Od violy ke Smetanovu Daliborovi, vedení dětského sboru k tomu. Otakar Dubský slaví osmdesátiny

  1. 1
  2. 2
Je až neuvěřitelné, že se kulatého jubilea - osmdesátých narozenin dožívá první dubnovou středu Otakar Dubský, výrazná osobnost českobudějovického kulturního života. Narodil se 5. dubna 1937 v Praze. Jeho působení na jihu Čech je spjato se dvěma sférami. V letech 1965-1991 byl sólistou opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde odvedl širokou škálu tenorových rolí všech představitelných oborů (od Skřivánka v Tajemství, Varnemana v Braniborech v Čechách, až po titulní roli Smetanova Dalibora, Dvořákova Prince, Verdiho Carlose a Manrica či Janáčkova Lacu).
Otakar Dubský (zdroj archiv autora)

Neméně důležitou životní rolí uměleckého života Otakara Dubského bylo založení a vedení dětského pěveckého sboru Jitřenka, který vznikl z původního folklórního souboru v roce 1966. Jitřenka vyrostla díky Otakaru Dubskému ve významný český dětský sbor, ověnčený řadou cen z domácích i mezinárodních soutěží. Její existence ovlivnila významně podhoubí hudebního vnímání mnoha dětských duší, kromě samostatných koncertů spolupracovala často s operou Jihočeského divadla, vystupovala rovněž na koncertech s Jihočeskou filharmonií.

Význam tohoto působení ani nelze docenit, to není ode mne sebeméně společenská frazeologie, vím z vlastní zkušenosti dobře, jak je tato činnost náročná. Bez plného nasazení a v dobrém smyslu slova bez jistého bláznovství se ani nedá dělat. Ostatně Otakar Dubský je odchovancem Kühnova dětského sboru, zažil ještě vedení legendárního sbormistra Jana Kühna. Se sborem krom koncertů nasával jako děcko i atmosféru poválečného prostředí Národního divadla v Praze, kterému dnes vzletně říkáme „zlatá éra“. Líčil mi okamžiky studia Dvořákova Jakobína, v němž se v roli Bendy střídali Oldřich Kovář a Karel Hruška: „My děti jsme měly raději Hrušku, on k nám míval takový hřejivý, osobní vztah a my jsme mu za to moc fandily“, neopomene také dodat, jak se tenory obou Bendů dobře nesly divadelním prostorem. Taková ta troška profesionální deformace, postihující nás všechny, kdo jsme se dotkli čarovné drogy, zvané operní divadlo. Koho by jinak napadlo po tak dlouhé době hodnotit nosnost tónů legendárních buffo tenorů historie?

Bez náznaku hierarchizace obou významných životních rolí načrtnu nejprve Dubského činnost divadelní. Jak jsem již naznačil, patřil Otakar Dubský k pěvcům – univerzalistům. Tehdejší typ ansámblového divadla přesně tento typ pěvců potřeboval, ať na českém jihu, v Olomouci, Liberci či Plzni. Při obvyklém počtu dvaadvaceti interních sólistů nebylo možno dodržovat exaktní rozdělení hlasových oborů jako na velkých operních scénách.

Otakar Dubský je však v první řadě poctivě vyškoleným violistou, absolvoval v tomto oboru Pražskou konzervatoř. Dalo by se vzletně říci – od violy sólistou opery. Nebyla by to nadsázka, ostatně nástroj je pro pěvce a rozvoj jeho muzikality velmi potřebný. Kdo ho neabsolvoval, bývá to v praxi divadel znát. Ne na jevišti, leč v nácviku. Na škole se setkal rovněž s profesorem zpěvu Konstatinem Kareninem, dlouholetým výborným tenoristou, u kterého získával základy pěvecké techniky (tento dramatický tenorista vyškolil na konzervatoři mimo jiné i Karla Gotta).

Svoji muzikantskou dráhu započal v roce 1960 jako violista operního orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Pěvecké dispozice a solidní hlasové školení Otakara Dubského (rovněž u pedagožky Marie Suttnarové, úspěšné učitelky tenoristy Malíka) se ale nedalo utajit, šéfdirigent Karel Nosek ho začal pověřovat menšími jevištními úkoly, od role Posla ve Verdiho Aidě, Gora v Pucciniho Butterfly až po úlohu Skřivánka ve Smetanově Tajemství v roce 1965. Život je přece výsostně otázkou potřeb, v divadle dvojnásob, neříkal tato trefná slova legendární plzeňský operní šéf doktor Karel Vašata, o němž jsem zde psal loni v září? Skřivánka v roce 1965 v Jihočeském divadle prostě potřebovali, nebývá časté, aby mladý pěvec začínal zrovna Skřivánkem. Pro mladého pěvce to bylo zajisté z vývojového hlediska dobře. Ostatně v nové inscenaci Tajemství roku 1982 již zpíval lyrického Víta (obvykle to v praxi divadel bývá naopak, stárnoucí Vít se „přehraje“ na charakterní roli Skřivánka). Do angažmá v Plzni odcházel z Budějovic roku 1965 talentovaný tenorista Radmil Kvírenc, takže divadelní potřebou začal být pro vedení Jihočeského divadla první tenorový obor.

Otakar Dubský začal být stále více pověřován lyrickými i spinto tenorovými rolemi. Navíc si vhodně rozšířil pěvecko-technickou základnu o školení na pražské Hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě Přemysla Kočího, pokračovatele efektivní metody Rudolfa Vaška (v letech 1965-1969). Pěvec sám vysoce ocenil v rozhovorech se mnou vícekrát přínos tohoto školení, které mu pěvecky otevřelo nové oborové obzory. Již roku 1971 na sebe Otakar Dubský upozornil výraznou dramatickou rolí Ondreje v Krútňavě Eugena Suchoně (tuto roli zpíval v Národním divadle v Praze Beno Blachut, v Plzni Jaroslav Hlubek). To byl významný oborový posun!

Myslím, že dobré školení na Hudební fakultě Akademie múzických umění se projevilo bez kompromisů v Donizettiho Lucii z Lammermooru (1982). Dodnes si pamatuji, jak jsem byl nejen já překvapen pěveckou hodnotou výkonu v roli Edgara, pěvecké partie virtuózně skladatelem koncipované. Pěvec mi v rozhovoru přiznal, že bez školení u Přemysla Kočího by tuto technicky obtížnou roli nebyl mohl zvládnout. Takové dobré ocenění pedagoga ex post lze jistě pouze závidět, nebývá v pěveckém oboru tak časté. Roku 1982 to byl navíc jeden ze zajímavých dramaturgických pokusů uvádět u nás méně známou tvorbu Gaetana Donizettiho (v Plzni roku 1973 byla uvedena Lucrezia Borgia). Viděl jsem Otakara Dubského v řadě titulů, ostatně psal jsem o nich recenze do tehdejšího regionálního tisku (Jihočeská Pravda). Byla to řada vysoce náročných rolí, například Offenbachův Hoffmann, Verdiho titulní role Dona Carlose nebo Manrica v Trubadúrovi (tento titul je nově na repertoáru Jihočeského divadla v režii Tomáše Studeného, oba Manricové jsou dnes zahraniční hosté).

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat