Andrej Sukhanov: funkce se nedávají na doživotí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Andrej Sukhanov: funkcie sa nedávajú na doživotie

Už od augusta trvá neriešiteľný spor medzi novým generálnym riaditeľom SND, bývalým riaditeľom baletu SND, odborármi z baletu SND… napísali sa otvorené dopisy, žiadali sa vysvetlenia, dopisovalo sa cez slovenské médiá, ale nič sa uspokojivo nevyriešilo a ani jedna strana nedospela k žiadnemu výsledku. Bývalý riaditeľ baletu SND, ktorý na šéfovskej stoličke zotrval len chvíľu, je priateľmi a osobnosťami baletného sveta označovaný za slušného a poctivého človeka.Andrej Sukhanov, osobnosť skoro renesančného formátu. Absolvent Tanečného konzervatória v Kyjeve, člen baletného súboru v Kyjeve, od roku 2000 člen baletného súboru v Košiciach. Zatancoval nielen sólové roly v najklasickejších baletoch, ale zaujal i v mnohých moderných choreografiách. Jeho umelecká cesta nezostala len pri balete, ale začal navrhovať divadelné kostýmy, s ktorými slávil úspechy a získal niekoľko ocenení a nominácií v najdôležitejšej slovenskej divadelnej ankete, obdobe ceny Alfréda Radoka, Dosky. V sezóne 2010/2011 bol poverený vedením baletu Štátneho divadla v Košiciach a v období od 23. mája 2011 do 28. augusta 2012 pôsobil ako riaditeľ Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave. V baletnej histórii sme zvyknutí na veľké osobné príbehy, chvíle triumfu i chvíle samoty, umeleckého hľadania i tvorivého nadšenia. Určite o Andrejovi Suhkanovovi budeme ešte počuť aj v širších súvislostiach, než s touto kauzou, ktorá zapadne v čase. Niečo z jeho názorov, práce a pôsobenia v baletnom súbore prvej scény Slovenska približuje i tento rozhovor. A pretože tiež čo – to o baletnom súbore viem, niekedy sme sa trochu zrazili, tak ako to v správnej debate umelcov býva. O to lepší obraz si však môže urobiť čitateľ Opery Plus. Pôvodne som chcel zaradiť rozhovor do Baletnej panorámy, ale jeho rozsah a dôležitosť si vyžaduje samostatný priestor, takže je takým polčasom medzi panorámami. Teda: Andrej Suhkanov v Baletnej panoráme 5 a ½.

Mohli by ste vysvetliť čitateľom v Čechách, ktorí nepoznajú genézu celej zložitej histórie, ako ste sa stali riaditeľom Baletu SND, keď do funkcie generálneho riaditeľa nastúpil Ondrej Šoth?

Nedomnievam sa, že genéza bola až taká zložitá. Ondrej Šoth po svojom nástupe vymenoval za riaditeľa Baletu SND Vlastimila Harapesa. Rovnako ako v prípade riaditeľov činohry a opery mal V. Harapes riadiť balet dva roky. Vzhľadom na skutočnosť, že na svoju funkciu po roku rezignoval, obrátil sa generálny riaditeľ SND s ponukou riadiť baletný súbor prvej scény na mňa. Do funkcie riaditeľa Baletu SND som bol menovaný v máji 2011, teda zhruba rok po tom, ako sa stal Ondrej Šoth generálnym riaditeľom SND.

V Košiciach ste pôsobili ako tanečník, výtvarník scény, kostýmov, nemáte pocit, že časť verejnosti to mohla vnímať nie ako umelecký prínos, ale ako fakt, že sa vám Ondrej Šoth odvďačil, či dosadil do vedenia „svojho človeka“, ktorý bude realizovať jeho zámery?

V prvom rade si dovolím pripomenúť, že v tom čase som bol poverený riadením baletného súboru Štátneho divadla Košice – druhého trojzložkového slovenského divadla. Zároveň sa mi to pomenovanie zdá zvláštne. Bude časť verejnosti vnímať, že sa Marián Chudovský „odvďačil“ Fridrichovi Heiderovi a dal si do vedenia „svojho človeka“? Je úplne prirodzené, že sa obklopujete ľuďmi, ktorým dôverujete na základe predchádzajúcich skúseností a to ako po ľudskej i umeleckej stránke. Zvlášť keď vznikne situácia, na ktorú nie ste pripravený.Časť umelcov vtedy na protest odišla za Máriom Radačovským a Mirkou Kovářovou. Časť významných baletných majstrov však zostala a pracovali ďalej. Po vašom odvolaní zas tá istá časť ostala a časť si sťažuje na Vaše odvolanie….

Časť umelcov, ktorí odišli za Máriom Radačovským, podali výpovede ešte pred mojím nástupom do funkcie riaditeľa Baletu SND. Mário Radačovský v tom čase založil vlastný súbor a časť tanečníkov sa rozhodla opustiť SND a nasledovať ho. Spolupracovali s ním štyri roky, pravdepodobne mu dôverovali  a chceli byť pri vzniku jeho nového projektu.

V súvislosti s reakciou na moje odvolanie si dovolím uviesť, že baletný súbor SND ako celok mi v dvoch hlasovaniach vyjadril dôveru a žiadal moje zotrvanie vo funkcii. Nikdy som ich o žiadnu podporu nežiadal, ich konanie som žiadnym spôsobom neovplyvňoval. Napriek tomu sa rozhodli svoj názor vyjadriť. Na základe hlasovaní súboru dali jeho zástupcovia vyhlásenie do médií a na ministerstvo kultúry, v ktorom vyslovili nespokojnosť so vzniknutou situáciou. Mali totiž pocit, že moje odvolanie je „a priori“. Nový generálny riaditeľ SND totiž zároveň ešte len hľadal pre balet nového šéfa.

Nemáte pocit, že generálny riaditeľ nemusí vysvetľovať menovania svojich šéfov a ako v prípade vás pán Šoth nič nevysvetlil i pán Chudovský si môže za riaditeľov súborov prizvať svoj tým, s ktorým chce realizovať svoj koncept?

Nikdy som netvrdil opak. Generálny riaditeľ má plne právo odvolávať a menovať riaditeľov jednotlivých zložiek. Namietam však voči tomu, že keď začal súbor klásť v súvislosti s mojím odvolaním otázky, začal generálny riaditeľ miesto toho, aby povedal – rozhodol som sa spolupracovať s niekým iným – „ospravedlňovať“ toto rozhodnutie nepravdivými a  zavádzajúcimi  tvrdeniami. Najprv musel údajne zachraňovať nepripravenú sezónu (boli kompletne pripravené dve nasledujúce sezóny), potom musel zrušiť nereálnu premiéru Luskáčika (ktorá bola vo výrobe a kompletne pripravená), potom sa ukázalo, že som spôsobil nenapraviteľné ekonomické škody, vyplácal enormné honoráre a zamestnával čierne duše. Nič z toho nie je pravda. Som povinný z úcty k tanečníkom SND, ktorí mi dôverovali tak, že sa rozhodli verejne vystúpiť a tiež voči baletnému súboru košického divadla, ktorý vediem teraz, sa proti týmto verejne šíreným bludom brániť.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na