Jak Jolanta naslouchá Slavíkovi

  Někdy se zdá, že nekonečný svět hudby, divadla a literatury je vlastně docela malý. Jako by se všichni skladatelé, divadelníci a básníci navzájem znali, jako…

  Poslední ze spících krasavic

  Iolanthe a dobrý král René Necelý měsíc před premiérou Jolanty na scéně Mariinského divadla v Petrohradu, v listopadu 1892, poskytl Čajkovskij kulturnímu týdeníku Petrohradský život…

  Idiotova vizionářská antiopera (2)

  K novému nastudování Musorgského Borise Godunova v pražském Národním divadle (Dokončení)  Boris poprvé Idea převést Puškinovo drama do podoby opery pochází od ruského historika, filologa…

  Idiotova vizionářská antiopera (1)

  K novému nastudování Musorgského Borise Godunova v pražském Národním divadle  „Zdá se mi, že Musorgskij je úplný idiot.“ Vladimir Vasiljevič Stasov „Musorgskij je téměř idiot.“…

  Rozlet Zdeňka Fibicha a Pád Arkuna

  Žena jako zapínač elektrického proudu „Proto cizoložství nemůže umění ničeho dáti a jest zkázou umění.“ Věta, kterou je také třeba počítat mezi, byť pozdní, ohlasy…

  Jak se Janáček seznámil s Bystrouškou

  Ze vzpomínek Janáčkovy hospodyně Marie Stejskalové  (Citováno podle knihy Marie Trkanové U Janáčků) Liška Bystrouška je mi po Pastorkyni ze všech pánových oper nejmilejší. Myslím…

  Evergreen Pietra Metastasia

  Myslivečkova opera Olimpiade v pražském Národním divadle  Pár poznámek k životu a dílu Josefa Myslivečka na úvod  Josef Mysliveček (1737 - 1781) strávil více než…

  Gluckův Orfeus a Eurydika

  Několik připomenutí k historii a stylu Národní divadlo uvádí po téměř dvaapadesáti letech dílo, které bývá v encyklopediích a historických přehledech charakterizováno jako milník operních dějin a…

  K ohlasům na Brittenovu Glorianu

  Kritika má samozřejmě velkou moc, o které dobře ví. Velká moc může vést k povýšenosti, povýšenost k zaslepenosti a zaslepenost k sebezesměšnění. K tomu, aby si někdo velkou moc…

  Mlha před svítáním, slza průzračná…

  K přípravovanému koncertnímu uvedení Ariadny Bohuslava Martinů a Slavíka Igora Stravinského v pražském Národním divadle Dvě méně známé a velmi zřídka uváděné operní jednoaktovky –…