Ztracený básník Verdiho vokálu. Tenor Bruno Prevedi

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Ak sa na výpočet Prevediho rolí pozrieme z vtáčej perspektívy, neočarí nás šírkou ani hĺbkou záberu. Pripomeňme si, že okrasou repertoárového portfólia Bruna Prevediho boli kreácie v troch operách Gaspare Spontiniho, ktorý v československom geografickom priestore nebol docenený (Enrico v Agnese di Hohenstaufen, Licinio vo Vestálke a conquistador vo Fernando Cortezovi). Pucciniho spieval často a rád, najviac komfortne sa cítil v TosceTurandot. Homogenitu tenorového repertoáru Bruna Prevediho (koncentrácia na taliansku opernú literatúru) narúša vlastne iba Bizetov Don José v Carmen, Grigorij v Borisovi Godunovi a veľmi exkluzívny Florestan v Beethovenovom Fideliovi, ktorého Prevedi spieval v roku 1970 v Montréali – a teraz si držte klobúky, páni – spieval ho po nemecky! Je to husársky kúsok, ktorý sa podarí máloktorému tenorovi z Apeninského polostrova. Pavarotti sa v ktoromsi rozhovore vyjadril, že nemčina je pre ucho odkojené Danteho tercínami čosi ako čínština či kórejčina. Toto nie celkom elegantné vyjadrenie v sebe skrýva kus pravdy. Poukazuje na hlboké kultúrne, štylistické a psychologické hranice medzi národmi. Hranice však nutne nemusia znamenať obmedzenie – naopak, je to len identifikácia najvlastnejšieho priestoru našej mentality a nášho srdca.

Bruno Prevedi hral v talianskom opernom živote 2. polovice 20. storočia druhú ligu. Mario Del Monaco osedlal Pegasa, Prevedi (po niekoľkých vzletoch k oblakom, kde je – slovami Edity Gruberovej – vzduch veľmi riedky) radšej zostal nohami na zemi. Šťastie našiel v rodinnom kruhu – užíval si vnúčatká a medové lúče talianskeho slnka. Idylu zmarilo tenorove chabé zdravie. O slovo sa prihlásila Prevediho Achillova päta – žalúdočné problémy. Ťažkosti naberali na intenzite a terapia neprinášala očakávané výsledky. Dalo sa predvídať, že tenorova hviezda pomaly pohasne. Veď jeho priezvisko Prevedi pochádza zo slovesa prevedere – predvídať („tu prevedi“ znamená ty predvídaš).

Civilný portért Bruna Prevediho. Jeho priezvisko má pôvod v slovese prevedere – predvídať (zdroj archív autorky)

Zlá predzvesť sa naplnila 8. januára 1988, kedy Bruno Prevedi upadol do kómy. O štyri dni naposledy vydýchol. Mal iba 59 rokov a Múzy na Olympe mu určite pripravili bohatú hostinu.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat