Bratislavský varhanní festival zahájil Karel Martínek

Bratislavský organový festival: duchovná improvizácia Karla Martínka

Bratislavský organový festival odštartoval svoj 4. ročník a opäť ukazuje netradičnú tvár tohto tradičného nástroja. Karel Martínek predstavil svoj projekt Organová Biblia. Projekt, kde improvizácia ako neopakovateľný akt momentovej kompozície, je inšpirovaný slovom zo samotnej Knihy kníh.Karel Martínek pôsobí predovšetkým v Olomouci. Má za sebou štúdium matematiky a fyziky, hudobnej vedy a v neposlednom rade štúdium hry na organe na Janáčkovej akadémii v Brne. Zúčastnil sa mnohých interpretačných kurzov, kde figurovali mená svetových organistov. Jeho projekt Organová Biblia začal uvádzať od roku 2012. Tak ako má biblia 1189 kapitol, toľko improvizácií inšpirovaných biblickým textom sa rozhodol Karel Martínek zverejniť na internete.

Skúsenosti a nadanie Karla Martínka vykryštalizovali jeho improvizáciu do techniky, ktorá spája historickú tradíciu, vizuálnu zložku a okrem harmonického výrazu aj výraz zvukovej malebnosti ako takej.

Historickú tradíciu preto, lebo Biblia bola odjakživa zdrojom inšpirácie pre kompozíciu a na jej slovách vzniká dodnes nespočetne veľa kompozícií. Bola pri kľúčovom prechode jednohlasej hudby k viachlasej. Zároveň organ ako nástroj má svoj špecifický, chrámový stereotyp a nech už hrá kdekoľvek, jeho spojenie s duchovným svetom sa mu dá už len veľmi ťažko odoprieť. Istú silu histórie navodili aj tradičné, barokové motívy a ozdoby, ktoré Karel Martínek vsunul do svojej predstavy.Vizuálne hudobnú predstavivosť prejavil štýlom, akým premieňal slová a ich význam na hudobné stvárnenie. Nešlo len o vyjadrenie emócií, ale aj o kompozičnú víziu chrámu, hradieb, zvolania, oslavu a aj vrúcnu modlitbu. Jeho vízia transformácie významu slova a vety tak dostala niekoľko rozmerov.

Harmonický výraz striedal s výrazom zvukovej tváre. Kde nestačili základné prvky hudby, tam mu dopomohli ďalšie vlastnosti tohto mohutného nástroja. Farba dlhých osamotených tónov a narábanie s ich sinusoidovým ostrým znením  mala rovnakú silu ako správne zvolený akord.Karel Martínek prešiel od imitačných techník až k minimalistickým štruktúram a všetko na základe hovoreného slova z Biblie, ktoré vždy predčítal herec Vladimír Kobielsky. Z jeho prednesu bolo cítiť úctu a pokoru a Karel Martínek tak mohol prijímať slová vo svojom čistom význame. Na záver koncertu, pri poslednom zo siedmych čítaných žalmov, prišiel silný gradačný moment. Slovo sa spojilo s hudbou. Žalm 150 mal v kontexte koncertu silný význam. Vyzýva k oslave Boha zvukom poľnice, harfou, citarou, bubnom, tancom, lýrou, flautou, cimbalmi a nech ho chváli všetko čo dýcha. Pre Karla Martínka nebol žiadny handicap, že mal k dispozícii len organ a splnil každý bod tohto žalmu.Na úvod Bratislavského organového festivalu Karel Martínek priniesol silný duchovný zážitok. Spojil váhu biblických textov, s váhou improvizácie. A cestou improvizácie si otvoril cestu k oslave Boha za použitia organu v jeho obrovských možnostiach, ktoré sú v klasických formách potlačované.

Hodnotenie autora recenzie: 85 %

Bratislavský organový festival 2015
The Organ Bible
Karel Martínek (organy)
Vladimír Kobielsky (hovorené slovo)
12. júla 2015 Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Bratislava

www.mjuzik.eu

Foto Ján Lukáš

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - The Organ Bible - K.Martínek, V.Kobielsky (Bratislavský organový festival 12.7.2015)

[yasr_visitor_votes postid="175672" size="small"]

Mohlo by vás zajímat