FAMA Quartet se zaskvěl při maďarském večeru

    Jediný český orchestr nabízející abonentní řadu soudobé hudby, totiž PKF – Prague Philharmonia, nás opět přivítal v Experimentálním prostoru NoD. Pojatý záměr představit nejvýznamnější soudobé…

    Současná hudba se potká s minulostí

    Inspiraci gregoriánským chorálem, renesančními postupy a různými teoriemi i praktikami minulosti zpracovali ve svých kompozicích studenti Vysoké hudební školy v Lübecku. Daniel Müller, Fabian Luchterhandt,…