Osudy Beno Blachuta (3)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sezona 1940-1941 
Opery, do nichž byl Beno Blachut obsazen na začátku své druhé sezony, se na repertoár dostaly ve velmi rychlém sledu: Car a tesař Alberta Lortzinga měl premiéru 21. září 1940 (Markýz de Chateauneuf, francouzský vyslanec), Lásky hra osudná (Gilles) Zdeňka Folprechta 12. října a Verdiho Traviata (Alfréd Germont) už za dva týdny, 26. října!

Blachutův Markýz de Chateauneuf v Caru a tesaři je menší rolí, proto se pozornost kritiky pochopitelně zaměřila hlavně „na Hakenova purkmistra Van Betta, jehož pečlivou hereckou figuru doplňuje neobyčejně krásný výkon pěvecký (…)“
(Moravský večerník 24. 9. 1940)

Beno Blachut v Caru a tesařovi v Národním divadle nezpíval. V rozhlase je uchována nahrávka celé opery z roku 1950. Pražský rozhlasový orchestr dirigoval František Dyk; společně s B. Blachutem v „jeho“ úloze Markýze byli do hlavních rolí obsazeni Václav Bednář (Petr I.), Karel Kalaš (Van Bett), Maria Tauberová (Marie). Na pěvcově Operním recitálu vydaném v roce 1999 Supraphonem (SU 3423-2-201) je z této opery zařazena píseň Mám já jedno děvče z Flander.

Dílo Zdeňka Folprechta (1900–1961) Lásky hra osudná mělo premiéru v Bratislavě v roce 1926, kdy tam její tvůrce působil jako operní dirigent. Uvedeno bylo také v Praze a ve Vídni; pro olomouckou scénu bylo rozhodnutí pro její nastudování velmi odvážné, vždyť byla válka a Karel a Josef Čapkové, autoři literární předlohy, byli u nových vládců země nenáviděni. V Olomouci Folprechtovu aktovku doplnili Blodkovým titulem V studni. „Původní premiéra v Olomouci / Lásky hra osudná a V studni
Spojením dvou různorodých jednoaktových oper připravila olomoucká zpěvohra 12. října velmi barvitý a poutavý večer. Folprechtova (*1900) opera Lásky hra osudná, v níž vytříbenou technikou jest spojena vysoká dramatičnost a veristická vášnivost s místy kouzelného, expresionisticky podbarveného lyrismu, má ve stejnojmenné hře bratří Čapků silný a neobvyklý slovní podklad. Opera je provedena na olomoucké scéně po prvé. Byla výborně obsazena, hudebně i pěvecky bez vady. Režie dr. Kolátora zůstávala svědomitě v intencích autorů libreta. Obsazení (O. Kubín – Prolog, B. Blachut – Gilles, E. Haken – Brighella, A. Frank – Trivalin, M. Marková – Isabella, B. Jevtušenko – Balloardo a J. Sobota – Scaramouche) nezůstalo postavám ničeho dlužno. Výprava J. Gabriela moderně jednoduchá a skvělá. Operu nastudoval a všechno hudební bohatství z ní vytěžil Karel Nedbal. Autor, dirigent i zpěváci byli obecenstvem vřele pochváleni. (…)“
(České slovo 15. 10. 1940)

„Zd. Folprecht: Lásky hra osudná – V. Blodek: V studni.
(…) Prolog přednesl s elegancí a vtipem O. Kubín. B. Blachut zazpíval Gillese, toho bílého pierota, smutného, blouznivého milence, romanticky horujícího a obětavého, a přece jen lpícího na životě s vroucností, jíž je jeho sympatický hlas schopen. Je mnoho smutku a trpkosti pod úsměvem této veselohry a Blachutův Gilles je jeho výrazným nositelem. (…)“
(Našinec 15. 10. 1940)

Opera byla v roce 1959 nahrána Československým rozhlasem s Pražským rozhlasovým orchestrem a Františkem Dykem. Beno Blachutovi zůstala role Gillese, part Prologu náležel Václavu Bednářovi, Trivalin byl rolí Ladislava Mráze, další úlohy byly svěřeny Karlu Kalašovi (Dottore Balloardo), Oldřichu Kovářovi (Scaramouche), Eduardu Hakenovi (Brighella), Jarmile Pechové (Isabella).

Příprava opery Traviata byla publiku prostřednictvím divadelního časopisu oznámena už před koncem sezony 1939–1940. Režisérem měl být Oldřich Stibor. Po letních prázdninách bylo znovu otištěno obsazení hlavních úloh, leč režisérem představení nebyl Oldřich Stibor, ale Vladimír Nechyba. Oldřich Stibor se v Olomouci pro své ultralevé politické smýšlení cítil v ohrožení, dohodl se tedy s ředitele ostravského divadla Jiřím Myronem, že tam od sezóny 1940-1941 se svou manželkou Ludmilou Červinkovou přestoupí. Leč už koncem dubna 1940 byl zatčen gestapem.

Divácky vděčnému titulu odpovídaly i recenze:

„G. Verdi – Traviata
(…) Provedení mělo krásnou úroveň. Violettu Valéry zazpívala A. Richtrová s velkým úspěchem i po stránce pěvecké i herecké. Její krásný hlas a zdravá hudebnost vyhověly dokonale velkým požadavkům partu (…). Našla v Alfredu Germontovi B. Blachuta dobrého partnera. Úloze odpovídala dobře krása a barva jeho hlasu, árie jeho, jakož i árie A. Richtrové a O. Kubína, pohnuly obecenstvo k potlesku na otevřené scéně; jeho hra byla přiléhavá a promyšlená. (…) Operu řídil J. Žid s velkou péčí pro dynamické bohatství skladby a jemným smyslem pro citový základ opery, melancholii a resignaci, jehož stíny tlumí i veselí společnosti. (…)“
(Našinec 29. 10. 1940)

Kritik Českého slova názor svého kolegy nesdílel:
„(…) Sobotní představení, třebaže bylo režijně dobře připraveno (V. Nechyba) a podepřeno přiléhavou výpravou (J. Gabriel), postrádalo náležitého vybroušení v podání hlavních sólistů. Tak slavná arie Violetty na konci 1. jednání postrádala – kromě bezvadných výšek – bravuru. Herecky nebyla mondénnost Violettina s počátku jednání náležitě podtržena, takže ani pozdější citový přelom – poznání pravé lásky – nemohl patřičně vyniknout. V posledním jednání byla tato úloha na výši. Lepší po stránce pěvecké byl Alfréd Germont, herecky byl bezvýrazný. Nejpřijatelnějším byl Jiří Germont zazpívaný s velkou vřelostí. (…)“
(České slovo 30. 10. 1940)
Kritik Hlasu lidu zaznamenal 21. března 1942 reprízu Traviaty slovy: „Ve Verdiho Traviatě zpíval pohostinsky Alfreda p. Blachut, nyní člen Národního divadla v Praze. Jeho hlas jakoby nabyl na jistotě, jeho herecký výkon byl produševnělý a opravdový, zvláště ve IV. jednání. Jasně znějící výšky a ovládaná piana jsou hlavní předností jeho projevu.“

Pouhý měsíc po premiéře Traviaty byla Beno Blachutovi svěřena další významná role: Laca Klemeň v Její pastorkyni Leoše Janáčka. Bylo to první setkání s dílem skladatele, jehož oddaně interpretoval rovněž po celý čas svého působení v Národním divadle.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat