K reakci Národního divadla na Operní panorama Heleny Havlíkové

  1. 1
  2. 2
  3. 3

*Operní panorama Heleny Havlíkové (88) najdete zde  
*Reakci Národního divadla na Operní panorama Heleny Havlíkové najdete zde 
Děkuji za vyjádření tiskového mluvčího Národního divadla Ondřeje Palouše, které jsem si se zájmem přečetla. V Operním panoramatu jsem se – výlučně na základě studia veřejně dostupných informací – vyjádřila k řešení dalšího fungování Národního divadla a Státní opery jako příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR jejich sloučením, což je podstata mnou kritizovaného nekompetentního postupu všech, kteří se na něm podíleli (včetně Ondřeje Černého, jehož bleskové odvolání je jen jedním z mnoha průvodních znaků).

Pohříchu musím znovu konstatovat, že Ministerstvo kultury dodnes neobjasnilo důvody a nezveřejnilo analýzy, které k fúzi vedly, jakkoliv jsem se je opakovaně a bezúspěšně snažila zjistit i dotazováním nebo podáním žádosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou Ministerstvo kultury s výjimkou poskytnutí Organizačního řádu MK odmítlo (seznam dokumentů a informací požadovaných v červenci a srpnu loňského roku – viz příloha).

Bohužel ani Národní divadlo ve svém vyjádření nerozkrylo důvody, proč fúzi považovalo a považuje za nezbytnou (když zároveň podle vyjádření Václava Peloucha mohou následné důkladné analýzy vést k rozhodnutí, že směřování Národního divadla může pokračovat i bez spolupráce se Státní operou), kolik dosud sloučení stálo, zda skutečně došlo k exministrem Jiřím Besserem avizované úspoře 22,3 milionů a jak byla využita, jaké je skutečné pozadí oné sms zprávy, kterou měl Černý poslat náměstkovi Martinu Sankotovi 6. září a kterou náměstek Sankot uváděl jako třetí důvod rychlého odvolání Ondřeje Černého (“Vzhledem k mimořádné situaci nabízím možnost organizačně zařadit investice do Státní opery jako zvláštní projekt řízený přímo mnou.“) apod.

Na faktech uvedených v Operním panoramatu trvám a zásadně odmítám takové nekoncepční „hry“ s tak významnými institucemi, jakými jsou dvě největší pražská divadla.

Znovu vyzývám Národní divadlo, aby poskytlo relevantní analýzy a dokumenty (a to včetně např. mnou opakovaně požadovaného zveřejnění Operačního plánu majetkového spojení Státní opery Praha a Národního k 1. lednu 2011 /správně má být zřejmě 2012/, které k 15. únoru 2011 vypracoval Ondřej Černý pro Ministerstvo kultury), z nichž bude mj. také jednoznačně zřejmé, jakou roli sehrálo vedení Národního divadla v rozhodnutí ministerstva.

Zásadní poznámku mám k diskusi, která pod mým Operním panoramatem vyvstala. Opera Plus dnes bezesporu patří k nejserióznějším (a nejrychlejším) médiím, která referují o operním dění doma i ve světě. Je tristní, že v diskusích pod články přispěvatelů se dvacet let po roce 1989 většina diskutujících skrývá pod svými nicky a nemá odvahu přiznat svou identitu / totožnost. Mám-li nějaký názor, buď si za ním stojím a ručím svým jménem – nebo ne. Díky za názory, které jsou podepsány, jakkoliv jich je minimum. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, určitě souvisí se stavem společnosti, který se po roce 1989 zase tolik nezměnil. Vyzývám anonymy, kteří se ukrývají v pohodlném stínu svých přezdívek, aby přijali břímě osobní zodpovědnosti a podepisovali se pravými jmény. Dnes jim z toho žádná zvláštní rizika nehrozí, pročistilo by to vzduch – a dalo naději, že rok 1989 měl smysl.

***
Příloha:
Přehled informací požadovaných po MK ČR v červenci a srpnu 2011

1) dokumenty, které se týkají jednání mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem kultury ČR, na které odkazoval ministr kultury Jiří Besser při svém vystoupení na 10. schůzi Senátu dne 21. 7. 2011 při projednávání bodu “Petice za zachování souborů Státní opery Praha”

2) dokumenty pro variantu tzv. stagiony, na kterou odkazoval ministr kultury Jiří Besser při svém výše uvedeném vystoupení

3) informaci, jaký je název soukromopodnikatelského subjektu v pražské kultuře, který uvedl ministr kultury Jiří Besser při svém výše uvedeném vystoupení

4) informaci a konkrétní ekonomické situaci Státní opery Praha a další dokumenty, o které se opírá tvrzení ministra kultury Jiřího Bessera při jeho výše uvedeném vystoupení o “neudržitelné finanční a organizační situaci Státní opery“

5) dokumenty, které dokládají v případě SOP dvě léta po sobě jdoucí deficity více než 13 mil. Kč, jak je uvedl ministr kultury Jiří Besser při svém výše uvedeném vystoupení

6) informaci, které příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR skončily v roce 2009 se zhoršeným hospodářským výsledkem (dle zákona o rozpočtových pravidlech), a jak Ministerstvo kultury ČR tuto situaci řešilo

7) informaci, které příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR skončily v roce 2010 se zhoršeným hospodářským výsledkem (dle zákona o rozpočtových pravidlech), a jak Ministerstvo kultury ČR v jednotlivých konkrétních případech tuto situaci řeší

8) informaci, jak Ministerstvo kultury ČR projednalo se Státní operou zabezpečení úhrady uvedeného zhoršeného hospodářského výsledku a proč nepoužilo možnost uvedenou v § 55 odst. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech

9) informaci, jaký je aktuální zlepšený hospodářský výsledek Státní opery Praha a jaký je plánovaný hospodářský výsledek Státní opery Praha v roce 2011

10) ekonomické analýzy hospodaření Státní opery a Národního divadla, které provedlo Ministerstvo kultury pro posouzení dvou variant řešení, jak je uvedl ministr kultury Jiří Besser pod písmeny a) a b) při svém výše uvedeném vystoupení

11) organizačně-provozní materiály a právní analýzy právního oddělení MK ČR a externích právních odborníků, na které odkazuje náměstek Radek Zdráhal ve své odpovědi na moji první otázku z 20. června 2011

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat


Komentáře “K reakci Národního divadla na Operní panorama Heleny Havlíkové

  1. Čas osamělých lovců skalpů je ten tam. Lovit se má jen do té doby, pokud je naděje skolit oběť ve stavu použitelném pro účel, pro který je štvána. Když je příliš silná nebo naopak už příliš nemocná, nechám ji jít. Nebyla by poživatelná nebo by utekla. SOP už není schopna po tom všem co se stalo svého důstojněho dalšího nezávislého fungování. A to ani pokud vydatná štvanice na údajné skupiny viníků jejiho rozkladu, které se podle lovkyně Havlíkové mění a jsou jimi různé osoby v různém stadiu vývoje kauzy, bude spěšná. Už jen proto ne, že je smtvaním tak oslabená a tak soustředěná sama na svoji záchranu, že už není schopna umělecky alespo v pijatelné kvalitě fungovat. A tak zbývá snad jen vysvětlit, proč bojovník-lovec Havlíková používá stejně páchnoucí a otrávené nástrahy, jako jím štvaná zvěř (zcela se tomu ve své veskrze asertivně napsané a všechny její rádoby nezištné kroky pro záchranu SOP shrnující reakci vyhnula). A sice překrucování a manipulace s fakty na tomhle lovcem samým tak označeném seriózním webu. Není to ostuda pro toho lovce skalpů a nedegraduje svými příspěvky serióznost tohoto webu a bohulibou práci dalších mnohdy co do formy i obsahu daleko věrohodněji píšících přispěvatelů?

Napsat komentář