Karl-Heinz Steffens: Momentálně jsem šťastný člověk!

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Každý jednotlivý den i při té nejdetailnější práci…?
Ovšem! To je můj cíl. Abyste rozuměl, nebudu je denně kritizovat a srážet, to v žádném případě! Ale přijde mi, že někteří z nich tak trochu spí spánkem Šípkové Růženky. A přitom – a už jsem si to ověřil – mají tolik potenciálu! Tolik kapacity být výborným orchestrem a hrát výbornou hudbu. Jen to po sobě musí sami vyžadovat.

Je známo, že raketový vzestup zažívají orchestry, jejichž šéfové dávají sólové příležitosti jednotlivým hráčům, že jednoho každého posuzují individuálně. Máte tuto politiku v plánu a můžete si ji dovolit?
Posuzovat orchestr a hráče samotné můžete až po detailním kontaktu s nimi. A já měl s kolegy zatím čtyři koncerty a ani jedno operní představení. Po tolika koncertech znáte dobře tváře u jednotlivých pultů. Ale poznáte také, že v orchestru není jediný hráč, který by nebyl otevřený snu o velkolepé hudbě. Přestože se řada z nich za léta v divadelním orchestřišti dostala do jakési „pohodlné zóny“.

A čerstvá zkušenost, třeba po zmíněných beethovenovských koncertech?
Po tom druhém jsem jim četl v očích myšlenky jako: „Tak kvůli tomuhle jsem hudebníkem!“ A já jsem si jist, že toho lze docílit i v běžném operním provozu. Cítím na své straně výhodu v podobě dvacetileté zkušenosti orchestrálního hráče. A toto všechno znám. Náladu, pocity. Vím, co obnáší zahrát těžký part. A pokud se někomu zrovna něco nepovede, neuvidí nikdy v mé tváři výčitku či znechucení. Nikdy! Ale bude-li někdo hrát s nohou přes nohu, okamžitě dám najevo nelibost.

Karl-Heinz Steffens (foto Susanne Diesner)

Zůstanu ještě u předchozí otázky. Počítáte s hráči v orchestru jako se sólisty?
Každé těleso musí mít nástrojové vůdce. Prozatím neznám hráče zdaleka všechny, jen vím, že mám pod taktovkou řadu skvěle disponovaných hudebníků. Ale musím se s nimi seznámit. Přijďte za mnou se stejnou otázkou znovu za rok. Určitě vám řeknu víc. Každopádně mám v plánu vedle operních produkcí dávat mnohem více koncertů. Ty jsou pro operní těleso mimořádně důležité. Stejně jako komorní hudba, která dá hráčům hluboký pocit vzájemného kontaktu a respektu.

Přivádíte mne k další otázce, kterou dirigentům rád kladu, totiž ke kultuře vztahů mezi jednotlivými nástrojovými skupinami. Objevil jste již za ten krátký čas, co je třeba ve Státní opeře udělat v této oblasti?
Už při zmíněných koncertech v Barceloně jsem měl prodloužené zkoušky s izolovanými skupinami a ty druhé vždycky dostaly více času na kávu… Pracoval jsem zvlášť s houslemi, lesními rohy, trubkami, violoncelly. Víte, za celý svůj muzikantský život jsem se naučil, že nesnadnosti musíte řešit ihned a individuálně! Slyším-li, že je něco v nepořádku, okamžitě orchestr zastavím a zjišťuji, kde problém tkví. Ale ne ubíjejícím opakováním dané pasáže. Prostě se po zkoušce zůstane sedět společně o půl hodiny déle. Nejhorší, co můžete udělat, je zanedbat i ten nejmenší nesoulad.

Mluvili jsme o divadelních budovách jako o ideálních kotvištích pro přesně vyprofilovaný repertoár. Jsou součástí vašich plánů také úzce zaměřené skupiny sólistů?
Máme jeden velký sólistický ansámbl pro všechno. A shodli jsme se s vedením divadla a opery, že sólových zpěváků je zde nedostatek a ansámbl je příliš malý. Pro tři, potažmo čtyři divadla – přičteme-li Novou scénu – jich potřebujeme mnohem více. Ale zároveň nebudeme chtít po všech sólistech vše. Jako tomu bylo v německých státních divadlech v sedmdesátých letech, kdy jeden soprán zpíval role od Brünnhildy po Paminu a Rosinu…

Dnes je v mezinárodním měřítku standardní, že pro roli nepotřebujete jen dobrého zpěváka, ale i zpěváka, který bude dané úloze odpovídat…
Ano, a proto nás čekají mnohá předzpívání a snad i tvorba nových pracovních pozic. Chceme vytvořit mix skvělých domácích sólistů a lidí, kteří na určité role přijedou hostovat. Málokteré divadlo má v úvazku Waltera Stolzinga nebo Hanse Sachse… Ale už teď vím o řadě báječných domácích sólistů, ze kterých musíme udělat mnohem větší hvězdy!

Děkujeme za rozhovor!

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat