Jak Jolanta naslouchá Slavíkovi

Někdy se zdá, že nekonečný svět hudby, divadla a literatury je vlastně docela malý. Jako by se všichni skladatelé, divadelníci a básníci navzájem znali, jako…

Poslední ze spících krasavic

Iolanthe a dobrý král René Necelý měsíc před premiérou Jolanty na scéně Mariinského divadla v Petrohradu, v listopadu 1892, poskytl Čajkovskij kulturnímu týdeníku Petrohradský život…

Idiotova vizionářská antiopera (2)

K novému nastudování Musorgského Borise Godunova v pražském Národním divadle (Dokončení)  Boris poprvé Idea převést Puškinovo drama do podoby opery pochází od ruského historika, filologa…

Idiotova vizionářská antiopera (1)

K novému nastudování Musorgského Borise Godunova v pražském Národním divadle  „Zdá se mi, že Musorgskij je úplný idiot.“ Vladimir Vasiljevič Stasov „Musorgskij je téměř idiot.“…

Rozlet Zdeňka Fibicha a Pád Arkuna

Žena jako zapínač elektrického proudu „Proto cizoložství nemůže umění ničeho dáti a jest zkázou umění.“ Věta, kterou je také třeba počítat mezi, byť pozdní, ohlasy…

Jak se Janáček seznámil s Bystrouškou

Ze vzpomínek Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové  (Citováno podle knihy Marie Trkanové U Janáčků) Liška Bystrouška je mi po Pastorkyni ze všech pánových oper nejmilejší. Myslím…

Evergreen Pietra Metastasia

Myslivečkova opera Olimpiade v pražském Národním divadle  Pár poznámek k životu a dílu Josefa Myslivečka na úvod  Josef Mysliveček (1737 - 1781) strávil více než…

Gluckův Orfeus a Eurydika

Několik připomenutí k historii a stylu Národní divadlo uvádí po téměř dvaapadesáti letech dílo, které bývá v encyklopediích a historických přehledech charakterizováno jako milník operních dějin a…

K ohlasům na Brittenovu Glorianu

Kritika má samozřejmě velkou moc, o které dobře ví. Velká moc může vést k povýšenosti, povýšenost k zaslepenosti a zaslepenost k sebezesměšnění. K tomu, aby si někdo velkou moc…

Mlha před svítáním, slza průzračná…

K přípravovanému koncertnímu uvedení Ariadny Bohuslava Martinů a Slavíka Igora Stravinského v pražském Národním divadle Dvě méně známé a velmi zřídka uváděné operní jednoaktovky –…