Premiéra Baletu Národního divadla v Brně interpretovaná na světové úrovni

  1. 1
  2. 2
Dne 9. března 2018 se konala v Mahenově divadle baletní premiéra tří soudobých choreografů 4 Elements. V programu dramaturg souboru Karel Littera mimo jiné píše: „Čtyřmi základními elementy našeho výjimečného baletního večera jsou samozřejmě samotná čtyři choreografická díla, vytvářející působivou kompozici vzájemně rozličných pohybových rukopisů, temperamentů i inspirací výjimečných choreografů. Čtyři strhující choreografie o ženách i mužích, o řádu i živelnosti, vytvořili světem uznávaní a oslavovaní tvůrci, Jiří Kylián, Nacho Duato a tvůrce mladé choreografické generace Lukáš Timulák. Můžeme nalézt v každém díle kromě hlavních společných elementů, kterými jsou samotný tanec a jeho jediný nástroj – lidské tělo, ještě další zásadní a pro jednotlivé choreografie určující základní významy a inspirace. Harmonii a iluzi v Hidden Order, hledání odpovědí a nacházení prázdnoty v Sarabande, napětí mezi svobodou a závislostí na disciplíně ve Falling Angels a nebo hledání kořenů, které nás dovedou k setkání s rituály a extází v Gnawě.“

Večer zahájila choreografie Hidden Order (Skrytý řád) slovenského tvůrce Lukáše Timuláka. Hlavním tématem choreografa má být kontrast harmonie s iluzemi…

V úvodu kontinuální nepatrný pohyb a postupná expozice šesti tanečníků v zajímavém scénickém prostoru. Následuje silně expresivní choreografie na výraznou hudbu. Tu střídá skvěle interpretované sólo rozpolcené osobnosti v podání Emilie Vuorio. Ve čtvrté části chtěl patrně choreograf vytvořit kontrast vůči samotě a psychické nevyváženosti jednotlivce a do scénického prostoru vstoupilo deset černě vojensky oděných a striktně unisono se pohybujících lidí. Tuto část považuji za choreograficky nejméně invenční. Následuje nápaditý duet Emilie Vuorio a Martina Svobodníka, který se místy stává zápasem. Během tohoto invenčního duetu z provaziště sjíždí velký plastový sloup, který v sobě skrývá silný světelný zdroj. Tato scénická proměna naprosto obsahově přehluší průběh představení. Sólisté jsou sloupem od sebe odděleni a navíc silně podsvíceni, nacházejí se téměř ve tmě.

S napětím jsem očekával, co bude dál… a kupodivu opona tuto část představení ukončila. Potřeboval bych patrně explikaci tvůrce, kdy se při tvorbě své choreografie inspiroval harmonií a kdy ho ovládly iluze. Jedna věc je z mého aspektu jistá. Jeho choreografie neměla dramaturgickou koncepci a v závěru vše přehlušila výtvarná koncepce Petra Biľaka. Škoda, protože většina choreografických scén měla zajímavou invenci, navíc ve velmi dobré interpretaci.

4 Elements – L. Timulák: Hidden Order – ND Brno 2018 (zdroj ND Brno / foto Ctibor Bachratý)

Druhá část představení byla věnována tvorbě Jiřího Kyliána. V zajímavě propojeném celku byly uvedeny dvě jeho skvělé choreografie. Sarabande v české premiéře a Falling Angels.

Musím se přiznat, že mám vztah k Jiřímu Kyliánovi nejen jako ke spolužákovi z konzervatoře, ale zejména k umělci, který významným způsobem ovlivnil vývoj světové choreografické tvorby. Když navštívím představení, na které mám napsat recenzi, tak si vždy potmě píši do bločku poznámky. Totéž jsem chtěl udělat i tentokrát, ale co se na jevišti odehrávalo, mne natolik zaujalo, že jsem fascinovaně vnímal Kyliánovu choreografii. Nedovolil jsem zraku opustit úžasný a neustále se proměňující vývoj děje na jevišti. Až teprve o pauze jsem se snažil několika poznámkami si připomenout nejvýznamnější momenty představení. Kylián umí své diváky i výtvarně překvapit.

4 Elements – J. Kylián: Falling Angels – ND Brno 2018 (zdroj ND Brno / foto Ctibor Bachratý)

V úvodu Sarabande visí v polotmě z provaziště šest obrovských dámských barokních kostýmů. O něco se kostýmy nadzvednou a ze šatů vypadne šest polonahých ostře nasvícených chlapců a na výrazné zvukové údery se rozproudí úžasná a nesmírně invenční choreografie. Nemohu slovy popsat enormní Kyliánovu pohybovou představivost a fantazii.

Skvělou Sarabande šesti mužů vystřídal neméně invenční projekt Falling Angels v interpretaci osmi dívek, za živého doprovodu souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. Osobně tuto část večera považuji za vrchol brněnské premiéry. Kyliánovu tvorbu nelze popsat slovy. Jeho choreografie se prostě musí vidět. Navíc by měl Jirka Kylián z interpretační úrovně premiéry radost. Tanečnice a tanečníci interpretovali obě díla na světově srovnatelné úrovni a tento umělecky sugestivní zážitek se setkal s bouřlivým ohlasem u publika.

4 Elements – J. Kylián: Sarabande – ND Brno 2018 (zdroj ND Brno / foto Ctibor Bachratý)

Poslední část večera byla věnována dalšímu významnému světovému choreografovi Nacho Duatovi, který byl dokonce osobně na premiéře přítomen. Uvedl v české premiéře své dílo Gnawa, inspirované rituály a spiritualitou Středomoří. Naprosto souhlasím s textem programu, který říká: „Výrazný a specifický taneční styl Nacha Duata vyžaduje od interpretů brilantní taneční techniku, maximální fyzické nasazení, tělesné dispozice a kondici. Tanec pak uchvacuje úžasnou kinetikou, která v obecenstvu rezonuje a vyvolává silné emotivní reakce.

Opět je velmi těžké písemně vyjádřit nápaditou a originální choreografii tvůrce. Mohu naznačit pouze několik výrazných momentů… procházející se lidé… dynamická pohybová hra tří párů… neobyčejný dynamický mužský kvartet… výbušná davová choreografie… krásný senzitivní lyrický duet… tanec s množstvím rozsvícených svíček. Navíc je znát, že Nacho Duato aktivně působil u Jirky Kyliána. I když choreograf vytváří vlastní nové projekty, kyliánovské kontinuální řetězení a neustálá pohybová návaznost je princip, který v jeho tvorbě zcela zakotvil. Opět super interpretační výkon celého baletního souboru.

4 Elements – N. Duato: Gnawa – ND Brno 2018 (zdroj ND Brno / foto Ctibor Bachratý)

Nyní si dovolím napsat ostrou kritiku na záležitost, která se netýká samotného průběhu premiéry, ale propagace představení. Jedná se o neestetický plakát představení s rozvalenou polonahou dívkou opřenou zády o tovární sloup. Nevím, čím se autor fotografie, která má propagovat esteticky dokonalou tvorbu tří choreografů, inspiroval. Podobný výjev není součástí žádné z uvedených choreografií a je podle mého názoru silně antipropagační.

4 Elements – Balet NDB – vizuál (zdroj FB NDB)

Nyní trochu humoru. Než jsem jel do Brna, vyhledal jsem název představení 4 Elements na internetu. Jaké bylo mé překvapení, když jsem pod tímto názvem našel masážní salon na Žižkově a centrum parašutistických seskoků na Smíchově. Když jsem pak přidal Národní divadlo Brno, objevil jsem informace k nové premiéře.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - L. Timulák: Hidden Order (ND Brno 2018)

[yasr_visitor_votes postid="288937" size="small"]

Vaše hodnocení - J. Kylián: Falling Angels (ND Brno 2018)

[yasr_visitor_votes postid="288938" size="small"]

Vaše hodnocení - J. Kylián: Sarabande (ND Brno 2018)

[yasr_visitor_votes postid="288939" size="small"]

Vaše hodnocení - N. Duato: Gnawa (ND Brno 2018)

[yasr_visitor_votes postid="288940" size="small"]

Mohlo by vás zajímat