Hudba je pro mě jeden z největších darů, říká sopranistka Martina Janková

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Ráda vzpomínám i na scénické provedení Koželuhova Gustava Vasy, kde jsme zpívali před zeleným plátnem a byli takto zasazeni do filmových projekcí v helsinském Musiikkitalo. Opera se nemusí odehrávat jen v operních budovách, stejně tak oratoria či kantáty se mohou provést i scénicky. V tomto kontextu jsem již zmínila úžasnou scénickou inscenaci Händelova oratoria v milánské La Scale, ale naprosto výjimečné bylo třeba i scénické provedení Bachových světských kantát nejen pod taktovkou Nikolause Harnoncourta, ale také v jeho režii, a to ve vídeňském Musikvereinu. Nesmazatelně se mi tak vryla do paměti třeba Kávová kantáta v rakouském dirndlu, či kantáta č. 205, kterou jsem musela zpívat v kostýmu Pallas Athény i s helmou na hlavě.

Mezi speciální hudební zážitky patří jistě i politická hudební akce “Izraelský hudební most” A. Pereiry a dirigenta R. Chaillyho, kde jsme poprvé v Izraeli provedli hudební kus na německé texty, Bachovo Vánoční oratorium, v Tel Avivu, Betlémě a Jeruzalémě za účasti premiérů Izraele B. Natanjahua a Palestiny M. Abbáse.

To už jsme se dostali k speciálním projektům …
Vášnivě ráda spolupracuji s herci. Nádherným zážitkem byla pro mě v roce 2019 Purcellova semi-opera King Arthur v Divadle na Vídeňce s německými a rakouskými hereckými kolegy z vídeňského Burgtheateru, kde jsem měla nejen part pěvecký, ale musela se zhostit také deklamace četných německých textů. Byla to velká výzva.

Ráda vzpomínám i na prolínání recitovaných textů Michelangelových sonetů s mými áriemi Händela a Bononciniho na společné téma “O pomíjivosti lidského bytí” na festivalech SHF a Concentus Moravie ještě před druhou vlnou pandemie a těším se také na společný baladický večer se skvělou herečkou Taťjanou Medveckou v brněnském Besedním domě, a se známou švýcarskou herečkou Heidi Diggelmann v Curychu v příští sezóně.

H. Purcell: King Arthur - Martina Janková - Theater an der Wien 2019 (foto Herwig Prammer)
H. Purcell: King Arthur – Martina Janková – Theater an der Wien 2019 (foto Herwig Prammer)

V době pandemie mám konečně čas na vytváření nových programů a mohu také pro naše studenty organizovat řadu zajímavých mistrovských kurzů: mimo pravidelných pěveckých kurzů paní Margreet Honig k nám zavítá i dlouholetá režisérka operního domu Claudia Blersch, aby se ujala tréninku pro předzpívání, či k nám ze Salcburku přijede obrovská kapacita v oboru foniatrie dr. Schlömicher-Thier, doktor hvězd Salcburkského festivalu, který umí zachránit zpěváka a jeho představení v krizovém momentě nemoci či při jiných potíží.

Momentálně je ještě kvůli pandemii vše odřeknuto, ale už se ozývají první vlaštovky. Pokud vše dobře dopadne, začnu 18. června zase vystupovat, a to nejdříve doma s barokním orchestrem v Bernu, kde budeme provádět koncertní árie Mozarta a jeho moravského souputníka Spergera. Pak už přicházejí nabídky zase na Brahmsovo Německé requiem a Mozartovu Mši c-moll. S Atlanta Symphonie Orchestra v USA a Natalie Stutzmann mě čeká příští rok Mozartovo Requiem. Tak snad už bude tomu pandemickému šílení konec.

Náš rozhovor jsem začal citací vyznání na vašich webových stránkách. Rád bych jej zakončil druhou citací z těchto stránek, kde říkáte, že „Hudba je pro mě jeden z největších darů. Být její součástí považuji za privilegium.“ Myslím, že k tomu již není co dodat!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments