Zapomenuté knižní poklady. Milan Kuna: Čajkovskij a Praha

  1. 1
  2. 2

„Malebná, krásná a půvabná Praha, mající tolik nádherných pokladů starého umění a opředená vzpomínkami na šerý dávnověk, je zajímavá pro každého cizince, ale je samozřejmé, že srdce Slovana bije zvlášť silně, když se naskytne příležitost navštívit Vaše rodné město. Rozradován byl jsem pozváním Umělecké besedy také proto, že se mi jím dostalo možnosti seznámit s některými svými novými skladbami jedno z nejživějších hudebních středisek Evropy, a to v provedení českých hudebníků, proslavených svým uměním…“

 

Oskar Nedbal popsal uměleckou rozepři přátel Čajkovského a Dvořáka:

„První věta Čajkovského symfonie e moll je po krátkém úvodu komponována v šestiosminovém taktu, v symfonické větě zřídka užívaném. Tato věta Dvořáka zarazila. Proč, to si hned neuvědomoval. Podle Nedbala to nebyla volnost formální, nýbrž výrazová, jež českého mistra tolik udivila. Když se Čajkovskij ptal Dvořáka, jak se mu tato věta líbí, byl český mistr v rozpacích. Nevěděl, co říci. Tu ho napadla spásná myšlenka: ‚Víte, mně se zdá, že se šestiosminový takt nehodí pro první větu symfonie.‘ – Čajkovskij se již dále neptal. Ale Velebínu Urbánkovi se svěřil: ‚To je mně divné, co ten Dvořák povídal, vždyť sedmá symfonie Ludwiga van Beethovena má první větu také v šestiosminovém taktu, co tedy ten Dvořák vlastně chce?‘ Když dalšího dne mezi oběma mistry přišla řeč na Dvořákovu symfonii d moll, jejíž první věta je napsána také v šestiosminovém taktu, Čajkovskij zachoval klidnou tvář a s obdivem se o ní rozpovídal; avšak náhle a zcela nečekaně se otázal svého přítele, jak si to vlastně s tím zatroleným šestiosminovým taktem představoval Beethoven? ‚První věta sedmé symfonie?‘ opáčil zaskočený Dvořák. ‚Ale víte, to je přece něco docela jiného! To byl Beethoven!‘ – Čajkovskij se této upřímné odpovědi od srdce zasmál a oba skladatelé si podali ruce.“

 

A na závěr výmluvný zápis z Čajkovského deníku, který učinil v noci po jednom z úspěšných pražských koncertů:

„Je to rozhodně jeden z nejvýznamnějších dnů mého života. Velmi jsem si ty dobré Čechy zamiloval. Ba, a je také proč!!!“

Petr Iljič Čajkovskij (zdroj archiv ND)

Podrobné – a velmi zajímavé – vylíčení Čajkovského pobytů v „matičce stověžaté“ si už můžete sami přečíst v knize Milana Kuny. Příště na shledanou…

 

(pokračování)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat