České opery na světové náměty (1)

Čeští skladatelé si pro své opery nevolili jen náměty z českých dějin či legend a mýtů nebo předlohy českých spisovatelů, ať už prozaické, básnické či…

Před 110 lety se narodil Iša Krejčí

Hudební skladatel a dirigent Iša Krejčí, který se narodil 10. července 1904, je považován za nejvýznamnějšího představitele českého neoklasicismu. Jeho nejvýraznějším uměleckým činem je opera…