České opery na světové náměty (1)

Čeští skladatelé si pro své opery nevolili jen náměty z českých dějin či legend a mýtů nebo předlohy českých spisovatelů, ať už prozaické, básnické či dramatické, ale často sahali i k literatuře světové, nejednou i k slavným dílům a autorům. Homér, Sofoklés, William Shakespeare, Molière, Giovanni Boccaccio, Carlo Goldoni, Hans Christian Andersen, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, A. S. Puškin, N. V. Gogol, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, Torquato Tasso, George Gordon Byron, Oscar Wilde, Nikos Kazantzakis, Gerhart Hauptmann, Stefan Zweig a dokonce i Federico Fellini – ty všechny a mnohé další najdeme jako autory předloh k operám českých skladatelů. Pojďme si jejich díla připomenout.
J. B. Kittl – Francouzové před Nizzou – ND 15.05.1961 Jaroslav Kachel – Giuseppe (foto Jaromír Svoboda)

Na úvod připomeňme operu Bianca und Giuseppe oder Die Franzosen vor Nizza (Bianca a Giuseppe aneb Francouzové před Nizzou) Jana Bedřicha Kittla (1809–1868), která vznikla na libreto samotného Richarda Wagnera. Samozřejmě jde o text německý, Wagner jej napsal podle románu Heinricha Königa Die hohe Braut (Ušlechtilá nevěsta) z roku 1836. První náčrty libreta psal Wagner v letech 1836–37 a dokončil jej v roce 1842. Při svých pobytech v Praze ve třicátých letech (připomeňme, že Wagnerova sestra Rosalie měla pár let předtím angažmá v pražském divadle) se spřátelil právě s Kittlem, který byl ředitelem pražské konzervatoře, a Wagner mu své libreto, o jehož zhudebnění sám zájem neměl, daroval.

Kittl zhudebnil „bouřlivácký spiklenecký příběh z doby válek francouzské revoluce“ – děj se odehrává v roce 1793 v Nice a okolí – velkooperním způsobem: „Mohutné a plamenné árie, dramatické sbory, velká vojenská dechovka na jevišti a všechny ostatní efekty velkooperního stylu zde byly uplatněny,“ píše se o Kittlově nejznámějším díle v průvodci Anny Hostomské Opera. Dílo mělo premiéru ve Stavovském divadle v únoru 1848 a dosáhlo velkého úspěchu, vojenský pochod se dokonce zpíval i v ulicích Prahy. V březnu 2003 se opera do Stavovského divadla vrátila v nastudování Jana Chalupeckého a v režii Martina Dostála.

J. L. Měchura: Marie Potocká – ND 03.04.2003, Vladimír Doležal – Kizlar-aga, Jitka Svobodová – Marie Potocká (archiv ND)

Z oper předsmetanovských skladatelů stojí za zmínku i první česká opera na ruský námět, Marie Potocká právníka a skladatele Leopolda Eugena Měchury (1804–1870). Libreto k ní napsal Josef Kolář podle poémy Alexandra Sergejeviče Puškina Bachčisarajská fontána. Na opeře pracoval skladatel v roce 1869, slyšel ji 15. ledna 1870, kdy ji provedli klatovští ochotníci v soukromém kruhu skladatele. To byla také jediná příležitost, kdy Měchura mohl svou operu slyšet, protože již 11. února 1870 zemřel a premiéry v Prozatímním divadle o rok později se tak nedožil. Premiéru 13. ledna 1871 dirigoval Bedřich Smetana. Zatímco libreto bylo už tehdy považováno za slabé, z hudebního hlediska byla opera přijata příznivěji. 3. dubna 2003 byla Marie Potocká poloscénicky uvedena ve Stavovském divadle, a to stejně jako Kittlova opera v rámci projektu Český triptych 1 – Předsmetanovská opera.

Shakespearovské opery
Díla největšího dramatika všech dob Williama Shakespeara se těšila velkému zájmu operních skladatelů po celém světě, tedy i u nás. Obrátil se k němu i Bedřich Smetana (1824–1884). Jeho osm dokončených oper má náměty české s jednou výjimkou, tou jsou Dvě vdovy, které vznikly podle stejnojmenné veselohry francouzského spisovatele Jeana Pierra Féliciena Mallefilla z roku 1860; libreto napsal Emanuel Züngel a námět byl nenásilně lokalizován do Čech. Premiéra první verze se konala v březnu 1874, premiéra definitivní verze v březnu 1878, pokaždé v Prozatímním divadle. Devátou operu Viola už Smetana bohužel nedokončil, a právě ona vychází ze Shakespeara, a to z komedie Večer tříkrálový. Libreto napsala Eliška Krásnohorská. Smetana se dílem zabýval dlouho, ale odkládal ho, až z něj máme nakonec zhudebněný jen fragment začátku, který se premiéry dočkal v Národním divadle 11. května 1924.

Zdeněk Fibich (1850–1900) sáhl po Shakespearově pozdním pohádkovém dramatu Bouře, libreto napsal Jaroslav Vrchlický a opera měla premiéru v Národním divadle 1. března 1895. Už předtím se Fibich obrátil k námětu světovému, a to k antice v melodramatické trilogii Hippodamie (1890–1893) opět na Vrchlického text. K tragické opeře Nevěsta messinská bylo námětem stejnojmenné básnické drama Friedricha Schillera z roku 1803; Fibichova opera na libreto Otakara Hostinského měla premiéru v Národním divadle 28. března 1884. Také opera Hedy na libreto Anežky Schulzové, která měla premiéru v Národním divadle 12. února 1896, vychází ze světoznámé předlohy, a sice z epizody z Byronova eposu Don Juan (1818–1823). A poslední Fibichova opera Pán Arkuna na libreto Anežky Schulzové vychází ze severských ság; premiéra 9. listopadu 1900 v Národním divadle se konala měsíc po Fibichově smrti.

Vraťme se ale k Shakespaerovi. Plodný spisovatel, básník, libretista a překladatel Jaroslav Vrchlický napsal libreto také podle dramatu Kupec benátský – komickou operu Jessika složil Josef Bohuslav Foerster (1859–1951). Premiéru měla v Národním divadle 16. dubna 1905. Libreto předtím prošlo i rukama Antonína Dvořáka, Karla Kovařovice a Karla Bendla, ale ujal se ho až Foerster. Ten sáhl po námětu ze světové literatury i ve své poslední opeře Bloud z roku 1936; libreto si napsal sám podle povídky Tři starci ruského klasika Lva Nikolajeviče Tolstého z roku 1885.

Shakespearova Komedie omylů z roku 1593 se stala námětem opery Pozdvižení v Efesu Iši Krejčího (1904–1968), která měla premiéru v Národním divadle v září 1946 a prošla s úspěchem mnoha našimi i zahraničními scénami. Libreto zpracoval Josef Bachtík. Po slavné komedii Sen noci svatojánské nesáhnul jen Benjamin Britten, ale také český skladatel Jaroslav Doubrava (1909–1960); libreto napsal ve spolupráci se svým švagrem, tenoristou Rudolfem Vonáskem, a na opeře pracoval průběžně v letech 1942–1949. Premiéra se konala až devět let po skladatelově smrti, v prosinci 1969 ve Slezském divadle v Opavě, a dokončení díla se v roce 1966 ujal skladatel Jiří Jaroch, který použil předchozí hudební partie Doubravovy. A v době nedávné zpracoval Zdeněk Lukáš (1928–2007) do operní podoby jinou Shakespearovu komedii, Veta za vetu z roku 1606 (u nás známou též pod názvy Oko za oko nebo Něco za něco, v originále Measure for Measure; pod názvem Zákaz lásky ji zpracoval do operní podoby i Richard Wagner v roce 1836, byla to jeho druhá dokončená opera a první, která se hned dočkala uvedení). Libreto pro Lukáše napsala Dagmar Ledečová a opera byla při premiéře v Divadle J. K. Tyla v Plzni 9. října 1999 přijata velmi vřele.

I. Krejčí: Antigona – 27.03.1968, Eduard Haken – Teiresiás, Zdeněk Otava – Kreón (foto Jaromír Svoboda)

Antické náměty
Již jsme připomněli Fibichovo melodrama Hippodamie, ale jsou tu i přímo adaptace antických autorů i další zpracování antických bájí. Již zmíněný Iša Krejčí je autorem opery Antigona podle Sofoklovy tragédie; text si skladatel napsal sám, resp. jde o upravený a silně proškrtaný překlad J. Krále. Krejčího Antigona je napůl opera a napůl oratorium, na způsob Stravinského díla Oedipus rex. První verze měla premiéru v roce 1934 ve Stavovském divadle, druhá verze v roce 1965 v Divadle O. Stibora v Olomouci. První opera Voják a tanečnice Bohuslava Martinů (1890–1959) na libreto J. L. Budína vychází z komedie Pseudolus (Lišák Pseudolus), jejímž autorem je římský dramatik Titus Maccius Plautus; opera měla premiéru v Národním divadle Brno v květnu 1928.

Antickou bájí o Prométheovi se v opeře Pochodeň Prométheova inspiroval Jan Hanuš (1915–2004). Libreto napsal Jaroslav Pokorný a opera má i prvky sci-fi, neboť se jedná o aktualizovanou antickou dobu – děj se odehrává v Prométheově laboratoři na Olympu. Premiéra se konala v dubnu 1965 v Národním divadle. Ilja Hurník (1922–2013) zase v opeře Diogenes na vlastní libreto využil legendy o antickém filozofovi, přičemž text i hudba jsou psány s jemným humorem a hudebním vtipem. Premiéra se konala v brněnské Redutě v únoru 1976. K Homérově eposu Odysseia se obrátil Josef Berg (1927–1971) v komorní opeře o deseti dílech Odysseův návrat, k níž si libreto napsal sám. Koncertní premiéra se konala v Brně v březnu 1963, jevištní v Brně v Operním studiu JAMU v listopadu 1967. Také další Bergova opera na vlastní libreto Eufrides před branami Tymén čerpá z antiky a premiéru měla na JAMU v jednom večeru s Odysseovým návratem.

Jan Klusák (nar. 1934) sáhnul po Sofoklově tragédii Filoktétés a na vlastní libreto podle ní složil operu, která měla premiéru v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v květnu 2015. Emil Viklický (nar. 1948) je autorem opery Faidra, jejíž libreto zpracovala Eva Petrová podle pověstí o Faidře a Hippolytovi, které proslavili mimo jiné Eurípidés v tragédii Hippolytos a Jean Racine v tragédii Faidra. Premiéra se konala ve Státní opeře Praha 20. září 2000. Podle Ezopových bajek si napsal libreto k vlastní opeře Ngoa-É Pavel Helebrand (nar. 1960); premiéra se konala v Ostravě na Slezskoostravském hradě v červnu 2006 a poté v únoru 2007 v ostravském Divadle Antonína Dvořáka.

Náměty francouzské, italské a španělské
Komická opera o jednom dějství Cesta oknem Karla Kovařovice (1861–1920) je po výše zmíněných Smetanových Dvou vdovách dalším zajímavým pokusem o českou konverzační zpěvohru na francouzský námět. Stejně jako ke Smetanově opeře, i zde je autorem libreta Emanuel Züngel; vycházel z komedie Eugèna Scriba a Gustava Lemoina Une femme qui se jette par la fenêtre z roku 1847. Opera měla premiéru v Národním divadle 11. února 1886. Také Karel Weis (1862–1944) sáhl ve své dobově velmi úspěšné a senzační opeře Polský žid po francouzské předloze, a sice po hrůzyplném dramatu Le Juif polonais z roku 1867, které napsali Émile Erckmann a Alexandre Chatrian. Premiéra opery v pražském Novém německém divadle se konala 3. března 1901 a dílo pak oběhlo celý svět, načež postupně upadlo v zapomnění.

K největšímu francouzskému dramatikovi Molièrovi se obrátil Otakar Zich (1879–1934) v opeře na vlastní libreto Preciézky, která vychází z komedie Směšné preciózky z roku 1659; premiéra se konala v Národním divadle v květnu 1926. A Molièrova slavného Lakomce z roku 1668 zhudebnil Jarmil Burghauser (1921–1997) – opera na libreto Luďka Mandause měla premiéru v Severočeském divadle v Liberci v květnu 1950.

B. Martinů: Ariadna – ND 27.02.1975, Naďa Šormová – Ariadna, Václav Zítek – Théseus
(foto: Jaromír Svoboda)

Karel Šebor (1843–1903) je autorem ve své době velmi úspěšné romantické opery Templáři na Moravě (1865). Jeho Zmařená svatba má podtitul národní opera, vychází ovšem z francouzského vaudevillu Le Petit Pierre z roku 1849 autorů Adolpha d’Ennery a Adriena Decourcella; libretistka Marie Červinková-Riegrová ovšem děj přenesla na českou vesnici. Premiéra se konala v Prozatímním divadle v říjnu 1879. Divadelní režisér a skladatel Emil František Burian (1904–1959) je mimo jiné autorem opery Maryša podle hry bratří Mrštíků a také lyrické opery Bubu z Montparnassu podle stejnojmenného románu Charlese-Louise Philippa z roku 1901. Burian zpracoval libreto se Ctiborem Blattným a operu komponoval v letech 1926–1929, na scénu se však dílo dostalo až sedmdesát let po dokončení a čtyřicet let po Burianově smrti, v březnu 1999 ve Státní opeře Praha. Po dramatu Paula Claudela Zvěstování Panně Marii z roku 1910 sáhl nedávno Zdeněk Pololáník (nar. 1935) a na libreto Josefa Hrdličky napsal operu Noc plná světla, která měla premiéru v Moravském divadle v Olomouci 28. června 2013.

V osobě již výše zmíněného Bohuslava Martinů se dostaneme od francouzských k italským námětům a s jeho jménem se setkáme ještě později, protože Martinů si rád vybíral předlohy ze světové literatury. Dvakrát sáhl po dramatických předlohách Georgese Neveuxe a obě libreta si podle jeho her upravil sám: Julietta aneb Snář je podle hry Juliette z roku 1927 a premiéru měla v Národním divadle 16. března 1938 – patří k Martinů vrcholným dílům; poslední opera Ariane (Ariadna) je podle hry Le Voyage de Thésée (Théseus mořeplavec) z roku 1943 a premiéru měla posmrtně 2. března 1961 v Gelsenkirchenu. Poslední operou, která měla premiéru ještě za skladatelova života, byla Mirandolina, na skladatelovo libreto podle komedie La locandiera (1753) italského dramatika Carla Goldoniho; uvedena byla ve Smetanově divadle v Praze 17. května 1959.

Goldoniho nejslavnější hrou je Sluha dvou pánů z roku 1745. Ten se stal námětem opery Jana Hanuše, k níž napsal libreto Jaroslav Pokorný; premiéra proběhla v plzeňském Divadle J. K. Tyla v dubnu 1959 a dílo proniklo s úspěchem i do zahraničí. K jiné slavné italské předloze, k souboru sta novel Dekameron Giovanniho Boccaccia, se obrátil Jan F. Fischer (1921–2006). Opera o čtyřech příbězích s prologem a epilogem Dekameron na libreto skladatele a Jaroslava Dudka měla premiéru 27. února 1977 ve Státním divadle Brno, a to z popudu Miniopery. Komorní opera zpracovává čtyři příběhy: Bílý kůň aneb O lakotě, Záletnice aneb Jak klamat manžela, Archanděl Gabriel aneb O kupčení s vírou a Calandrino aneb Jak se hubí člověk.

Příběh kouzelnice Armidy z eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém se stal námětem světových oper nejednou a ve své poslední opeře po něm sáhnul i Antonín Dvořák (1841–1904). Jeho Armida na libreto Jaroslava Vrchlického měla neslavnou, hanebně odbytou premiéru v Národním divadle 25. března 1904 – sám Dvořák ani nezůstal při představení do konce, jak byl zklamán inscenací i hudebním nastudováním… Hudebně vrcholné, mistrovské dílo na archaický námět i archaické libreto však nemělo na růžích ustláno ani nikdy později a k nejhranějším Dvořákovým operám se nezařadilo.

https://www.youtube.com/watch?v=b0kqTEpl-9c

Operní režisér a skladatel Václav Kašlík (1917–1989), mimo jiné autor opery podle Čapkova románu Krakatit a scénáře jeho filmové verze od Otakara Vávry, která byla uvedena v roce 1961, sáhnul k filmové předloze i ve své další opeře Silnice. Námětem se stal proslulý film režiséra Federica Felliniho z roku 1954, klasické dílo italského neorealismu, oceněné Oscarem za nejlepší cizojazyčný film. Kašlík si sám napsal libreto a opera měla premiéru ve Smetanově divadle v Praze 13. ledna 1982.

Oskar Nedbal (1874–1930) je vedle známých baletů a operet také autorem opery Sedlák Jakub na libreto Ladislava Nováka podle hry Sedlák svým pánem (1617) španělského klasika Lope de Vegy. Premiéra Nedbalovy opery se konala v Národním divadle Brno v říjnu 1922, trvalý úspěch ale neměla.

(Dokončení příště)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat