Sbohem, Státní opero!

Kdykoliv vstoupím do budovy Státní opery, vzpomenu si na ten úžasný pocit, kdy jsem jako chlapec, člen Kühnova dětského sboru, poprvé v této budově, tehdejším Smetanově…