Stravinského báječné trhaviny

  1. 1
  2. 2

Ilja Hurník: Myslím, že něco o tom přece jenom víme. Především vzniká z inspirace. Od toho ustoupit nelze. A myslím, že tou inspirací je prostoupena i všechna další práce. Inspirace není něco, co by bylo pouze materiálem v další práci, nýbrž ta inspirovanost musí prostoupit i techniku, které se užije při nakládání s tímto materiálem. Všechno je nápad. Já myslím, že to, co tito velcí tvůrci umějí, co umějí třeba ze školy, že bylo jenom otevření jejich talentu, otevření dveří pro inspiraci. Ale že samotná technika, samotné řemeslo bez nápadu, bez toho osvícení inspirací by bylo k ničemu. Myslím si, že to je věc hudebního materiálu, který lze přirovnat k jakémukoliv jinému, a že opracovávání této hmoty je dáno týmiž zákonitostmi jako v každém jiném případě. To jest: na této hmotě nesmí být kousek zbytečný, musí mít definitivní tvar, který nepřipouští jiné řešení, musí mít – třeba v hudební skladbě – správnou proporci, čas jakožto prostor, do něhož se tato hmota vkládá. A ten čas nesmí být ani přetížený, ani moc prázdný. Je to zkrátka všechno věcí dobré míry. Víc o tom asi nemohu říct.

(pokračování)
Úvodní foto archiv rodiny Medkovy

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat