Jan Klusák: Na smrt se docela těším

Opera Plus dostala vzácnou příležitost vést bilanční rozhovor se skladatelem, literátem, divadelníkem a hercem Janem Klusákem, který celý život snad jako jediný český skladatel dokázal…

České opery na světové náměty (1)

Čeští skladatelé si pro své opery nevolili jen náměty z českých dějin či legend a mýtů nebo předlohy českých spisovatelů, ať už prozaické, básnické či…

Jan Klusák oslaví osmdesátiny

Za „konzervativního avantgardistu" sám sebe označuje hudební skladatel Jan Klusák, který 18. dubna oslaví osmdesátiny. Páteří díla tohoto předního českého skladatele jsou koncertní skladby, jichž…