Hudební léto na obnoveném Kuksu pozvalo Plachetku, Ženatého i Collegium 1704

Mezinárodní festival Hudební léto Kuks se letos bude konat už po šesté a svůj nejnovější program ohlásil právě v těchto dnech. Mezi 27. červnem a 22. srpnem je naplánováno celkem pět sobotních koncertů v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, se začátkem od 18 hodin. Představí se na nich řada výtečných interpretů – basbarytonista Adam Plachetka, houslista Ivan Ženatý, polská sopranistka Natalia Rubiś či Collegium 1704. Vedle světové premiéry skladby docenta pražské Akademie múzických umění Otomara Kvěcha zazní i dvě novodobé premiéry – Stephana Sailera z kukského archivu a letošního jubilanta Jakuba Jana Ryby.Sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka festival zahájí 27. června, kdy za doprovodu varhaníka Přemysla Kšici provede kompletní cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. Vedle Plachetkových nahrávek s orchestrem a klavírem jde o další příležitost, jak toto Dvořákovo dílo v Plachetkově podání slyšet – tentokrát tedy s varhanním doprovodem. Na programu budou dále Dvořákovy duchovní zpěvy Ave Maria a Hymnus k Nejsvětější Trojici, ale i skladby pro sólové varhany – Dvořákovo Preludium a fuga D dur z jeho studijních let a Sonata IV jednoho z Dvořákových učitelů z pražské varhanické školy Josefa Leopolda Zvonaře, u něhož si v letošním roce připomínáme půldruhé století od úmrtí.

Sólistkou druhého koncertu bude 11. července polská sopranistka Natalia Rubiś, která na festivalu vystoupí spolu s renomovaným souborem Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Vedle Händelových árií Combattuta da due venti z opery Faramondo, Lascia la spina z oratoria Il trionfo del Tempo a kantáty Armida abbandonata je do programu zařazena i novodobá premiéra árie Mater Christi milosrdného bratra Stephana Sailera z kukského archivu. Milosrdný bratr Stephan Sailer (1741 – 1814) byl synovcem tchyně Josepha Haydna, Marie Elisabeth Kellerové. Nejprve působil ve Vídni, kde také v roce 1761 vstoupil do řádu. Poté byl ředitelem kůru konventu ve Štýrském Hradci, později byl činný jako převor řádových rezidencí v Terstu a Gorizii. Jedním z dlouhodobých cílů festivalu je provozování dochovaných kompozic z rozsáhlé kukské hudební sbírky založené v polovině osmnáctého století členy řádu milosrdných bratří. V rámci festivalu již zazněly v novodobých premiérách skladby kukských regenschori této doby – Maxima Jantschara, Wernera Hymbra a Josepha Faltise, ale i dalších členů tohoto řádu, na loňském ročníku například Wernera Zicha. Program tohoto koncertu doplní instrumentální koncerty Galuppiho (Concerto c moll) a Vivaldiho (Concerto g moll RV 156), od něhož zazní i slavná Sonata La Follia op. 1, č. 12 RV 63.25. července vystoupí sólotrumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a varhaník a pedagog pražské AMU Pavel Černý. Vedle Telemannova Concerta c moll pro trubku a varhany zazní Bachovo varhanní Preludium Es dur BWV 552, Preludium a fuga na B-A-C-H Franze Liszta, z jehož pera pochází i transkripce Wagnerova Sboru poutníků z opery Tannhäuser, od jejíž premiéry letos uplyne 170 let. Ohlášena je i světová premiéra skladby Fantazijní variace na „Zaječí árii“ pro trubku a varhany docenta pražské AMU Otomara Kvěcha na téma jedné ze šporkovských árií. Ostatně jedním z cílů festivalu je uvádění světových premiér skladeb, které jsou psány na objednávku festivalu a které jsou inspirovány takzvanými šporkovskými áriemi – tehdy běžnými známými písněmi či nápěvy, které se provozovaly na Šporkových panstvích a podkládaly se různými texty. Po dosavadních premiérách děl Emila Viklického (na téma Bonreposké árie) a Ivana Kurze (na téma Hubertské árie) jde o další skladbu inspirovanou těmito áriemi.
8. srpna se představí Škampovo kvarteto, které v letošním roce slaví svoje 25. výročí. Zahraje tři smyčcové kvartety z období klasicismu. Tím prvním bude Smyčcový kvartet d moll Jakuba Jana Ryby, od jehož narození letos uplyne 250 a od úmrtí 200 let. Z Rybovy tvorby ční zejména vokálně instrumentální odkaz, všeobecně známá jsou pak především díla s vánoční tématikou. Na festivalu Hudební léto Kuks bude připomenut jeho odkaz čistě instrumentální – na tomto koncertu již zmíněný smyčcový kvartet, dále jsou připraveny kvartety Rybových skladatelských vzorů. Konkrétně půjde o raný Smyčcový kvartet C dur, KV 157 Wolfganga Amadea Mozarta a vrcholný Smyčcový kvartet G dur, op. 77, č. 1 Josepha Haydna.Závěrečným koncertem 22. srpna uzavře festival houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý spolu s docentem pražské AMU Jaroslavem Tůmou, který bude hrát na varhany a kladívkový klavír. Vedle Bachovy Ciaccony d moll v úpravě pro housle a varhany Felixe Mendelssohna-Bartholdyho zazní výběr fug z cyklu 36 fug pro klavír Antonína Rejchy. V kontrastu k Rejchovým fugám vyvrcholí celý festival novodobou premiérou skladby Duetti pro housle a kladívkový klavír Jakuba Jana Ryby, jehož odkaz tím bude na festivalu připomenut podruhé. Rejcha i Ryba byli téměř vrstevníky, ale díky jejich různému osudu se životní pouť každého z nich odebírala odlišnou cestou. Rejchova osobnost je výrazně kosmopolitní a jeho dílo, fugy obzvlášť, jsou velmi novátorské. Ryba je naopak výrazně spjat s kantorskou tradicí a jeho dílo je často chápáno jako ryze české.Návštěva Kuksu může být v letošním roce výrazně zajímavější než v loňských letech. Festival Hudební léto Kuks letos láká kromě špičkových umělců, pestré dramaturgie zahrnující jednu světovou a dvě novodobé premiéry i na samotný Kuks. Celý barokní areál totiž prošel významnou rekonstrukcí, která trvala téměř dva roky a stála přibližně půl miliardy korun. Obnovy se dočkal nejen hospital, ale částečně i druhý břeh Labe, kde se dříve nacházela světská část kukského údolí.

www.hudebniletokuks.cz

Foto Hospital Kuks

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat