S Ivanou Leidlovou o Interpretačních kurzech v Litni

Paní Ivana Leidlová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň, z.s. a Festivalu Jarmily Novotné, líčí, jak vznikly Interpretační kurzy v Litni, ale též o letošním ročníku a jejich budoucnosti. Kurzy se letos konají již po šesté a v rolích lektorů jsou očekávány přední hudební osobnosti: Martina Janková, Gérard Wyss a Ivo Kahánek. Kurzy se uskuteční ve dnech 14. až 20. září 2019 s tradičním závěrečným koncertem 19. září v Litni.
Ivana Leidlová (foto Jan Žirovnický)

Interpretační kurzy v Litni vznikly po diskusi u kávy s paní Dagmar Peckovou, která vystupovala na velkém open air koncertě v Litni k Poctě Jarmile Novotné v roce 2014. Paní Pecková byla iniciátorkou nápadu uspořádat první ročník kurzů pro mladé pěvce a také se v roce 2014 stala jejich lektorkou. Tehdy jsme vůbec nevěděli, zda to bude jednorázová akce, zda se nám přihlásí dost kvalitních účastníků… V té době jsme byli v České republice snad jediní, kteří uspořádali týdenní interpretační kurzy pod vedením jednoho nebo dvou lektorů a s korepetitorem, tak že po celou dobu s účastníky žijí, to byla opravdu neobvyklá aktivita.

Na dalším ročníku jsme se domluvili s Adamem Plachetkou, který je obrovský patriot a vyjádřil přízeň našim aktivitám na podporu jména Jarmily Novotné. V dalším roce jsme požádali o spolupráci nejen Adama Plachetku, ale i jeho ženu Kateřinu Kněžíkovou a osvědčilo se od té doby mít dva lektory, dva hlasové obory, dva rozdílné pohledy špičkových umělců. Od té doby jsme již spolupracovali i s Markétou Cukrovou – významnou českou mezzosopranistkou, Martinou Jankovou – světově uznávanou sopranistkou žijící ve Švýcarsku, korepetitorem Národního divadla Zdeňkem Klaudou

K. Kněžíková – Interpretační kurzy v Litni 2016 (foto archiv Zámku Liteň)

Každý rok se snažíme našim studentům nabídnout něco nového. V loňském roce to byla nejenom práce s pěveckými lektorkami, ale i s operním režisérem – Markem Mokošem – který se studenty připravoval jejich role pro finální koncert v zámeckém parku. Pro některé ze studentů to bylo úplně první setkání s režisérem a všichni si jej velmi pochvalovali.

Vidíme, že práce se studenty a mladými pěvci je velmi důležitá, protože je důležité rozšířit jejich znalosti ze škol o praktické dovednosti, které jim předávají ty největší osobnosti ve svém oboru. Je krásné vidět, jak moc studenti nasávají od svých vzorů, když vidí, jak se samy ráno rozezpívávají, jak se připravují, s jakým nasazením jim předávají své zkušenosti! Každoročně se nám hlásí větší počet účastníků a jejich kvalita rok od roku roste! Z toho máme velkou radost. Z kapacitních důvodů musí lektoři odmítat i velmi kvalitní zájemce, což je nám samozřejmě líto!

E. Zajícová – Závěrečný koncert, Zámek Liteň 2018 (foto Jan Žirovnický)

V letošním roce chystáme pěvecké kurzy zaměřené na interpretaci písně. Poprvé v Litni přivítáme světoznámého klavíristu Gérarda Wysse a opět se těšíme na spolupráci s Martinou Jankovou a Ivem Kahánkem.

Také bychom rádi pozvali čtenáře na slavnostní koncert do Sukovy síně Rudolfina, kterým vyvrcholí 8. ročník Festivalu Jarmily Novotné. Čeká nás písňový večer, na kterém zazní díla „od východu po západ“ v podání Martiny Jankové a vybraných mladých pěvců. Klavírista Ivo Kahánek přednese skladby polských, českých a ruských autorů, Gérard Wyss zase německých a francouzských. Koncert bude zpestřen přednesem veršů textů písní. Moc se na to těšíme, opět půjde o něco nového, co můžeme našim příznivcům nabídnout.

Závěrečný koncert, Zámek Liteň 2018 (foto Jan Žirovnický)

Kdyby mi v době, kdy jsem pořádala první ročník festivalu, někdo řekl, že se uskuteční i 8. ročník, a to pomalu budeme chystat již 10. ročník, myslela bych si, že se zbláznil! Nikdy bychom toho nedosáhli bez pomoci těch největších osobností ve svém oboru, bez pomoci umělců, kteří se rozhodli s námi spolupracovat a naši myšlenku podpořit! Jim patří největší dík, jsou to oni, kdo tvoří náš festival!

V začátcích festivalu jsme si dali závazek, že se budeme snažit stejně jako Jarmila Novotná neustále dosahovat tu nejvyšší laťku v kvalitě našeho programu. Proto bylo vždy naším cílem spojit se s těmi nejlepšími ve svém oboru a měli jsme štěstí, že hudební odkaz Jarmily Novotné a způsob, jakým se naše nezisková organizace snaží o jeho obnovu a pozvednutí, oslovil skutečně ty nejvýznamnější osobnosti a instituce, jako je Metropolitní opera v New Yorku, Národní galerie, Česká filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a další.

K. Vylíčilová – Závěrečný koncert, Zámek Liteň 2018 (foto Jan Žirovnický)

Plány do budoucna jsou veliké. Snažíme se vždy střídat velkolepé akce pro několik tisíc diváků, buď v Litni či v Praze a na nich připomenout Jarmilu Novotnou opravdu širokému publiku s menšími akcemi s užším záběrem pro několik set diváků. V roce 2021 nás čeká jubilejní 10. ročník festivalu a zároveň existence neziskové organizace Zámek Liteň. Pro tento rok opět připravujeme velkou akci, ideálně open air v Litni, nyní je vše ve fázi příprav a potvrzování, takže bych nerada prozradila něco konkrétního.

Plánujeme i nadále pokračovat v naší práci s mladými pořádáním Interpretačních kurzů a rovněž počítáme s prostorem pro jejich vystoupení na různých akcích, které pořádáme.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat