Bohumír Liška, český muzikant

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Osobnosti české opery
Ke stému výročí narození významného dirigenta  

Kdykoli se setkám se jménem Bohumíra Lišky, vybaví se mi dva pojmy – český muzikant a Plzeň. Bohumír Liška je pro mne ztělesněním zaníceného českého muzikanta moderní doby, člověka, který se celý život snažil o to, přenést ty nejkrásnější tradice českého muzikantství do podoby odpovídající požadavkům současnosti. Působil řadu let úspěšně v Brně, devatenáct let byl dirigentem Opery Národního divadla a souběžně s tím pedagogem na Pražské konzervatoři a na HAMU, ale nejvýraznější stopu zanechal v Plzni. Vím, že následující přirovnání není zcela přesné, protože se radikálně změnila doba a podmínky k práci, ale jeho plzeňské působení, které začalo v roce 1955 a i po jeho odchodu do Prahy v roce 1967 přetrvávalo prakticky až do jeho smrti, lze svým způsobem srovnávat s působením Františka Neumanna v Brně ve dvacátých letech a Jaroslava Vogla v Ostravě o desetiletí později. Bohumír Liška byl mužem, který definitivně pozvedl hudební život města s mimořádně bohatými hudebními tradicemi na vysokou profesionální úroveň.Bohumír Liška se narodil 2. října roku 1914 ve středočeské vesnici Čejetičky nedaleko Mělníka. Své dětství a mládí prožil nejdříve v Sedlčanech, posléze v Berouně. Hudbymilovné rodinné prostředí mělo za následek, že se záhy začal učit hrát na housle a klavír, poté v Berouně i na varhany. Už v devíti letech koncertoval. Vystudoval obchodní akademii a poté pracoval nějakou dobu jako úředník v pojišťovně. Už v této době ale pilně muzicíroval. Hrál na housle, kytaru i bicí nástroje, dirigoval studentský orchestr. Byl tympanistou v pražské studentské filharmonii, která posléze splynula se studentským operním studiem, kde poté působil jako korepetitor, sbormistr a druhý dirigent.

Hrál na klavír ve škole primabaleríny Národního divadla Jelizavety Nikolské, s níž se jako klavírní doprovazeč zúčastnil jejích uměleckých zájezdů do Itálie, Švýcarska a Německa. Byl sbormistrem Pěveckého sboru pražských typografů a ženského pěveckého sdružení v Praze. Příležitostně působil i jako korepetitor v Opeře Národního divadla. A vedle toho studoval na konzervatoři dirigování u Metoda Doležila a Pavla Dědečka a skladbu u Otakara Šína. Své první profesionální divadelní angažmá získal díky svému o tři měsíce staršímu kolegovi Rafaelu Kubelíkovi, který se v roce 1939 stal šéfem opery Zemského divadla v Brně a Lišku do Brna přivedl jako dirigenta a korepetitora.

Jeho první nastudovanou operou byla aktovka Giovanniho Battisty Pergolesiho Služka paní (La serva padrona). S Rafaelem Kubelíkem spolupracoval při studiu jeho inscenací a zvolna vstupoval do repertoáru opery a baletu. Dirigoval Psotovo taneční zpracování Slovácké suity Vítězslava Nováka. Často spolupracoval s činoherním souborem jako autor scénické hudby či její dirigent. Dirigoval představení Zeyerovy a Sukovy básnické pohádky Radúz a Mahulena. Z dalších inscenací činohry, na nichž se podílel, jmenujme alespoň Shakespearova Richarda III., Bouři a Schillerova Dona Carlose.V listopadu 1941 nacisté zavřeli české divadlo. Několik pracovníků divadla včetně ředitele Jiřikovského, který později zahynul v koncentračním táboře, bylo zatčeno. Bohumír Liška byl po nějakém čase z vězení propuštěn. V Brně se ustavilo České lidové divadlo, ale Liškovi nebylo dovoleno v něm pracovat. Věnoval se tedy umělecké činnosti v Orchestrálním sdružení, které řídil patnáct let, a vedení komorního orchestru.

Okamžitě po osvobození v roce 1945 se do divadla vrátil. Byl jedním z iniciátorů příchodu Emila Františka Buriana do funkce ředitele divadla. Dne 14. prosince 1945 dirigoval premiéru prvního poválečného brněnského nastudování Prodané nevěsty, jejímž režisérem a choreografem byl Saša Machov, jehož do Brna přivedl Emil František Burian. V průběhu svého brněnského působení nastudoval Prodanku ve třech dalších inscenacích.

Bohumír Liška v prvních poválečných letech dirigoval řadu baletních inscenací. Už zde se projevil jako zanícený a cílevědomý propagátor soudobé tvorby. Pod jeho taktovkou byly uvedeny balety Karla Horkého Lastura a Slunečnice, Suita rustica Vítězslavy Kaprálové či Balet o růži Oty Zítka. Po návratu Ivo Váni Psoty do Brna byl dirigentem řady jeho proslulých inscenací, na nichž Psota vybudoval renomé brněnského baletního souboru. V listopadu 1947 dirigoval jeho první premiéru po návratu, nové nastudování Prokofjevova Romea a Julie. Dále to byly například Symfonie života na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, Nedbalova Pohádka o Honzovi, Borodinovy Polovecké tance, Rossiniho Vzpoura hraček, Chopinovy Sylfidy a Ples kadetů Johanna Strausse uvedené ve společném večeru s baletem Paganini na melodie skladeb slavného houslového virtuosa.

Nastudoval řadu operních děl soudobých skladatelů. Především to byla na jaře 1947 opera Rafaela Kubelíka Veronika, jejíž mimořádně úspěšnou premiéru dirigoval sám autor a Bohumír Liška stál za pultem při reprízách. Dirigoval rovněž operu na motivy děl Ladislava Stroupežnického Freje pána z Heslova, dílo Janáčkova žáka Osvalda Chlubny, a Pohádku máje dalšího brněnského skladatele Jaroslava Kvapila. Byl rovněž dirigentem zřídka uváděné opery Vítězslava Nováka Vlasty skon. Z dalších děl českých autorů jmenujme především dvojí nastudování Janáčkovy Káti Kabanové a Příhod lišky Bystroušky. Ze světových oper si připomeňme Mozartovu Figarovu svatbu, Rossiniho Lazebníka sevillského, Verdiho Aidu a Traviatu. Bohému a Madame Butterfly Giacoma Pucciniho a Glinkova Ruslana a Ludmilu.V Brně rovněž dirigoval řadu symfonických koncertů, vyučoval dirigování na konzervatoři a posléze i na JAMU. V roce 1955 byl krátký čas šéfem Karlovarského symfonického orchestru.

Rok 1955 znamenal v Liškově životě i umělecké kariéře rozhodující zlom. V Plzni se odchodem Františka Belfína, který nastoupil do funkce uměleckého šéfa Filmového symfonického orchestru, uvolnilo místo šéfa opery. Novým šéfem opery v západočeském městě se stal Bohumír Liška.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat