Zpola (?) zapomenuté opery. Česká opera (3)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Při premiéře byla Máti Míla uvedena s Bendlovým baletem Česká svatba, který měl premiéru 13. února téhož roku, v reprízách s Rozkošného Stojou, Škroupovým Dráteníkem a s Delibesovým baletem Sylvia. Kombinace veristických aktovek s balety byly, jak o tom svědčí pohled do repertoárů i mimočeských divadel, poměrně častou praxí a dramaturgickým záměrem: divák neměl jít domů otřesen krvavou historií, nýbrž povznesen a uchlácholen myšlenkou, že život nemá pouze drsné stránky. Téměř neodlučitelná dvojice Cavalleria rusticana a I pagliacci se ustálila v repertoárech až později.

(pokračování)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat