie sa dostavilo v druhej árii v koloratúrach. Eva Hornyáková je farebne bohatou, v polohách vyrovnanou a štýlovo veľmi presvedčivou Donnou Elvirou. Do tretice zaujala aj Andrea Vizvári ako Zerlina, vybavená príjemným lyrickým sopránom so zvučnou hornou aj spodnou polohou.

Debutantom v roli Dona Ottavia bol tenorista Martin Gyimesi, ktorý v plnej miere osvedčil svoj postup z pozície zboristu na sólistu. Jeho objemom síce útlejší, no koncentrovaný lyrický tenor má zmysel pre modelovanie mozartovských fráz, znie kultivovane a štýlovo verne. V árii Dalla sua pace síce trocha intonačne a rytmicky zaváhal, no Il mio tesoro už bolo bez chýb a precízne aj v koloratúre. Po opatrnejšom vstupe sa úspešne rozospieval aj Martin Mikuš ako Masetto a dobre znel aj bas Jána Gallu, popri Petrovi Mikulášovi, druhého sólistu z pôvodnej premiérovej zostavy.

Wolfgang Amadeus Mozart:
Don Giovanni
Dirigent: Friedrich Haider
Réžia: Jozef Bednárik
Scéna: Vladimír Čáp
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Choreografia: Jaroslav Moravčík
Zbormajster: Ladislav Kaprinay
Orchestr a zbor Opery SND
Premiéra 25. mája 2001 historická budova SND Bratislava
(napísané z reprízy 3. 4. 2014)

Don Giovanni – István Kovács
Donna Anna – Luisa Albrechtová
Don Ottavio – Martin Gyimesi
Komtúr – Ján Galla
Donna Elvira – Eva Hornyáková
Leporello – Peter Mikuláš
Masetto – Martin Mikuš
Zerlina – Andrea Vizvári
Majordomus – Miloslav Krajčík

www.snd.sk

Foto Miro Košírer, SND – Alena Klenková

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Mozart: Don Giovanni (SND Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="16222" size="small"]

Mohlo by vás zajímat