Up & Down – Eifman Ballet v Bratislavě

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Valentínsky Eifman v Bratislave

Slovenské národné divadlo uviedlo takmer prednedávnom – v októbri roku 2014 – balet Borisa Eifmana Rodin (našu recenziu nájdete zde). Dnes prichádza na túto scénu s novou premiérou Up & Down, ktorá bola prezentovaná v Petrohrade a európska premiéra bola pôvodne plánovaná pre Bratislavu. Len technické dôvody, respektíve komplikácie s prepravou  posunuli Bratislavu na druhé európske miesto po Paríži.Presne vymedzené – v Petrohrade diváci videli toto dielo 27. a 28. januára, v Paríži 9.,10. a 11. februára  a následne slovenský divák sa dočkal premiér 14. a 15. februára v sále opery a baletu Novej budovy SND. Privilégium premiér majú teda tri metropoly – Petrohrad, Paríž a Bratislava. Dielo bude pokračovať do New Yorku, Washingtonu, Chicaga, Tel aviv a na ďalšie miesta baletného turné.

Pre Bratislavu je unikátnym toto predstavenie aj z toho dôvodu, že hudba zaznie v hudobnej produkcii slovenského skladateľa Rudolfa Pepuchu a bola nahraná v Slovenskom rozhlase. Ide o akýsi „musik design“ hudby 20. storočia, o výbere ktorého rozhodol sám Eifman – 15 skladieb Georga Gershwina, v kombinácii s Franzom Schubertom a Albanom Bergom je zahraných big bandom a symfonickým orchestrom, pričom boli použité aj elektroakustické techniky. Poetiku big bandu americkej hudby minulého storočia vyprofiloval dirigent big bandu Milo Suchomel, hudobní sólisti boli prizvaní z Prahy, Budapešti  a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu nahrával v akusticky kvalitnom štúdiu 2, pričom symfonické časti dirigoval Mário Košík (možno by nebolo celkom tak od veci spomenúť v bulletine aj jeho meno). Nahrávka ostáva v depozite Eifman baletu a bude použitá na všetky produkcie. Kuriozitou je aj skutočnosť, že za tridsaťosem rokov existencie Eifmanovho baletu je to prvá nahrávka, ktorá vznikla mimo Ruska. Počúva sa vskutku lahodne a s istou dávkou hrdosti a zadosťučinenia nadväzujúc na vyššie spomenuté.

Okrem jazzovej hudby a pôsobivého svetelného designu používa Eifman v tejto produkcii ďalšie nové prvky, ako napríklad nemý film. V balete je použitých 300 kostýmov v štýle dvadsiatych rokov Hollywoodu, ktoré strihom a farebnosťou zodpovedajú dobe. Autora tematicky inšpiroval román Scotta Fitzgeralda Nežná noc. Sám Eifman hovorí, že jeho nový balet je „tragickou a zároveň oslňujúcou kronikou duchovnej skazy človeka. Je to príbeh o tom, ako sa končí večná túžba po šťastí. Nádherný a bezstarostný život sa zmení na nočnú moru“.

Boris Eifman, rodák zo sibírskej časti Ruska, je známy svojimi spracovaniami veľkých literárnych diel, ktoré sú psychologickými sondami do temných zákutí duše. Prvá časť sa odohráva v psychiatrickej liečebni, druhá viac mapuje život mimo nej. Boris Eifman sa vyjadruje svojským choreografickým slovníkom, sám definuje, že sa mu podarilo nájsť symbiózu medzi tradičnou ruskou baletnou kultúrou 19. a 20.teho storočia a všetkými výdobytkami súčasnej svetovej choreografie. Up & Down je na jednej strane o tom, že v tanci sa gestami tanečníci neustále pohybujú smerom nahor a zas dolu, rovnako výskok znamená smer hore a následné klesnutie dole a zároveň Up & Down má byť metaforou o tom, že človek sa vo svojom živote nachádza v týchto hraničných pozíciách, či už profesijných, vzťahových, fyzických, duševných alebo akýchkoľvek iných polarít. Nie nadarmo sa hovorí – „raz si hore , raz si dole“. Niekde medzi týmito hranicami sa pohybuje jeho výpoveď i choreografická a koncepčná mapa.

Eifman v Up & Down pohybovo a významovo analyzuje hraničné polohy života človeka. Provokatívne ponúka luxus a hriech, lásku aj šialenstvo, stúpanie i pád – predvádza divokú oslavu života i jeho skazu s návratom do temperamentného a dynamického obdobia jazzu. Ako hovorí Eifman: „Posolstvom inscenácie Up & Down je pripomínať fatálne následky zrady seba samého.“ Charizmatický talentovaný psychiater má všetko vrátane vízie akademickej kariéry, ktorá padne za obeť pod tlakom peňazí, pudových inštinktov, kompromisov, straty identity. Nedokáže nájsť rovnováhu medzi vnútorným svetom a realitou. Nie je to však len o tom, že podcení kariéru, stará sa o psychicky chorú manželku, že sa nechá zlákať mamonom a prchavou láskou k inej žene, v dôsledku čoho klesá v očiach svojho okolia aj na dno svojho vlastného psyché, ale aj o tom, ako spoločnosť kruto a nekompromisne akceptuje len úspešných a vyčleňuje zo svojho kruhu slabých.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Eifman: Up & Down (Eifman Ballet)

[yasr_visitor_votes postid="151711" size="small"]

Mohlo by vás zajímat