Festival Opera 2015 po první čtvrtině

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Dvanáctý ročník bienále Festivalu hudebního divadla Opera 2015, který pořádá Jednota hudebního divadla, se poprvé konal roku 1993, tehdy s pochopením a s podporou vedení Divadelního ústavu, Ministerstva kultury a Národního divadla, které mu poskytlo hrací dny, chápajíc myšlenku „Národ sobě“ v jejím širokém smyslu jako čestnou povinnost podpořit existenci operních souborů na našem území ve chvíli, kdy regionální divadla postupně přecházela ze státního financování k podpoře měst a krajů. Snaha Jednoty hudebního divadla o obohacení pražské operní produkce o nejlepší inscenace takzvaných oblastních divadel, která jsou dodnes kulturními centry svých regionů, vycházela z poznání, že některé produkce menších divadel rozesetých po republice kvalitativně přesahují úroveň pražských inscenací. Operní festival byl první vlaštovkou, která později vyvolala vznik podobných přehlídek i v oblasti činoherní. Od druhého ročníku Festivalu hudebního divadla se jeho program rozšířil o alternativní součást, kterou tvořily činoherní inscenace na témata společná jak opeře, tak činohře (například Pitínského Její pastorkyňa ze Zlína, ale také Cimrman v říši hudby s operou Úspěch českého inženýra v Indii). Když později začaly vznikat malé samostatné operní soubory jako Ensemble Opera Diversa, Ensemble Damian a další, které tvůrčím způsobem doplnily kamennou produkci, staly se logicky součástí festivalu i ony. Velmi podstatným přínosem letošního festivalu Opera 2015 je účast všech tří slovenských souborů.

Festival Opera 2015 má historicky nejbohatší program a velmi pestrou dramaturgii. Musíme připomenout, že dramaturgie jednotlivých ročníků bienále je vždy odvislá od produkce jednotlivých souborů, jež samy navrhují svou profilovou inscenaci, kterou chtějí předvést. Regionální divadla se totiž významně spolupodílejí na financování festivalu, který, ač tradičně podporován Ministerstvem kultury a později také Magistrátem hlavního města Prahy, je stále v napjaté, ba dalo by se říci, že dobrodružné, u nás ovšem obvyklé, finanční situaci (dotace přicházejí většinou až po zahájení festivalu). Daří se udržovat ceny vstupenek na „lidové“ úrovni tak, aby se festivalu mohlo účastnit především české operní publikum, a to i opakovaně. Součástí festivalu Opera je udělování cen zvaných Libušky podle hodnocení komise kritiků (inscenace), emeritních členů Národního divadla (výkony sólistů), obecenstva (inscenace) a ředitelky festivalu (bez bližšího určení).

Mefistofeles (Národní divadlo Praha) – Státní opera, 22. ledna 2015
Věnujme se prvním čtyřem inscenacím, které dosud na festivalu Opera 2015 proběhly. Slavnostně jej zahájila premiéra málo uváděné Boitovy opery Mefistofeles v budově Státní opery. Večer měl u obecenstva velký úspěch zejména díky mimořádným výkonům orchestru a více než stočlenného sboru. Dirigent Marco Guidarini nastudoval inscenaci na mimořádné úrovni a dokázal jí vtisknout pevnou architektonickou stavbu naplněnou efektním a virtuózním výkonem orchestru a sboru, výtečně připraveném Martinem Buchtou, Adolfem Melicharem a Zdenou Součkovou (Pueri gaudentes). Postavu Mefistofela ztělesnil mladý a u nás i v zahraničí úspěšný basista Štefan Kocán, který tuto roli rád nastudoval. Mefistofeles je skutečně vrcholně obtížnou basovou partií, která vyžaduje výkon mimořádného pěvce i herce – nejlépe typu Fjodora Šaljapina či Viléma Zítka. Mladý Štefan Kocán bude k této roli postupně dozrávat. Ke svým krásně sonorním hloubkám bude jistě přidávat i znělejší a technicky vyspělejší střední a vyšší hlasovou polohu a velmi by jeho výkonům prospělo, kdyby časem co nejvíce obohatil svůj herecký a pohybový rejstřík.Nejvýraznější postavou na jevišti Státní opery byla Markétka (Margherita) v podání Christiny Vasilevy, která této postavě nepropůjčuje dívčí lyričnost, ale pojímá ji především jako bytost veskrze tragickou. Na její pěvecký a herecký výkon ve vězeňské scéně plný hlubokého prožitku budeme dlouho vzpomínat. Nikdo z přítomných pěveckých kolegů nedosáhl jejího vcítění se do role a do hudby, která je pravda, právě v uvedené scéně mimořádně působivá. Postava Fausta za Markétkou pouze kulhala – pěvec Daniel Magdal je již na sestupující cestě své kariéry a předvedl pouze plochý herecký výkon. Totéž lze bohužel říci i o Evě Urbanové v roli trojské Heleny (Elena).

Boitova opera míří k velkolepým výjevům a nejsilnější je v opulentních scénách sborových. Činohernímu režisérovi Ivanovi Krejčímu viditelně chybí operní praxe, po úspěchu s jedinou operní inscenací, jíž byla v roce 2013 Anna Bolena v Ostravě, mu byla svěřena opera, která je skladatelem řešena značně vnějškově, bez tvorby životných figur a jejich vztahů, Mefistofeles je spíše atypickým velkým oratoriem. Režisér si vytkl za cíl, že Mefistofeles bude Faustovi předvádět jakési divadlo na divadle. Důsledkem byl nepříliš nápaditý sled jednotlivých výstupů na kruhové točně (baletní pasáže – choreograf Igor Vejsada), které doplňovaly jednoduché scénické prvky. Tím si režisér situaci spíš ještě zkomplikoval, protože téměř všechna emotivnost průběhu děje vzala za své.

Vynikající dirigent Marco Guardini však udržel hudební brilantnost celého představení na vysoké úrovni a nadšený potlesk vnímavého obecenstva provázel především ty, kteří si jej nejvíce zasloužili – orchestr, sbor, dirigenta, Štefana Kocána a Christinu Vasilevu.

Státní opera pracuje, výsledky její práce jsou zatím velmi slibné. Buduje to, co jí v poslední době nejvíc chybělo – základní kolektivní tělesa, bez nichž nemůže úspěšně kráčet dál.

Hodnocení autorky recenze: 70 %
***

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Hodnocení

Vaše hodnocení - Boito: Mefistofeles (ND Praha)

[yasr_visitor_votes postid="147210" size="small"]

Vaše hodnocení - Svoboda: Martin Středa (Opera Povera)

[yasr_visitor_votes postid="148062" size="small"]

Vaše hodnocení - Janáček: Její pastorkyňa (SD Opava)

[yasr_visitor_votes postid="128598" size="small"]

Vaše hodnocení - Ullmann: Pád Antikrista (MD Olomouc)

[yasr_visitor_votes postid="132263" size="small"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments