Sergej Radamsky: Pronásledovaný tenor (27)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Zbýval přede mnou už jen jeden řečník, skladatel Lev Knipper, který, jak se všeobecně vědělo, Šostakovičovi záviděl úspěch. Nikdo nečekal, že bude Šostakoviče velebit. Ale také by si nikdo nepředstavoval, že Šostakovičovi vytkne asociální chování, nejtěžší obžalobu, jakou tehdy někdo mohl vznést. A Knipper to udělal, a aby svému obvinění dodal váhu, vyprávěl o tom, jak byli jednou leningradští skladatelé vyzváni, aby hráli pro námořníky. Všichni se objevili přesně, jen Dmitrij ne. A když se konečně s patnáctiminutovým zpožděním objevil, nebyl „zrovna střízlivý“. Na tomto místě jeho řeči to mezi přítomnými zašumělo. Knipper se na okamžik zarazil a shrnul: „Ale nesešli jsme se proto, abych zatloukli poslední hřebík do Šostakovičovy rakve.“ To už jsem nevydržel a zvolal jsem: „Podljec!“ (V ruštině už je jen jedno horší slovo.)

Nastalo všeobecné vzrušení, někdo říkal „chvatit“ (to stačí) a pozvolna protesty zesílily tak, že už Knipper nemohl mluvit dál. Předseda ohlásil přestávku a ústřední výbor Komunistické strany, který byl přítomen, se na pódiu narychlo radil. O chvíli později mi Šnejerson oznámil, že k jeho lítosti (a vypadal opravdu sklesle) už na mě nedojde. Knippera jistě všichni odsuzovali, ačkoli si to nikdo nahlas říct netroufl.

Další řečník po přestávce byl Kabalevskij, jediný, který Šostakoviče nezostuzoval.

Po shromáždění jsem Šostakoviče vyhledal. Na schodech k jeho bytu už stála skupina novinářů, ale on je odmítl přijmout. Nezdálo se mi, že by mu celá ta záležitost dělala zvláštní starosti, jenže samozřejmě nevěděl, co se tam dělo a říkalo.Mně ale navštívil hudební kritik Izvěstije Sergej Boguslavskij a vážně mě varoval. Takové jednání je prý nebezpečné, od revoluce se stalo poprvé, aby bylo podobné shromáždění přerušeno nějaký protestem. A to jsem zavinil a může to pro mě mít nedozírné následky.

Odpověděl jsem, že toho vím o hudbě víc než Stalin. Úplně vyděšený mě prosil, abych taková slova nikdy neopakoval. Sice si myslí totéž, ale v Sovětském svazu se to prostě neříká.“ (Pokračování)
Přeložila a připravila Vlasta Reittererová

Foto archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat