La Scala: Verdiho Oberto

  1. 1
  2. 2

Oberto v obručí talianskej mafie

Keď pred troma rokmi uviedli na Rossiniho opernom festivale v Pesare skladateľovu prvotinu Demetrio e Polibio, umelecký riaditeľ tohto prestížneho podujatia Alberto Zedda vyriekol položartom nasledovné. „Publikum čaká výnimočná šanca spoznať, že maestro nie je autorom len dobrých partitúr.“ Táto myšlienka mi prebehla hlavou, keď som navštívil v milánskom Teatro alla Scala predstavenie novej inscenácie prvej opery Giuseppe Verdiho Oberto Conte di San Bonifacio.

Dvestoročnému jubileu operných gigantov Verdiho a Wagnera je zasvätená celá súčasná divadelná sezóna, ktorá podľa dávnych zvyklostí štartuje 7. decembra. Hoci „právo prvej noci“ dostal o necelých päť mesiacov starší Richard Wagner (pričom Jonas Kaufmann ako Lohengrin v sérii večerov nečakane vystriedal až tri Elsy), ukrátený nie je ani Giuseppe Verdi. Ten dokonca počtom premiér má mierny náskok (sedem inscenácií verzus šesť wagnerovských), pričom dramaturgia ponúka rovnako jeho rané i zrelé opusy. Úvodnou inscenáciou verdiovského roka bol Falstaff, po ňom nasledovali Nabucco a Macbeth a ako v poradí štvrté jubilantovo zastavenie bol pripravený titul, ktorý stál na úplnom počiatku skladateľovej unikátnej hudobnodramatickej cesty.Ak som si spomenul na Zeddove slová na margo Rossiniho javiskového debutu (skomponoval ho ako 14-ročný, pričom sporná je autentickosť viacerých čísel nedávno zreštaurovanej partitúry), tak vo vzťahu k Verdiho prvotine to platí ozaj iba marginálne. Oberto uzrel svetlo sveta v novembri 1839, keď mal skladateľ 26 rokov a prekonal tragickú stratu oboch detí. Z nich sa ani jedno nedožilo roka. Ako nováčik na talianskej opernej scéne sa musel prispôsobiť dobovým konvenciám a rešpektovať, že v tom čase diela vznikali na objednávky impresáriov. A tam sa zohľadňoval počet potrebných titulov, ochota speváckych hviezd, meno libretistu, pričom voľba skladateľa nebola kritériom najpodstatnejším. Za týchto okolností vznikol Oberto, gróf zo San Bonifacia, ktorý vlastne nahradil pôvodne pre Parmu – na libreto Antonia Piazzu – plánovaného Rocestra. Ten však nikdy nebol uvedený a nie je známe, či existuje jeho rukopis. Značnú časť hudby premietol Verdi do Oberta, ktorého milánsku zákazku garantovalo tiež libreto Temistocla Soleru a pochopiteľne priazeň milánskeho impresária Bartolomea Merelliho. Premiéra v La Scale zaznamenala úspech a pre autora zároveň objednávku pripraviť pre toto divadlo tri ďalšie tituly.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat