41. ročník Janáčkova máje dospěl úspěšně do finále

Čtyřicátý první ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj rozezněl ve dnech 20. května až 9. června koncertní sály a chrámové prostory Ostravy i několika dalších regionálních center Moravskoslezského kraje. Celý průběh festivalu můžeme jednoznačně hodnotit jako velký úspěch realizačního týmu. Uměleckou kvalitou i dramaturgickou nápaditostí byl šťastným vykročením do pátého desetiletí své existence. Nosná dramaturgická myšlenka festivalu, zarámovaná do Schillerova a Beethovenova poselství Alle Menschen werden Brüder, rezonovala nejen v pětici k tomuto poselství programově vymezeným večerům, ale našla svou odezvu i v dalších z celkového počtu devatenácti koncertů Janáčkova máje; vždyť festival i letos nabídl posluchačům světové interprety. V rámci recitálových vystoupení, komorních a symfonických koncertů i vokálně instrumentálních kantátových a mešních projektů se představili umělci z Německa, Francie, Velké Británie, severního Walesu, Rakouska, Rumunska, Polska, Slovenska, též z Austrálie, Izraele a samozřejmě renomovaní interpreti z České republiky.

Umělecké setkání interpretů tří národností prezentoval i závěrečný koncert letošního Janáčkova máje (9. června Dům kultury města Ostravy). Na tvůrčí spolupráci při nastudování a provedení vrcholných skladeb vídeňských klasicistů se zde podílel velšský klavírista Llŷr Williams, slovenský dirigent Peter Feranec a český orchestr – Komorní filharmonie Pardubice. V roli moderátora oslovil v úvodu početné festivalové publikum svým fundovaným a současně i vtipným komentářem Jiří Vejvoda. Poté přivítal interprety a posluchače ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Jaromír Javůrek, čerstvý laureát prestižní Ceny města Ostravy (za mimořádný přínos městu v oblasti rozvoje hudební kultury, zvláště pak za jeho zásluhy o vysokou prestiž Janáčkova máje, která je ceněna u nás i v zahraničí).

Závěrečný koncert MHF Janáčkův máj - Jaromír Javůrek a Jiří Vejvoda - Janáčkův máj 2016 (foto Jakub Mičovský)
Závěrečný koncert MHF Janáčkův máj – Jaromír Javůrek a Jiří Vejvoda – Janáčkův máj 2016 (foto Jakub Mičovský)

Beethovenovo poselství i Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“ byly symbolickým vstupem zahajovacího koncertu festivalu, autorův vrcholný Klavírní koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 se stal důstojným završením dramaturgické myšlenky závěrečného koncertu Janáčkova máje. Výstižný přívlastek „Císařský“ vychází z jeho hudebního výrazu heroičnosti a impozantního lesku. Je to Beethoven vitální, vznešenost a patos střídají virtuózní pasáže, avšak i lyrické kantabilní plochy sólového nástroje. V sólistově interpretačním projevu převládla poetika lyričnosti, střídání výrazových poloh i dynamické kontrasty nedosáhly požadovaného účinku, příznačného pro vrcholný Beethovenův koncertantní opus. Interpretovi vlastní spíše racionálnější přístup ke ztvárnění díla se projevil v detailněji propracované artikulaci logicky zapadající do vystavěného celku. Orchestr citlivě reagoval na sólistův subtilnější projev menšího dynamického rozptylu.

Zařazení posledního Mozartova symfonického díla do druhé poloviny programu bylo motivováno 260. výročím skladatelova narození. Symfonie C dur KV 551 „Jupiter“ patří ke kmenovému repertoáru Komorní filharmonie Pardubice. Hráči ji mají dokonale zažitou, zařazují ji do programu významných festivalů u nás i v zahraničí. Už v roce 2014 zazněla v osobitě temperamentním nastudování jejich bývalého šéfdirigenta Petra Altrichtera při slavnostním zahájení Pardubického hudebního jara. Též v pojetí stávajícího šéfdirigenta Petera Feranece z ní vyzařovala výrazová spontaneita. Zvukovou kultivovaností, promyšlenou „frázovou“ dynamikou, mimořádnou plasticitou a srozumitelností zvláště v polyfonně rozvíjených fugatech finální části prokázal orchestr neobyčejný smysl pro stylovost.


Hodnocení autora recenze: 90%

Janáčkův máj 2016
Závěrečný koncert
Llŷr Williams (klavír)
Dirigent: Peter Feranec
Komorní filharmonie Pardubice
9. května 2016 Společenský sál Dům kultury města Ostravy

program:
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie C dur KV 551 „Jupiter“

www.janackuvmaj.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Komorní filharmonie Pardubice -P.Feranec & L.Williams (Janáčkův máj 2016)

[yasr_visitor_votes postid="215013" size="small"]

Mohlo by vás zajímat