Týden s tancem

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Jaké je téma nového projektu? Puzzle je choreografie pro skupinu interpretů, ve které se tvůrci zamýšlí nad dynamikou demokratické společnosti s pohledem na vlastnosti charakteru jednotlivých osobností. Konflikt mezi exteoverty a introverty je výraznou složkou skupinové dynamiky a často hraje svou roli ve snaze o vyváženou společnost. V dnešní západní kultuře je upřednostňován a propagován extrovertní člověk a vedení je považováno za čistě extrovertní akci. Oproti tomu východní filozofie chápe, že opravdový vůdce bývá často nenápadný. Je možné najít přirozený průnik mezi těmito kontrasty? Je možné vytvořit společnost, kde všichni budou mít rovnocenný prostor pro vyjádření svých myšlenek v upřímné pozici svého charakteru? Jak najít „Middle ground“ mezi hlasitým a tichým, aniž by se jedna strana cítila postavena mimo hranici svého přirozeného projevu? A jak nenásilnou formou docílit této vyváženosti? Jestliže převedeme dynamiku společnosti na systém hry, pak nás zajímá, jak možnost volné interpretace pravidel ovlivní naše emoce. Z toho může vzniknout konflikt, který brání demokratické společnosti. To jsou otázky stanovující výchozí bod choreografické tvorby Puzzle.

Kreativní města, která vzdělávají uměním. Mezinárodní konference představí příklady vzdělávání pro 21. století z Helsinek, Amsterdamu i Walesu

Zahraniční příklady měst, ve kterých je kreativní učení a umění ve vzdělávání zásadní součástí efektivní vzdělávací strategie pro 21. století, uvede mezinárodní konference Kreativní města, která vzdělávají uměním, která se koná 25. 9. 2019 na Staroměstské radnici. Pořádají ji Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav a nově vzniklá platforma uMĚNÍM. Konference se koná pod záštitou Víta Šimrala, radního hlavního města Prahy.

Co má současná škola naplňovat a jaká může být role umění a kreativního vzdělávání při realizaci těchto vzdělávacích cílů? Proč se na školách v evropských městech rozhodli vzdělávat uměním, jaké dopady přináší spolupráce profesionálních umělců s pedagogy? Na konferenci zazní příklady inspirativních zahraničních projektů, které představí Marjo Kyllönen, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání z Helsinek, Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca v Amsterdamu, Diane Hebb, ředitelka pro oblast zapojování umění do společnosti z Arts Council Wales a také Paul Collard, ředitel mezinárodní nadace Creativity, Culture and Education.

„Kreativita bude v roce 2020 dle Světového ekonomického fóra třetí nežádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé hledají u svých zaměstnanců. Rozvoji kreativity a kompetencí však současné školy věnují méně než 30 % času. Smyslem konference je poukázat na význam kreativity ve vzdělávání, formulovat její přínos pro uplatnění na trhu práce a v oblasti byznysu, a také najít možnosti systémové podpory vzdělávání uměním na úrovni měst a krajů,“ říká Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a předsedkyně platformy uMĚNÍM.

O tom, že důraz na kreativitu ve vzdělávání začíná být ve světě silný trend, svědčí i začlenění testování kreativity dětí od roku 2021 do testování PISA (mezinárodní měření výsledků vzdělávání, které zajišťuje OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Příklad systémové změny ve vzdělávání, které reflektuje rychle se měnící svět, a dovede lépe připravit děti a mladé lidi na život, přijede představit Dianne Hebb, ředitelka Arts Council of Wales: „Vzdělávání ve Walesu se zásadně mění. Od roku 2022 bude existovat nové kurikulum, jehož zásadním pilířem bude výuka umění, které více než kterýkoli jiný předmět podporuje a rozvíjí kreativní dovednosti a myšlení,“ říká Diane Hebb.

Expertní centrum kulturního vzdělávání Mocca zodpovídá za program uměleckého a kulturního vzdělávání dětí ve věku 4–12 let, který je dotovaný městem Amsterdam. Centrum propojuje školy a kulturní organizace a zajišťuje, aby všechny děti v Amsterdamu měly přístup ke kulturnímu vzdělávání a uměleckým aktivitám. „Umění a kultura pomáhá rozvíjet kreativitu, sebevědomí a učí spolupracovat. Město Amsterdam chce umožnit každému dítěti plně rozvíjet jeho talent,” říká Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie.

Jaké jsou možnosti systémové podpory kreativního vzdělávání v České republice na úrovni větších a krajských měst, v obcích a na venkově? Jak zapojit do rozvoje kreativního vzdělávání kraje? Čím je kreativní vzdělávání zásadní pro podnikatelský sektor a uplatnitelnost na trhu práce? O těchto tématech přijedou diskutovat radní hl. m. Prahy a člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral, primátorka města Jihlava Karolína Koubová a zástupci projektu Jihlava vzdělává kulturou, či Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany. Diskuse se zúčastní zástupci měst, krajů, podnikatelského sektoru, kulturních a vzdělávacích organizací (EDUin, Kreativní Praha) a odborníci, kteří představí aktuální trendy a možnosti inovativního spojení vzdělávání a umění.

K čemu je dětem umělecké vzdělávání, když z nich nebudou umělci? Co přináší spolupráce umělců s pedagogy? Jak rozvíjet kreativitu, která je zásadní pro zaměstnavatele? Odpovědi na otázky přinesou workshopy kreativního vzdělávání naživo, které zajišťují partneři konference TANEC PRAHA,Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, UUUL – dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Pokud se rozhodnete konferenci navštívit:

Termín: 25. září 2019 v Praze, 9:00 – 18:00
Místo: Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1
workshopy – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

Další informace: FB událost. Svou účast prosím potvrďte do 23.9.2019 na email [email protected]

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení
Platforma uměleckých organizací, které vzdělávají uměním. Spojuje subjekty a jednotlivce, kteří realizují programy kreativního učení a rozvíjí vzdělávání uměním. Sdružuje umělecké organizace a jednotlivce a společnými silami prohlubuje kvalitu kreativního učení a jeho integraci do formálního vzdělávání na českých školách. Jejími členy jsou Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA z. s., Tanec Praha, UUUL – dětské muzeum, Tisícihran, Ara Art, Jaroslav Raušer.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Do českého vzdělávacího systému přináší nejnovější metody kreativní výuky, na jejichž vývoji spolupracuje se zahraničními i českými partnery. Už téměř 10 let rozvíjí rozmanité formy spolupráce mezi umělci, kreativními profesionály, vzdělávacími a kulturními institucemi a studenty každého věku. Více než pět let realizuje v českých školách program Kreativní partnerství, který do výuky na základních i středních školách zapojuje umělce a rozmanité umělecké formy. Úspěšně probíhá v mnoha zemích po celém světě. V České republice se díky SPKV zapojilo do programu už 1836 žáků, 91 učitelů, 116 tříd a 35 škol. SPKV usiluje o to, aby se kreativita stala součástí každodenního života – ve školách, ve firemním prostředí i ve volném čase. Všude tam, kde je třeba tvořivě myslet, nacházet řešení a inovovat.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na