Hudební léto na obnoveném Kuksu pozvalo Plachetku, Ženatého i Collegium 1704

Mezinárodní festival Hudební léto Kuks se letos bude konat už po šesté a svůj nejnovější program ohlásil právě v těchto dnech. Mezi 27. červnem a 22. srpnem je naplánováno celkem pět sobotních koncertů v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, se začátkem od 18 hodin. Představí se na nich řada výtečných interpretů – basbarytonista Adam Plachetka, houslista Ivan Ženatý, polská sopranistka Natalia Rubiś či Collegium 1704. Vedle světové premiéry skladby docenta pražské Akademie múzických umění Otomara Kvěcha zazní i dvě novodobé premiéry – Stephana Sailera z kukského archivu a letošního jubilanta Jakuba Jana Ryby.Sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka festival zahájí 27. června, kdy za doprovodu varhaníka Přemysla Kšici provede kompletní cyklus Biblických písní Antonína Dvořáka. Vedle Plachetkových nahrávek s orchestrem a klavírem jde o další příležitost, jak toto Dvořákovo dílo v Plachetkově podání slyšet – tentokrát tedy s varhanním doprovodem. Na programu budou dále Dvořákovy duchovní zpěvy Ave Maria a Hymnus k Nejsvětější Trojici, ale i skladby pro sólové varhany – Dvořákovo Preludium a fuga D dur z jeho studijních let a Sonata IV jednoho z Dvořákových učitelů z pražské varhanické školy Josefa Leopolda Zvonaře, u něhož si v letošním roce připomínáme půldruhé století od úmrtí.

Sólistkou druhého koncertu bude 11. července polská sopranistka Natalia Rubiś, která na festivalu vystoupí spolu s renomovaným souborem Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Vedle Händelových árií Combattuta da due venti z opery Faramondo, Lascia la spina z oratoria Il trionfo del Tempo a kantáty Armida abbandonata je do programu zařazena i novodobá premiéra árie Mater Christi milosrdného bratra Stephana Sailera z kukského archivu. Milosrdný bratr Stephan Sailer (1741 – 1814) byl synovcem tchyně Josepha Haydna, Marie Elisabeth Kellerové. Nejprve působil ve Vídni, kde také v roce 1761 vstoupil do řádu. Poté byl ředitelem kůru konventu ve Štýrském Hradci, později byl činný jako převor řádových rezidencí v Terstu a Gorizii. Jedním z dlouhodobých cílů festivalu je provozování dochovaných kompozic z rozsáhlé kukské hudební sbírky založené v polovině osmnáctého století členy řádu milosrdných bratří. V rámci festivalu již zazněly v novodobých premiérách skladby kukských regenschori této doby – Maxima Jantschara, Wernera Hymbra a Josepha Faltise, ale i dalších členů tohoto řádu, na loňském ročníku například Wernera Zicha. Program tohoto koncertu doplní instrumentální koncerty Galuppiho (Concerto c moll) a Vivaldiho (Concerto g moll RV 156), od něhož zazní i slavná Sonata La Follia op. 1, č. 12 RV 63.25. července vystoupí sólotrumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a varhaník a pedagog pražské AMU Pavel Černý. Vedle Telemannova Concerta c moll pro trubku a varhany zazní Bachovo varhanní Preludium Es dur BWV 552, Preludium a fuga na B-A-C-H Franze Liszta, z jehož pera pochází i transkripce Wagnerova Sboru poutníků z opery Tannhäuser, od jejíž premiéry letos uplyne 170 let. Ohlášena je i světová premiéra skladby Fantazijní variace na “Zaječí árii” pro trubku a varhany docenta pražské AMU Otomara Kvěcha na téma jedné ze šporkovských árií. Ostatně jedním z cílů festivalu je uvádění světových premiér skladeb, které jsou psány na objednávku festivalu a které jsou inspirovány takzvanými šporkovskými áriemi – tehdy běžnými známými písněmi či nápěvy, které se provozovaly na Šporkových panstvích a podkládaly se různými texty. Po dosavadních premiérách děl Emila Viklického (na téma Bonreposké árie) a Ivana Kurze (na téma Hubertské árie) jde o další skladbu inspirovanou těmito áriemi.
8. srpna se představí Škampovo kvarteto, které v letošním roce slaví svoje 25. výročí. Zahraje tři smyčcové kvartety z období klasicismu. Tím prvním bude Smyčcový kvartet d moll Jakuba Jana Ryby, od jehož narození letos uplyne 250 a od úmrtí 200 let. Z Rybovy tvorby ční zejména vokálně instrumentální odkaz, všeobecně známá jsou pak především díla s vánoční tématikou. Na festivalu Hudební léto Kuks bude připomenut jeho odkaz čistě instrumentální – na tomto koncertu již zmíněný smyčcový kvartet, dále jsou připraveny kvartety Rybových skladatelských vzorů. Konkrétně půjde o raný Smyčcový kvartet C dur, KV 157 Wolfganga Amadea Mozarta a vrcholný Smyčcový kvartet G dur, op. 77, č. 1 Josepha Haydna.Závěrečným koncertem 22. srpna uzavře festival houslista a profesor na Institute of Music v Clevelandu Ivan Ženatý spolu s docentem pražské AMU Jaroslavem Tůmou, který bude hrát na varhany a kladívkový klavír. Vedle Bachovy Ciaccony d moll v úpravě pro housle a varhany Felixe Mendelssohna-Bartholdyho zazní výběr fug z cyklu 36 fug pro klavír Antonína Rejchy. V kontrastu k Rejchovým fugám vyvrcholí celý festival novodobou premiérou skladby Duetti pro housle a kladívkový klavír Jakuba Jana Ryby, jehož odkaz tím bude na festivalu připomenut podruhé. Rejcha i Ryba byli téměř vrstevníky, ale díky jejich různému osudu se životní pouť každého z nich odebírala odlišnou cestou. Rejchova osobnost je výrazně kosmopolitní a jeho dílo, fugy obzvlášť, jsou velmi novátorské. Ryba je naopak výrazně spjat s kantorskou tradicí a jeho dílo je často chápáno jako ryze české.Návštěva Kuksu může být v letošním roce výrazně zajímavější než v loňských letech. Festival Hudební léto Kuks letos láká kromě špičkových umělců, pestré dramaturgie zahrnující jednu světovou a dvě novodobé premiéry i na samotný Kuks. Celý barokní areál totiž prošel významnou rekonstrukcí, která trvala téměř dva roky a stála přibližně půl miliardy korun. Obnovy se dočkal nejen hospital, ale částečně i druhý břeh Labe, kde se dříve nacházela světská část kukského údolí.

www.hudebniletokuks.cz

Foto Hospital Kuks

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na