Antonín Dvořák jako interpret (6)

  1. 1
  2. 2

Klavírista (1)

Dvořákovo klavírní školení

Zatímco s hrou na housle se Dvořák seznamoval již od raného dětství prostřednictvím učitele Josefa Spitze v rodné Nelahozevsi, ke klavíru se dostal až později, ve svých dvanácti letech. Stalo se tak ve Zlonicích, kam se mladý Dvořák přestěhoval ke svému strýci a kde začal studovat u místního učitele hudby a skladatele Antonína Liehmanna. Ten dbal nejen o zdokonalování svého žáka jako houslisty, ale zároveň ho učil i hře na klavír a varhany. Liehmann byl z lokálního hlediska vynikajícím hudebníkem a je nepochybné, že mladý Dvořák pod jeho vedením dosáhl během následujících dvou let značných pokroků.

Antonín Liehmann, Dvořákův učitel ve Zlonicích


 

Ukončením pobytu ve Zlonicích však také končí jakékoli další Dvořákovo vzdělávání v klavírní hře pod odborným dohledem. Z hlediska cvičení prstové techniky a schopnosti číst z listu ho částečně mohl suplovat jednak následující roční pobyt v České Kamenici, kde měl mladý Dvořák možnost hrát na varhany v místním děkanském chrámu, ale především následná studia na varhanické škole v Praze. Dvořákovi, který v prvních letech svého pražského pobytu bydlel u příbuzných či v pronájmu, klavír doma citelně chyběl a z finančních důvodů nebylo na jeho zakoupení ani pomyšlení. Klavírem nicméně disponovala domácnost jeho přítele ze studií Karla Bendla, kam Dvořák často docházel přehrávat klavírní výtahy oper, orchestrálních děl apod. Primární byla evidentně touha po poznání slavných děl minulosti, ale „vedlejším efektem“ byla nakonec i pozoruhodná zběhlost ve hře z listu, jak o ní hovoří např. Josef Suk (viz dále).

Dvořákova klavíristická vystoupení

První známé veřejné vystoupení v úloze klavíristy absolvoval Dvořák 17. 2. 1875 na jednom z koncertů Umělecké besedy, kde doprovázel svoji ženu Annu při interpretaci písní Vzpomínání a Proto z cyklu Písně na slova Elišky Krásnohorské, B23. Po tříleté přestávce následuje Dvořákova účast na koncertě Besedy brněnské (15. 12. 1878), jehož iniciátorem byl velký propagátor Dvořákova díla v Brně, Leoš Janáček. Kromě orchestrální verze čtyř Slovanských tanců zde zazněl cyklus mužských sborů Z kytice národních písní slovanských, jehož klavírního doprovodu se ujal sám autor. Jednalo se o první úplné provedení cyklu, dvě části zazněly o několik dní dříve v Praze. Na provedení dvou částí stejného díla se Dvořák podílel i o půl roku později, a to na koncertě v Českých Budějovicích (1. 6. 1879), kam zavítal společně s pražským Hlaholem a houslistou, profesorem pražské konzervatoře Ferdinandem Lachnerem. Společně s ním pak provedl také svůj Mazurek. Lachner byl rovněž jedním z účinkujících na dalším Dvořákově koncertě, tentokrát v Turnově (29. 6. 1879), kde oba umělci společně s violoncellistou Aloisem Nerudou provedli v premiéře Dvořákovo Klavírní trio g moll, druhou premiérovou skladbou toho večera pak byla Polonéza A dur. Kromě novinek zazněl i výběr z několika starších Dvořákových děl.

Počátek 80. let představuje v českém kulturním životě období, kdy kulminovaly akce na podporu stavby Národního divadla. Dvořák se na tomto úsilí aktivně účastnil vlastními koncerty, jejichž výtěžek ve prospěch nového stánku umění věnoval. První z nich, který dirigoval v Praze na Žofíně, sestavil z vlastních orchestrálních děl (viz druhý díl seriálu), druhý uspořádal v Tursku 9. 5. 1880, kde zasedl ke klavíru, aby doprovodil manželku Annu a její sestru Klotildu Čermákovou při interpretaci výběru z Moravských dvojzpěvů a podílel se na provedení Maličkostí pro dvoje housle, violoncello a harmonium, op. 47. Další dobročinný koncert uspořádal Dvořák o čtyři měsíce později, přičemž výtěžek tentokrát nesměřoval do Prahy, ale do Zlonic. Skladatel inicioval tuto akci ve prospěch postavení pomníku Antonínu Liehmannovi, svému někdejšímu učiteli. Kromě Mazurku a výběru z Moravských dvojzpěvů, které Dvořák doprovázel na klavír, se skladatel podílel také na provedení dvou Slovanských tanců v osmiruční úpravě pro dva klavíry a části Verdiho Requiem v poněkud neobvyklé úpravě pro klavír a harmonium.

Po dvouleté pauze, která v Dvořákových klavíristických vystoupeních nastala, se skladatel objevuje u klavíru teprve 16. 9. 1882 v Táboře, aby se podílel na provedení svých Cigánských melodií, Večerních písní, Sonáty F dur a výběru z Legend. Na počátku roku 1883 vytvořil Dvořák jedno ze svých nejvýznamnějších komorních děl, Klavírní trio f moll. Jeho premiéru se rozhodl uskutečnit v Mladé Boleslavi, s jejímiž hudebními kruhy byl v té době v úzkém kontaktu (tamní spolek Boleslav nedávno předtím uvedl Stabat mater a Dvořákovi udělil čestné členství). Koncert se uskutečnil 27. 10. 1883 a na provedení se kromě autora u klavíru podílel houslista Ferdinand Lachner a violoncellista Alois Neruda. Ve stejném složení pak bylo dílo znovu uvedeno na pražských koncertech 13. 11. 1883 a 23. 4. 1884. Druhý z nich měl slavnostní charakter, byl nazván „Dvořákův večer“ a kromě Tria f moll na něm za Dvořákova doprovodu zazněly tři Moravské dvojzpěvy a Inflammatus ze Stabat mater. Dvořák se pak podílel i na interpretaci tří částí ze svého čtyřručního klavírního cyklu Ze Šumavy při jejichž provedení mu byl partnerem Karel Kovařovic.

Počátkem roku 1884 navštívil Dvořák v souvislosti s provedením Stabat mater poprvé Londýn. Kromě dirigování ho čekala také dvě klavíristická vystoupení. Nejprve zasedl ke klavíru 11. 3. v rámci soukromého koncertu, který ve svém domě uspořádal Dvořákův londýnský nakladatel Littleton, a podruhé 22. 3., kdy na veřejném koncertu doprovodil tenoristu W. J. Winche při přednesu dvou Cigánských melodií (se stejným programem měl Dvořák vystoupit již o dva dny dříve, ale pro trému odřekl). Nejbližší další příležitost, při které vystoupil Dvořák jako klavírista spadá až do března 1887, kdy provedl spolu s Karlem Ondříčkem v premiéře své Romantické kusy.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments