Kauza Sadko v Bratislavě: reakce ředitele Opery Slovenského národního divadla

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Podľa vyjadrení technických pracovníkov SND, ktorí stav rašeliny – zeminy kontrolovali, bol už vtedy evidentný jej silný zápach a viditeľná prítomnosť plesne.

Pán riaditeľ rovnako vo svojom stanovisku neuviedol, že počas skúšok opery Sadko boli zo strany spevákov a hudobníkov prezentované sťažnosti na prašnosť a znečistenie prostredia (viď zápisy zo skúškového obdobia) ako aj na početné zdravotné komplikácie. Sólisti a členovia zboru SND zažívali už počas skúšobného procesu zdravotné ťažkosti ako opuch a začerveňanie očí, kožné problémy a alergické reakcie pokožky po kontakte z rašelinou, opuch nosohltanu a prínosových dutín, vykašliavanie čierneho hlienu z dutín. Sekundárne následné zdravotné komplikácie sa prejavovali nachladnutím a zápalmi močových ciest.

V dôsledku sťažností na prašnosť pristúpilo vedenie SND k zvlhčovaniu rašeliny – čo sa však neskôr ukázalo ako chybný a neodborný zásah – pretože tým podľa nálezov MIOMEDu dochádzalo k napomáhaniu množeniu nebezpečných a zdraviu škodlivých plesní.

Správa MIOMED uvádza, že ak „dôjde k navlhčeniu rašeliny, dochádza tak k nežiadúcemu ohrozeniu zdravia – negatívnemu pôsobeniu plesní…“, „…pomnoženie baktérií môže viesť u vnímavých jedincov k zápalovým alergickým reakciám dýchacích ciest a v niektorých prípadoch až k závažnému zápalu pľúc s možnými trvalými následkami…“

Pán Jakubek vo svojom stanovisku tvrdí, že „Správa MIOMED hovorí o rizikách pri „rozhadzovaní“ a tým i „rozptyľovaní“ prachových zložiek vo vzduchu pri spievaní, čo sa nezhoduje s akciami na javisku počas predstavenia.“

Ide o zavádzajúce a z kontextu vytrhnuté tvrdenie. V správe MIOMED je uvedené, že účinkujúci zamestnanci SND sú „vystavení prachu a ďalším biologickým škodlivinám uvoľňujúcim sa z rašeliny (pri ležaní na javisku, tancovaní, rozhadzovaní rašeliny).

Účinkujúci na javisku bezprostredne prichádzajú do styku s rašelinou počas hereckých akcií, pri ktorých nepochybne dochádza k rozptyľovaniu a vdychovaniu prachových zložiek.

MIOMED v správe konštatuje, že „zamestnávateľ má zákonnú povinnosť vopred informovať pracovnú zdravotnú službu o zavedení  nových technologických postupov pri práci“, aby bolo možné v rámci zdravotného dohľadu nad zdravím zamestnancov vyhotoviť posudok o zdravotných rizikách, ktoré môžu vzniknúť pri pracovnej činnosti.

Dôkazom nezákonného postupu ako aj nedostatočného záujmu vedenia SND o riešenie problémov s rašelinou je skutočnosť, že o merania Pomocnej zdravotnej služby MIOMED nepožiadal riaditeľ Opery SND alebo generálny riaditeľ SND, ale odbory SND. Členovia odborov SND registrovali snahy vyhnúť sa kontrolným meraniam zdravotnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a posúdeniu miery zdravotného rizika.

Vedenie SND najskôr prejavovalo laxný prístup k  ochrane zdravia zamestnancov SND, čím nezodpovedne hazardovalo s ich zdravím – teraz v snahe obhájiť svoje prešľapy prikročilo k zavádzaniu a zverejňovaniu poloprávd v médiách.

Komunikácia zo strany riaditeľa Opery SND a generálneho riaditeľa SND so zástupcami odborov prebieha v atmosfére účelového prehliadania faktov, zľahčovania výsledkov odborných meraní a vyhýbania sa prevzatia zodpovednosti za vzniknutú situáciu.

21. 2. 2018

František Šenigla
predseda ZO Únie zboru SND

Jana Beňovská
predseda ZO Únie sólistou SND

Maroš Podhajský
predseda ZO Únie orchestra SND
***

AKTUALIZOVANÉ 22. 2. 2018

Odpoveď riaditeľa Opery Slovenského národného divadla Slavomíra Jakubeka

Vážená redakcia portálu Opera Plus,

aj keď, nazdávam sa, táto debata nepatrí na stránku takéhoto odborne profilovaného a seriózneho portálu, musím reagovať na ďalšie nekorektné a neúplne tvrdenia odborových predákov Opery SND. V úvode nimi spomenuté moje stanovisko bolo vydané v situácii, kedy sa šírili rôzne fámy a nepotvrdené informácie o materiáli použitom v Sadkovi ako i o postoji vedenia SND k riešeniu tohto problému. Preto som v stanovisku rekapituloval, odkiaľ je materiál a aké oprávnenie má Opera SND na jeho použitie. Naši odborárski kolegovia však mohli zacitovať alebo aspoň interpretovať toto stanovisko pravdivo a úplne, pretože ďalej sa v ňom písalo, že SND zabezpečilo analýzu materiálu, ktorá už prebieha, a následné vyhodnotenie od kompetentnej inštitúcie.

Pokiaľ ide o sťažnosti zamestnancov na materiál, áno, boli a preto aj vedenie pristúpilo k prevereniu materiálu. Inak ani nemôže zamestnávateľ postupovať, a ak by aj malo dôjsť k zrušeniu celej produkcie, nakoľko SND nemôže svojvoľne vynechať licenčne podmienenú zložku inscenácie, musí mať na to SND relevantné dokumenty a stanoviská zodpovedných inštitúcií.

Zavádzaním a dokonca nepravdivým tvrdením je informácia našich odborárskych kolegov, že zmluvný partner SND MIOMED uviedol vo svojej expertíze, že práve zvlhčením materiálu dochádza k negatívnemu pôsobeniu plesní, či pomnoženiu baktérií. Citát, ktorý uvádzajú, sa nezhoduje s textom v správe. V tej MIOMED uvádza, že napriek tomu, že sa zvlhčí zemina a prašnosť klesne pod zákonom stanovenú mieru, je aj tak aktuálne riziko ohrozenia zdravia v dôsledku prítomnosti plesní, resp. baktérii, ktoré sa môžu pomnožiť. Nie teda ako priamy dôsledok zvlhčenia. Pri zvlhčovaní postupovala Opera SND napokon podľa inštrukcií koprodukčného partnera, ktorý materiál dodával a vystavil naň i už spomenuté certifikáty.

Kvôli spornej interpretácii aktivít na javisku popísaných v správe ako „rozhadzovanie“ a „rozptyľovanie“ zeminy, na ktoré sa kauzálne viažu isté zdravotné riziká, práve iniciovalo vedenie SND ďalšie došetrenie materiálu a manipulácie s ním, s ktorým súhlasilo aj vedenie MIOMEDu. Malo sa tak stať na ďalšom predstavení opery Sadko. Keďže však odboroví zástupcovia boli proti tomuto riešeniu, vedenie SND zrušilo dané predstavenie a iniciovalo inú formu ďalšieho došetrenia po opätovnej dohode s MIOMEDom.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments