Hra se vzduchem

  1. 1
  2. 2

Hra so vzduchom

Slovenské národné divadlo pokračuje v rámci cyklu Súčasný tanec v SND. Na predchádzajúce projekty nadviazal s predstavením OFF-BEAT LIVE.  Za zmienku stojí, že do konca divadelnej sezóny 2013/2014 uvidíme ešte Veselosti minulosti z Divadla Štúdia tanca z Banskej Bystrice (9. júna) a The Painted Bird – Palissimo Company, USA/SK  (20. júna) v súvislosti s festivalom Eurokontext, zároveň aj derniéru Voda na vode Divadla Elledanse (14. apríla).Milan Tomášik je opäť niekto, kto prekročil svojím umením hranice Slovenska a funguje vo svete s akousi zvláštnou tvorivou samozrejmosťou bez toho, že by domáce publikum bolo o ňom nejako evidentne informované. Je sympatické, že projekt Súčasný tanec v SND z času na čas tieto slovenské osobnosti „vráti“ aspoň na chvíľu na slovenskú scénu a ukáže publiku, kto nám behá po svete s batôžkom slovenskej kreativity. Výstupy týchto mimoslovenských „pobehajov“ sa nie vždy stretnú s búrlivými ováciami, alebo pochopením miestnych divákov (s výnimkou tanečných fanúšikov a hŕstky zainteresovaných priateľov), ale napriek tomu prinášajú iný rozmer do tanečného diania, akúsi alternatívu, ktorá rozšíri diapazón možností tanečného vnímania, rozdielny spôsob nazerania na pohyb a jeho princípy. Na škodu veci je len fakt, že v hľadisku sa ocitnú práve ľudia, ktorí už aj tak o tom-ktorom umelcovi vedia a pár zvedavých (možno niekedy prekvapených) nadšencov.

Často stojíme pred otázkou, čo ešte je a čo už nie je tanec, ako ho vlastne definovať, z čoho vychádza, kde začína štylizované gesto a kde končí to civilné. Prezentované tanečné a pohybové projekty v Štúdiu  Slovenského národného sa zvyčajne snúbia s vizuálne jednoduchou a čistou výtvarnosťou, akoby tanečníci pochopili, že aj prostredie, v ktorom sa pohybujú je dôležité, že symbol dokáže výrazne prehovoriť, že komunikácia aj s indiferentnou rekvizitou dáva dielu nový význam, súvislosti a rozmer. V tomto vizuálnom vnímaní (ktoré môže pomôcť, ale aj nečakane poškodiť) stále však za dominantný považujem pohyb, ako základné a zásadné vyjadrenie tanečníkovej myšlienky, správy, odkazu, pocitu.Milan Tomášik (koncept, choreografia, interpretácia) je slovenský tanečník, choreograf a pedagóg, ktorý v súčasnosti žije a pracuje v Slovinsku a Belgicku. Študoval tanec na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na VŠMU v Bratislave. V roku 2004 absolvoval Medzinárodnú akadémiu tanca v Bruseli. Je spoluzakladateľom a aktívnym členom v súčasnosti veľmi úspěšného Les SlovaKs Dance Collective. Od roku 2007 hrá a cestuje v rámci Európy, Afriky a Strednej a Severnej Ameriky. Ako choreograf skúma význam a pôvod tanca, čoho dôkazom je i jeho spolupráca so skupinou renesančnej hudby a tanca Cortesia. V Slovinsku vytvoril päť tanečných predstavení a spolupracoval s viacerými významnými choreografmi pôsobiacimi v Slovinsku. Vyučuje profesionálnych tanečníkov a tanečné skupiny, vedie letné worshopy v rámci festivalov v rôznych európskych mestách.

Vezmem si na pomoc bulletin, ktorý informuje, že v predstavení OFF-BEAT LIVE skúma interpret blízky vzťah hudby a tanca v baroku pohľadom súčasného tanečníka. Kontakt dychu a hudobného rytmu, impulzy pohybu súčasného tanečníka vychádzajúce z barokovej hudby, dialóg s koreňmi súčasného tanca. Milan Tomášik sleduje vzťah súčasného tanca k rytmu, vzťahujúc svoj nádych a výdych ku kódovanej rytmickej štruktúre barokovej hudby. Simultánne sa pohybuje medzi vonkajšími vplyvmi histórie tanca a vnútornou koncentráciou tanečníka. Umelec sa tak snaží objaviť fyzický potenciál, ktorý by umožnil hýbajúcemu sa telu vykročiť zo známych tanečných techník a spoločenských predstáv o tele.Predstavenie bolo po prvýkrát s hudbou naživo v interpretácii mladých hudobníkov zoskupenia Cuore Barocco. Cuore Barocco je nezávislé zoskupenie hudobníkov, ktorí sa venujú interpretácii hudby renesancie, baroka a klasicizmu. Používajú repliky dobových nástrojov, dobové ladenia, pôvodné vydania nôt a najmä sa vzdelávajú z dobových zdrojov (traktáty, manuskripty) ale i súčasných zdrojov (muzikologické výskumy a štúdie dobových interpretačných zvyklostí). Živá hudba na scéne je prakticky vždy výsadou, spoluvytvára silu atmosféry a tanečník Milan Tomášik s hudobníkmi sympaticky rámcovo komunikuje nielen prostredníctvom pohybu, ale aj mimicky a očným kontaktom. Zoskupenie Cuore Barocco vznikol v roku 2010 na pôde bratislavskej VŠMU na podnet Tomáša Kardoša, ktorý je umeleckým vedúcim súboru. Cieľom súboru aktívnych mladých hudobníkov je oživovať hudbu minulých storočí. Členovia súboru sa vzdelávajú štúdiom na zahraničných univerzitách vo Viedni, Brne a Bruseli. Túto klasickú živú hudbu dotvárajú zvuky (šum, sykot, praskot) a tak vytvárajú akýsi oblúk medzi hudbou komponovanou a „hudbou“ prirodzenou v zmysle vypúšťania vzduchu z nafúknutých pneumatík.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - OFF-BEAT LIVE -Tomášik (Les SlovaKs Dance Collective)

[yasr_visitor_votes postid="98285" size="small"]

Mohlo by vás zajímat