Týden s tancem

  1. 1
  2. 2
Novinky ze světa tance a baletu: čeká nás premiéra Giselle v Olomouci a nové představení pro rodiče s dětmi v divadle Ponec, loučení hvězd baletu Valmont, studenti Taneční konzervatoře h. m. Prahy i Bohemia Balet zvou na svá nedělní vystoupení, příští týden začne nová sezona přenosů z Královského baletu v Londýně a zveme i na přednášku o sokolském hnutí.
Sokolský slet (foto Teatrologická společnost)

Pozvánka na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa
Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla zve na přednášku Terezy Konývkové Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. Uskuteční se ve čtvrtek 31. října od 17.00 v malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu v Celetné.

Sokolské hnutí bylo od roku 1862 jedním z elementů podílejících se na formování českého národního vědomí. K jeho utváření sloužily sokolské kulturní performance, které měly zobrazovat jednotně smýšlející národní společenství prostřednictvím synchronně se pohybujících těl cvičenců. Přednáška přiblíží, jakým způsobem v těchto performancích docházelo k budování kolektivní identity. Pozornost bude také zaměřena na fenomenální a sémiotické aspekty dané problematiky.

Mgr. Tereza Konývková, Ph.D. se soustředí na interdisciplinární výzkum performativity veřejných událostí. Za dizertační práci zabývající se tímto tématem získala Cenu Václava Königsmarka. Působí jako vědecká pracovnice v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU v Brně.

Moravské divadlo Olomouc – zkouška baletu Giselle (zdroj FB MDO)

Premiéra Giselle v Moravském divadle Olomouc
Již tento pátek, 1. listopadu se v Moravském divadle Olomouc uskuteční premiéra baletu Giselle v úpravě a choreografii Michala Štípy. Giselle, která měla svou historickou premiéru v roce 1841 v Paříži, patří k romantickým baletům, v nichž ještě nejde o spektakulární výkony a opulentní výpravy, ale skutečného ducha romantismu, prolínání reálného světa s nadpřirozeným a hrdiny, kteří mezi těmito světy bloudí a řeší dilemata, jež končí tragicky.

Libreto vzniklo na motivy slovanské pověsti o neprovdaných dívkách, které zemřely před svatbou. Tyto dívky se po smrti promění ve víly a v noci se zjevují osamělým chodcům, které utancují k smrti. Smrt před svatbou a následná proměna ve vílu potká i dívku Giselle, která se zamilovala do Alberta. Čeká Alberta stejný osud jako ostatní pocestné bloudící v noci lesem? Nebo se Giselle podaří ho před smrtí uchránit?

Hudbu k tomuto slavnému romantickému baletu složil Adolphe Charles Adam. Choreografem a režisérem této olomoucké inscenace je šéf souboru Michal Štípa, který vytvořil originální choreografii k prvnímu jednání a jeho děj zasadil netradičně do prostředí Olomouce. Druhé jednání je z části nastudováno v klasické verzi podle Jeana Coralliho, Julese Perrota a Maria Petipy a z části má také svou vlastní choreografii M. Štípy.

K představení se chystá také setkání – beseda s Michalem Štípou, která se uskuteční v úterý 12. listopadu v 16.30 hodin ve foyer Moravského divadla Olomouc. Vstup je volný. Dalším doprovodným programem je baletní dílna, v níž se zájemci seznamují s historií tohoto baletu, jeho dějem i slavnými zpracováními. Nechybí úvod do „čtení“ ukázky choreografie a další aktivity. Dílna je určena pro děti od 7 let a pro dospělé. Děti do 12 let (včetně) se mohou dílny zúčastnit pouze v doprovodu dospělého. První již proběhla 19. října, další se uskuteční 24. listopadu. Veškeré informace zájemci najdou na stránkách divadla.

Bára Látalová a Tereza Říčanová (foto Michal Hančovský)

Premiéra v Ponci pro celou rodinu aneb Jak tančí kráva?
PONEC – divadlo pro tanec uvede v neděli 3. listopadu od 16.00 nový projekt autorské dvojice Bára Látalová a Tereza Říčanová. Inscenace s názvem Kozí kraviny je duetem autorek i dialogem mezi krávou a člověkem, určeným pro děti i rodiče. Poukazuje na aspekty lidského těla, které mají co do činění s fyzickou prací, i vědomím toho, co je v životě podstatné. Spojuje pohybovou i výtvarnou složku a hravě zapojuje dětské publikum. Inspirací byla skutečná kráva Malina a děti se zde skrz pohyb dovědí, jaký život toto zvíře žije. Co jí? Co jí dělá radost? Čím slouží ona nám a my jí?

Kráva je obrovské zvíře, funící teplé tělo, kamarádka,“ říká Tereza Říčanová, která žije s rodinou na venkově a kromě toho, že ilustruje dětské knihy, dojí denně krávu z plemene Jersey. „Každodenní život s krávou se pro mě stal natolik silným zážitkem, že mi už přestal štěteček a papír stačit a postupně jsme tak začaly s Bárou tančit divadlo o krávě,“ dodává.

Tereza maluje, kráva ji miluje a já si moc ráda listuju Terezininýma knížkama. Tereza má krávu i ve svém těle, tančíme spolu pro krávu i o krávě a jíme domácí sýry a mléko, které Tereza vyrábí každý den,“ uzavírá tanečnice a choreografka Bára Látalová.

Otevřený ateliér pod stejným názvem – Kozí kraviny – uvedl festival TANEC PRAHA 2019 jako koproducent této inscenace. Tanečnice, choreografka a pedagožka Bára Látalová v něm poprvé vyzkoušela pohybový materiál v souhře obou autorek a navázala tak na zkušenosti z předchozí tvorby, z níž zvláště Karneval zvířat slaví úspěchy po celém světě již 6. sezonu. Repríza představení se bude konat 5. prosince a bude spojena s Mikulášskou besídkou.

Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov (foto Balet ND – Mario Bakuš)

Valmont v Národním divadle – v exkluzivním premiérové obsazení – naposledy!
Baletní hvězdy Národního divadla ověnčené mnoha cenami, profesionálové každým coulem a inspirativní umělci, kteří vložili do svých rolí osobitost, vášnivost a celé své srdce se rozloučí 5. listopadu ve Stavovském divadle se svou aktivní taneční dráhou v rolích Markýzy de Merteuil a Vikomta Valmonta v inscenace uspěšné Libora Vaculíka – Valmont.

Co tanečníkům přinesly jejich role, ušité choreografem přímo na míru?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat