MUDr. Pavel Drbal: Tančete bezpečně I. Úrazy profesionálních tanečníků – diagnostika

  1. 1
  2. 2

Nechci čtenáře zahlcovat vyčerpávajícími odbornými informacemi a diagnózami. Tento cyklus neslouží jako ucelený návod k samovyšetřování. Zadal jsem si úkol tanečníky v problematice zorientovat a vytipovat základní charakteristiky rizikového chování. Jak tedy akutním či chronickým chorobám pohybového aparátu předcházet? Sledujte další díl.

Vizitka

MUDr. Pavel Drbal je vedoucím lékařem pražské Ordinace léčebné rehabilitace, kde se věnuje pohybovým obtížím výkonných umělců. Je zakladatelem a předsedou České společnosti pro medicínu hudebníků a lékařem pro zahraniční zájezdy České filharmonie.
Po promoci na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracoval na 2. interním oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, na Rehabilitační klinice Malvazinky a jako rehabilitační lékař v ambulanci Vršovické zdravotní a.s.
Paralelně s lékařskou fakultou studoval hru na violu da gamba u Petra Wagnera. Své hudební vzdělání dále zdokonalil na mistrovských kurzech pod vedením Hille Perl, Marianne Müller, Michaela Brüssinga a Irene Klein. Jako sólista a komorní hráč vystupoval se soubory Musica Florea, Pražský gambový konsort, Ensemble Polyfonion, Motus harmonicus, Temperament 430 a dalšími.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat