Tenor Filianoti detektivem

Když uznávaný italský tenor Giuseppe Filianoti není zaneprázdněn pracovními povinnostmi, hraje si na detektiva. Poslední jeho špiónský kousek, který pro novodobé publikum objevil, je původní kompletní znění Cileovy opery Arlézanka, které jistě s patřičnou pýchou představí při koncertním provedení právě dnes v divadle ve Freiburgu. Jde mimo jiné o „ztracenou“ tenorovou árii Federica, kterou Filianoti – detektiv objevil. Árie Una mattina m’apriron nell stanza byla původně součástí třetího dějství Arlézanky, ale po seškrtání, kdy skladatel přepracoval původní čtyři dějství do tří, prostě vypadla. Filianoti přitom obnovil původní znění vlastně náhodou. Připravoval letos zkraje roku Cileův cyklus písní pro koncert v Kansas City, když zjistil, že je mezi nimi jeden obzvláště povedený kousek, který se mu líbil. Nejenom hudebně, ale povědomá mu byla i slova té písně. Nakonec si přece jen vzpomněl, kde viděl ta slova předtím. Před mnoha lety získal z Conservatorio di Napoli vzácné kopie původního libreta verze Arlézanky z roku 1897, která zahrnovala i árie v pozdějších revizí vynechané. No a texty těchto árií a komorní skladby, které studoval pro Kansas City, byly prakticky totožné!  Což naznačuje, že když skladatel odstranil pasáže z opery, použil je jako samostatný kus v podobě koncertních písní. Filianotti tak začal usilovně pátrat dál a zjistil, že původní verzi zpíval naposledy Caruso, když tato partitura z roku 1897 byla pravděpodobně zničena při bombardování za druhé světové války.

A tak, tuto sobotu, bude Filianoti prvním tenorem, který po Carusovi s touto árií zařazenou do opery podle původního libreta vystoupí. Opravdu detektivní historie, že?

Mohlo by vás zajímat