Osobitý Bedřich Smetana Jitky Čechové

    Dobře vybavena technicky a znalá všech dostupných souvislostí, pojala Čechová toto své vystoupení jako jeden kompaktní výrazový celek. Diferencovaným úhozem a zřetelnými proměnami dynamiky jasně…