Pardubické hudební jaro pro letošek uzavře italská houslová hvězda

  1. 1
  2. 2

Mezinárodní hudební festival s pětatřicetiletou historií, Pardubické hudební jaro vstupuje právě dnes do svého letošního finále. Postará se o něj světově uznávaný italský houslista Giuliano Carmignola, jeden z nejlepších současných interpretů barokní hudby. Jeho přítomnost v Pardubicích, dnešní závěrečný koncert, ohlédnutí za končícím ročníkem, ale i letošní změna pořadatele pardubického festivalu, kterým je nově obecně prospěšná společnost  Barocco sempre giovane, to všechno jsou dostatečně pádné důvody k tomu se setkat s uměleckým šéfem stejnojmenného souboru a v jedné osobě i uměleckým ředitelem a dramaturgem Pardubického hudebního jara Josefem Krečmerem.

Podle čeho jste vybíral letošní program a interprety?

Samozřejmě podle kvality. Ale nejen to! Pardubice žijí velmi bohatým kulturním životem, přesto se domnívám, že se nám podařilo výrazně rozšířit nabídku koncertů a přinést něco nového. To je ostatně dlouhodobým cílem činnosti obecně prospěšné společnosti Barocco sempre giovane.

Jaké byly letos reakce publika a jaká návštěvnost koncertů?

Zatím z každého festivalového koncertu odcházeli velmi spokojení a hlubokým uměleckým zážitkem obohacení posluchači. Ani recenzenti nešetří chválou.

Giuliano Carmignola vystoupí poprvé v České republice právě teď v Pardubicích. Jak si vysvětlujete, že po takovém jménu ještě nikdo z českých pořadatelů nesáhl?

Ale sáhl, a ne jednou! Nejsme zdaleka první pořadatelé, kteří tohoto umělce zvali do Čech. Ale pan Carmignola je asi dost vybíravý. Pokud vím, tak u nás dosud skutečně ještě nekoncertoval, známe ho pouze z vynikajících nahrávek Deutsche Grammophon a Sonny Classical. V případě jeho hostování v Pardubicích to však proběhlo kupodivu velmi hladce – já jsem mu poslal CD souboru Barocco sempre giovane a následoval vzkaz, že s těmito mladými lidmi si rád zahraje! Těším se, že koncert bude velkým zážitkem nejen pro festivalové publikum, ale také velkou událostí pro komorní soubor Barocco sempre giovane a jeho sólisty – houslisty Ivu Kramperovou a Víta Chudého a violoncellistu Jana Zemena, kteří se spolu s Giuliano Carmignolou ujmou sólových partů v Corelliho concertech grossech.K Pardubickému hudebnímu jaru obecněji: jaké koncertní prostory festival využil?

Kromě tradičních koncertních sálů v Pardubicích – Sukova síň Domu hudby, Rytířský sál zámku a Hudební sál radnice – jsme využili též prostor nového Congress Centre AFI Palace Pardubice. Externí koncerty festivalu se odehrály v Divadelním sálu Občanské záložny v Přelouči a ve dvou nádherně zrekonstruovaných památkových objektech regionu – v Synagoze v Heřmanově Městci a v Muzeu barokních soch v Chrudimi.

Můžete přiblížit, kdo se podílí na financování a jak těžké je příslušné zdroje získat?

To je tak těžké, že se mi o tom ani nechce mluvit! Největší částkou se na financování festivalu podílí Statutární město Pardubice, dále Pardubický kraj, Státní fond kultury, menšími částkami i místní firmy.

Jaká je vlastně historie Pardubického hudebního jara?

U zrodu festivalu stál v roce 1978 varhaník a tehdejší ředitel pardubické konzervatoře docent Václav Rabas. Od té doby prošlo Pardubické hudební jaro mnoha proměnami, vystřídali se různí pořadatelé, festival zažil kromě úspěšných ročníků i hubená léta.

Pořadatelem 32.–34. ročníku byla Komorní filharmonie Pardubice. Proč vlastně došlo ke změně pořadatele?

S vedením města i Komorní filharmonie jsme se dohodli na nové koncepci festivalu s tím, že obohatíme současnou kulturní nabídku města i regionu především o komorní koncerty a o koncerty barokní hudby. V Pardubicích totiž již před lety ukončil činnost Kruh přátel hudby a Barocco sempre giovane, o. p. s., je tak jediným subjektem, který zde koncerty toho typu pořádá. To ovšem neznamená, že festival bude zaměřen jednostranně. S Komorní filharmonií budeme i nadále úzce spolupracovat, jak to naznačil i program letošního velmi úspěšného slavnostního zahajovacího koncertu festivalu s Komorní filharmonií Pardubice, dirigentem Marko Ivanovićem a houslistou Václavem Hudečkem.

Jaká je současná organizační struktura festivalu, kdo se kromě vás podílí na pořádání koncertů?

Jak jsem již uvedl, pořadatelem festivalu je neziskovka Barocco sempre giovane, o. p. s. Ta má vlastní správní a dozorčí radu, celkem devět dobrovolníků, kteří jsou ochotni podle možností vždy podat pomocnou ruku. Dále máme PR manažerku a manažera pro zahraničí. Čestnou funkci plní festivalový výbor, složený z významných osobností kulturního a politického života.

Zastavme se ještě u souboru Barocco sempre giovane. Jak a proč vzniklo?

Vznik Barocco sempre giovane – Baroko stále mladé – souvisí s mým pedagogickým působením na konzervatoři. Komorní soubor Barocco sempre giovane, původně složený výhradně ze studentů Konzervatoře Pardubice, jsem založil v roce 2004. Během krátké doby se soubor zařadil mezi významná hudební tělesa, účinkoval na stovkách koncertů a festivalů u nás i v zahraničí. Mezitím se z bývalých studentů stali profesionálové a v roce 2011 jsme založili stejnojmennou neziskovku, tedy Barocco sempre giovane, o. p. s., která je provozovatelem zmíněného komorního souboru, podporuje koncertní činnost mladých umělců a pořádá abonentní koncerty.

V České republice působí celá řada souborů a orchestrů zaměřených na baroko, často hrají na dobové nástroje. Jste konkurenti, nebo spolupracujete?

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na