tag

    Dvořák a Berio s Českou filharmonií

    V pražském Rudolfinu se dnes uskuteční první ze tří koncertů České filharmonie, na kterém zazní díla Antonína Dvořáka a Luciana Beria. První český orchestr pod…

    Článek plus

    S Ivou Bittovou nejen o Beriových Folk Songs

    Dělat rozhovor přes Atlantický oceán může být mnohdy ošemetné; tazatel se tázanému nemusí vůbec dovolat, když se spojí, může neustále padat signál anebo si zkrátka…