Zemlinsky150: Nastudování méně známých sborových skladeb působilo nepřesvědčivě

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Událostí nové koncertní sezóny spojenou se světovou premiérou operního fragmentu Malva se stal závěrečný koncert festivalu Musica non grata. Byl věnován výlučně dílu Alexandra Zemlinského, hudebníka úzce spjatého s Prahou. Zcela neznámou operní kompozici na námět Gorkého povídky doplnily sborové skladby a v druhé části večera se zaskvělo patrně nejznámější dílo tohoto skladatele – Lyrická symfonie, premiérovaná roku 1924 právě v Praze.

Musica non grata – Koncert 5: Zemlinsky150 10. října 2021, Státní opera (zdroj Národní divadlo)
Musica non grata – Koncert 5: Zemlinsky150 10. října 2021, Státní opera (zdroj Národní divadlo)

Operní fragmenty v koncertním a scénickém provedení

Uvádění operních fragmentů koncertně či scénicky vždy přináší dvě zásadní otázky. První je, zda by si autor vůbec přál předvést tento fragment veřejnosti. Druhou je pak otázka definitivnosti znění fragmentu, které skladatel často žádným způsobem neautorizoval. Dějiny opery obsahují řadu příkladů více či méně obsáhlých fragmentů oper proslulých skladatelů, které byly upraveny pro koncertní nebo scénické uvedení. Namátkou jmenujme Mozartův německý singspiel Zaide, Musorgského Ženitbu a Soročinský jarmark a také Salammbo, Debussyho operní aktovky na náměty povídek Edgara Allana Poea Pád domu Usherů a Ďábel ve zvonici, několik operních torz Dmitrije Šostakoviče, z českých děl je to pak Smetanova Viola nebo Blodkův Zítek – všechny tyto kompozice byly jinými skladateli (a některé dokonce vícekrát v různých verzích dalších komponistů) připraveny pro jeviště.

Další fragmenty, zahrnující třeba jen několik dokomponovaných scén v rámci většího, i celovečerního celku, byly kompletovány následnou orchestrací (nebo jen s klavírním doprovodem), aniž by si upravovatel kladl za cíl vytvořit celek rozsahem srovnatelný se záměry tvůrce. Sem patří třeba Mozartovy fragmenty Lo sposo deluso a L´Oca del Cairo, Belliniho Ernani, Čajkovského Undine, scény z plánovaných oper Edvarda Griega, Rachmaninova Mona Vanna nebo některé započaté operní kompozice Bohuslava Martinů. Tyto fragmenty netvoří dostatečný a souvislý základ pro jevištní provedení, jde třeba jen o několik scén, které by na jevišti působily nepříliš srozumitelně. Najít správnou míru je zásadním úkolem upravovatele. Jinou a samostatnou, v literatuře vícekrát popsanou situaci tvoří složité příběhy dokončení Boitova Nerona, Bergovy Lulu nebo práce na závěru Pucciniho Turandot.

Gorkij a opera

Za námět si Alexander Zemlinsky vybral jednu z raných povídek Maxima Gorkého. Povídka Malva (Mal´va) vyšla poprvé časopisecky v listopadu roku 1897 s podtitulem Náčrt. Již následujícího roku byla zařazena do druhého svazku Gorkého Povídek a črt. Německý překlad byl k dispozici od roku 1901. Česky byla vícekrát přeložena (Alois Hetzl – knižně 1925, Josef Kadlec – knižně 1946 a další). Námět povídky je prostý, stejně jako je omezený počet postav. Středobodem příběhu je mladá žena Malva obklopená třemi muži různého věku. Malva představuje určitou variantu archetypu Carmen, ženy, která si cení svobody více než všeho jiného.

Jméno Malva zde může odkazovat na zkrácenou ruskou verzi křestního jména Malvína nebo na symboliku květiny sléz (rusky mal´va), která nese v květomluvě zprávu „Jsi krásná, ale srdce máš z ledu“. Stejně jako u ostatních postav Gorkého příběhu jde o ženu z nízkého sociálního prostředí a také o ženu s nízkými cíli. Přitažlivá Malva udržuje poměr s postarším Vasilijem, správcem odlehlého rybářského doku. Zároveň ale flirtuje s jeho mladým synem Jakovem a pro vlastní potěšení poštve otce a syna proti sobě. Nakonec ale dá přednost násilnickému pijanovi a nádeníku Serjožovi.

Musica non grata – Koncert 5: Zemlinsky150 10. října 2021, Státní opera (zdroj Národní divadlo)
Musica non grata – Koncert 5: Zemlinsky150 10. října 2021, Státní opera (zdroj Národní divadlo)

Celý příběh o manipulaci je posazen do krásného přímořského prostředí Kaspiku. Výrazně se v něm střídají až impresionistické popisy stavu moře s naturalistickým vylíčením života chudých v carském Rusku. Typická pro Gorkého dílo tohoto období jsou témata alkoholismu, násilí (včetně výrazné agrese proti ženám), sexuální promiskuity a erotické i citové nevázanosti. Žádná z postav nebudí velké sympatie, jde o hrdiny, kteří více chybují a podléhají osudu, než by vytvářeli vlastní vědomou cestu životem. V povídce je jen naznačena malá naděje do budoucnosti – Vasilij se v závěru rozhodne vrátit do vsi ve vnitrozemí, kde ho čeká manželka a chudičké hospodářství. Jakov pak zaujme otcovo místo jako správce doku. Malva odchází se Serjožou bez jakéhokoli zabezpečení a plánů do budoucna.

Malva jako literární typ představuje v období na přelomu století fatální a pudovou ženu z chudého sociálního prostředí, která okolí a životu platí jen jediným platidlem – svým tělem. Povídka byla především pro přitažlivost hlavní postavy několikrát zadaptována pro divadlo, film i televizní obrazovku. Za zmínku jistě stojí film stejného názvu režiséra Vladimira Brauna z roku 1956. V něm náročnou titulní roli vytvořila lotyšská herečka Dzidra Ritenberg, a to tak strhujícím způsobem, že na festivalu v Benátkách získala dokonce Volpiho pohár, tedy hlavní hereckou cenu za ženský výkon.

Gorkého raná a střední tvorba byla vysoce hodnocena západním světem a také hojně překládána. Autorův naturalismus a cynismus se staly atraktivními pro mnohé evropské intelektuály, se kterými ostatně spisovatel udržoval obsáhlé osobní i korespondenční vztahy. Gorkého věhlas byl celosvětový a bylo těžké vtěsnat jeho dílo do cenzurních limit období pozdního carismu, natož do důsledného literárního realismu nového Ruska. To vedlo k pozdější dezinterpretaci jeho naturalismu až do poloh socialistického realismu, za jehož zakladatele byl mnohými východními teoretiky literatury prohlašován. Jeho kolísavý vztah k bolševickému režimu ho ostatně dovedl ke dvěma dlouhodobým emigračním pobytům.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments