Týden s tancem

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Jaké události ze světa tance a baletu přinese tento týden? 18. 9. 2018. Výběr aktualit od Událostí aktuálního týdne v českém tanci je bezpochyby konference Česky tanec v datech, která přináší nejen aktuální data z výzkumů, ale především se na ní po dlouhé době sejdou diskutující z různých oblastí od baletních souborů z kamenných divadel po současný tanec, taneční pedagogiky i oblasti nového cirkusu. Současně začíná festival Zlatá Praha, který také na tanec nezapomíná. Zaujala nás také chystaná premiéra ve Studiu ALTA, která se uskuteční přesně za týden.

Český tanec v datech – podaří se najít společnou řeč?

Dne 19. září 2018 se v pražském Divadle v Celetné koná konference s názvem Střed zájmu: Český tanec v datech. Jádrem jsou závěry výzkumu, které byly publikované v nové edici Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) Český tanec v datech. Stejně podstatnou částí jako jejich prezentace je ale také celodenní diskuze o jednotlivých oblastech a problémech profesionálního tanečního umění u nás. Debatovat budou ve třech blocích autority z prostředí baletu, současného tance, nonverbálního divadla i nového cirkusu, přičemž data z oblasti nonverbálního divadla a nového cirkusu jsou v českém kontextu mapována vůbec poprvé.

Výzkum IDU provádí v rámci své vědecko-výzkumné činnosti. Jeho řešitelé Jana Návratová a Roman Vašek, kteří se bádání v oblasti českého tance systematicky věnují od roku 2006, se rozhodli nabídnout závěry k oborové diskusi zaměřené zejména na vztah odborného vzdělávání a umělecké praxe, dále na situaci umělce jako zaměstnance či freelancera a na téma tance a zdraví. „Čísla a grafy jsou němé, nic nezmění ani nevyřeší. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto konferenci a dát prostor oborové diskusi. Jedině otevřená, kultivovaná komunikace podle nás totiž přispěje k posílení taneční komunity a ke kvalitě jejích uměleckých výstupů,“ říkají. Že by měl tanec, stejně jako každý jiný umělecký druh, fungovat jako prostředek ke změně a společensko-kritické komunikaci, dodává panelistka diskuze Miřenka Čechová, jedna z nejvýraznějších představitelek tanečního a fyzického divadla, působící jak v Čechách, tak v zahraničí. Mezi téměř třemi desítkami vystupujících dále do diskuze přispěje například mezinárodně uznávaná choreografka Lenka Vagnerová, šéf tanečního souboru 420PEOPLE Václav Kuneš, emeritní sólistka Finského národního baletu Barbora Kohoutková, ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy Jaroslav Slavický, umělecká vedoucí baletu Divadla F. Šaldy v Liberci, tanečnice a choreografka Alena Pešková, dvojnásobná olympionička ve sportovní gymnastice Kristýna Pálešová nebo Petr Horníček, zakladatel a šéf Losers Cirque Company, která se úspěšně profiluje v oblasti nového cirkusu.

Ve facebookové události, na kterou se můžete přihlásit, IDU předem zveřejnil řadu citací pozvaných osobností, které se vyjadřují k aktuálním problémům, kterým čelí český tanec. Názory jsou rozmanité, ale je zřejmé, že některá témata nás trápí všechny: nedostatečné uznání jevištního tance vedle ostatních múzických umění, jak ze strany kulturně politických činitelů, tak například médií. Je zde palčivá otázka nejistoty sociální situace freelancerů, kteří de facto tvoří celou scénu současného tance, stejně tak je problematická i otázka finančního ohodnocení tanečníků, kteří jsou v divadlech zaměstnaní, a s tím související problém tzv. druhé kariéry. Tanečníci stále nemají žádnou institucionalizovanou možnost hladkého přechodu k novému typu práce, ve které by mohli uplatnit zkušenosti ze své aktivní umělecké kariéry, ačkoli je možné se inspirovat i v zahraničí. Podstatná je i otázka vývoje českého tanečního školství. Nezbývá než doufat, že účastníci diskusí přijdou otevření debatě s kolegy z jiného prostředí a že bude panovat ochota naslouchat a vzájemně porozumět problémům, které tu či kterou oblast českého tanec sužují nejvíce. Poprvé se po jejich boku objeví i nonverbální divadlo a nový cirkus a snad se podaří s poukazem na dlouhou tradici pantomimy i artistiky v českých zemích najít co nejvíce styčných bodů, aby se představitelé těchto oborů cítili na taneční konferenci vítáni.

V edici Český tanec v datech IDU byly dosud publikovány tyto studie: 1) Český tanec v datech: Taneční vzdělávání, 2) Český tanec v datech: Balet, 3) Český tanec v datech: Současný tanec a 4) Český tanec v datech: Nový cirkus a nonverbální divadlo, které jsou dostupné on-line na webu Institutu umění – Divadelního ústavu. Jejich autoři – Jana Návratová, Roman Vašek, Veronika Štefanová a Alexej Byček – postupovali jednotnou metodikou, která přináší základní údaje o personálním zázemí (genderová, vzdělanostní, věková, národnostní struktura) a výkonnostních ukazatelích (počty premiér, odehraných představení). Zabývá se oblastí financí (rozpočty souborů, struktura příjmů tanečníků, obvyklé honoráře za umělecké výkony a tvorbu), ve velké míře se věnuje i postojům umělců k zásadním oborovým otázkám (např. ke grantovým systémům, tanečnímu školství, otázkám profesní budoucnosti aj.).

Konferenci pořádá Institut umění – Divadelní ústav a bude streamovaná live na facebooku. Přesný výčet hostů: Eliška Brtnická, Miřenka Čechová, Martina Diblíková, Lenka Dřímalová, Lenka Fučíková, Ivanka Hannichová, Roman Horák, Petr Horníček, Ivan Hurych, Václav Janeček, Barbora Kohoutková, Václav Kuneš, Romana Lisnerová, Šárka Maršíková, Pavel Mašek, Iva Musilová, Pierre Nadaud, Alena Pešková, Martin Rypan, Anička Schmidtmajerová, Vlasta Schneiderová, Jaroslav Slavický, Martin Svobodník, Lenka Vagnerová, virtuálně Radim Vizváry.

 

Jordi Galí (foto archiv festivalu KoresponDance)

Projekt Pavillon Fuller z cyklu Tanec v galerii

V úterý 18. září a v neděli 23. září uvede  ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy závěrečnou fázi stavby Pavillonu Fuller ve formě performance. Pavillon Fuller představuje interakci tance, prostoru a architektury. Zkoumá jejich vztah skrCentrum choreografického rozvoje SE.S.TAze jednoduchou instalaci sestávající ze dřeva a lehkého lanového systému, která v zahradách zůstává jako součást expozice, zve k setkání, k dialogu a stává se součástí veřejného prostoru. Pavillon Fuller odkazuje na dílo Richarda Buckminstera Fullera, architekta a otce zakladatele tensegrity, principu aplikovaného v konstrukční logice Pavillonu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3