Práce s Bertramkou a na Bertramce

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

TOMISLAV VOLEK:
Ano, žádosti o dotaci nebo grant na opravu schodiště jsme podali dvě, a to na Nadaci Občanského fóra a na ministerstvo kultury. Nadace Občanského fóra již zveřejnila výsledky: dotace nám udělena nebyla, a to s odůvodněním: „Bertramka není typ památky, která zapadá do klasického modelu ‚Opomíjená památka‘“. Ještě máme podánu žádost o dotaci na Duškovu pěveckou soutěž, které jsme uspořádali už sedmatřicet ročníků, a to bez jakékoliv finanční podpory, pouze v jednom roce jsme získali dotaci Česko-německého fondu budoucnosti.

Na co jste si zatím schopni při běžném provozu vydělat?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Na běžný provoz, základní ochranu vily (s pomocí poplašného signalizačního systému) před vloupáním a drobné ochranné úpravy.

Takovou práci si lze těžko představit. Jak se vám z vašeho pohledu daří spolupracovat s dalšími institucemi podobného typu? Daří se vám s nějakými komunikovat či dokonce spolupracovat?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Z českých organizací bych jako vítané pomocníky v posledních letech jmenovala především Klub Za starou Prahu a z jeho výboru především doktorku Kateřinu Samojskou, která v rámci Národního památkového úřadu organizuje kurzy obnovy kulturního dědictví. V jejím rámci probíhala letos na Bertramce oprava části schodiště, připravená předchozím odborným posudkem inženýra architekta Jana Bárty. Obětavě přivedla také dobrovolníky z řad unitářů, kteří pomohli s úpravou zahrady. Je až kuriózní číst poté v článku Petra Vebera v Týdeníku RozhlasChodníček od vstupních vrat je zarostlý trávou, zahrada je spíše lesem…“, což ostatně nedokládá ani jím publikovaná fotografie. Že zahrada skutečně nepřipomíná les, se lze přesvědčit i na webových stránkách (zde). Navíc: koncem září proběhla na Bertramce brigáda anglických studentů, kteří mimo jiné hrabali listí a z horlivosti dokonce odstraňovali i plevel na dvoře před vilou. I toto je zdokumentováno.

Spolupracujete s Městskou částí Praha 5?

MILADA JONÁŠOVÁ:
Zde je potřeba si uvědomit, že Mozartova obec se s Městskou částí Praha 5 o navrácení Bertramky dlouhá léta soudila. O tom, jak se k nám chovali její představitelé při předávání objektu 2009, byla už řeč a skvěle to dokumentuje i zmíněná televizní reportáž. Na podporu aktivit někdejšího nájemníka Bertramky inženýra Muzikáře vydávala Městská část Praha 5 opakovaně milionové částky, Mozartově obci po převzetí Bertramky nedala nikdy nic. Jen určité dílčí a přechodné snahy se vyskytly: společné koncerty za éry doktorky Ulrichové Hakenové byly zmiňovány. Za éry starosty Jančíka nám někteří jeho tehdejší oponenti předali kopie významných dokumentů.

V současné době je možné komunikaci charakterizovat jako stagnující. Před rokem totiž publikovalo prosincové číslo Pražské pětky útočná vyjádření několika zastupitelů proti Mozartově obci, obsahující četné nepravdy, načež dojednala doktorka Ulrichová Hakenová, tehdy již ve funkci ombudsmanky Městské části Praha 5, setkání se starostou MUDr. Klímou, ve snaze o opětovné zahájení spolupráce. Panem starostou nám bylo přislíbeno, že v únorovém čísle bude dán prostor Mozartově obci na zveřejnění odpovědi na ony texty z prosincového čísla. Náš článek byl sepsán a v termínu redakci odeslán. Ta nejen že vůbec nezareagovala, ale docent Volek byl ombudsmankou telefonicky žádán, aby text upravil, aby z něj vypustil jména a podobně, což odmítl. Autorský zákon a svobodu tisku evidentně v Městské části Praha 5 neznají a nerespektují. Náš článek zveřejněn nebyl, žádné písemné vyjádření od redakce dodnes nepřišlo.

V předchozích měsících jsme byli dvěma smíchovskými zastupiteli párkrát znovu kontaktováni o dojednávání spolupráce, avšak bez opublikování dojednaného a řádně dodaného stanoviska Mozartovy obce, jež vyvrací nepravdivé útoky na Mozartovu obec, to možné není. Činovníci místní správy nemohou bez jakékoliv korekce zneužívat časopis svého úřadu k publikování nepravdivých výroků o jiných občanech.

Co chcete nebo můžete prozradit z dlouhodobých plánů?

TOMISLAV VOLEK:
Mozartova obec si od svého vzniku kladla a klade za cíl kult Mozartova díla – v prosincovém čísle časopisu Harmonie si můžete přečíst, že to dělá už devadesát let – a protože i znalost skladatelova života se od padesátých let minulého století podstatně prohloubila, chápeme jako svůj základní úkol – v souladu s našimi stanovami – šířit tyto znalosti i v naší veřejnosti. Protože pochopení života a díla mimořádného genia není snadné, zvláště když existují celé vrstvy publika, které velice ochotně naslouchají výmyslům o všelijakých „nízkostech“ velikánů, a mezi interprety se nacházejí tací, kteří chtějí získat ohlas publika různými aktualizačními deformacemi Mozartova díla, pak takto postižená národní kultura potřebuje odborně poučené lidi, fungující jako korektiv takových deformací. Mozartova obec tak činí též na svých webových stránkách, kde dokonce pro ty nejkřiklavější podřadnosti zřídila i takzvaný pranýř. Když nedávno pan Lukáš Hurník v rozhlase šířil zcela nepodložený nesmysl, že Mozart zřejmě umřel na syfilidu, obracela se na Mozartovu obec řada lidí s dotazy, bylo-li tomu skutečně tak, což nebylo. Kdyby tu nebyla Mozartova obec, na koho by se tito lidé měli se svými dotazy obracet?

Mnoho sil náš spolek stojí pořádání Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu. Je o ni mezi žáky a pedagogy hudebních škol neutuchající zájem a z jejích sedmatřiceti ročníků mělo dvanáct mezinárodní účast. Rovněž organizujeme vědecké konference. Počínaje rokem 2015 uspořádala Mozartova obec ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a pod patronací Italského kulturního institutu tři mezinárodní muzikologické konference, věnující se předmozartovské italské opeře v českých zemích. Ty opery bývají nastudovávány na Bertramce a pak jsou provedeny v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově. Je to zatím u nás jedinečný projekt spojující bezprostředně vědecký výzkum s historicky poučenou interpretací.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na