Hamlet jako taneční drama v Košicích

  1. 1
  2. 2

Interpretačný stret generácií
Veľké nasadenie je jedným z charakteristických znakov interpretácie košického baletu, s ktorým pristupuje ku klasickému i modernému repertoáru. Mnohí umelci, takzvané piliere súboru,  s neodvratnou istotou spejú ku koncu tanečnej profesionálnej kariéry a do popredia sa tlačí nová generácia. Hamlet je za posledné obdobie azda najlepším príkladom generačnej výmeny, ktorou súbor musí prejsť, predstavením, kde sa na javisku v hlavných postavách stretávajú skúsení sólisti s mladými tanečníkmi, čo ponúka ideálne podmienky na porovnávanie umeleckých kvalít jednotlivých interpretov.

V popredí stojí interpretačný výkon Evy Sklyarovej, ktorá Oféliu zatancovala s nehou. Každý jej naivný pohľad je naplnený láskou, jej gesto poslaním odovzdať emóciu. Sklyarová svoju Oféliu nehrá, ona ju žije. Jej citové rozpoloženie vidieť v každom port de bras, vo svaloch chrbta, náklonoch hlavy; pohyby sú prirodzené ako dýchanie. Talent a dvadsaťročná javisková skúsenosť sú pretavené do profesionálneho výkonu, ktorý po jej odchode do „tanečného dôchodku“ bude v Košiciach veľmi absentovať.

Protipólom Sklyarovej Ofélie je Hamletova matka Gertrúda v podaní Gréty Nagyovej. Výkon prirodzene krásnej mladej sólistky charakterizuje enormná snaha vyrovnať sa skúsenejším kolegom. Nagyová dokáže byť na scéne vznešená kráľovná, no nedostatok skúseností obmedzuje jej prejav na úzky diapazón hereckých zručností, čo v spojení s veľkou snahou často vedie k zbytočne afektovaným prejavom. V každom prípade odkrýva pohybový potenciál svojho krásneho tela a bude veľmi zaujímavé sledovať jej ďalší rozvoj.

Hlavnú mužskú postavu Hamleta stvárnil Sergii Iegorov, ktorý svojho Hamleta tancoval „o život“. Jeho prejav, podobne ako je to u Sklyarovej, odzrkadľuje množstvo skúseností, ktoré dokáže na javisku rozumne využiť.

Claudius Marka Šarišského je extrovertný a dominantný. V rovinách, kde „netlačí na pílu“, je herecky  veľmi prirodzený, jeho pohyb má hĺbku, šírku i výšku, čo v spojení s urastenou postavou pôsobí na javisku majestátne.

K najmladšej generácii košického súboru patrí aj Šimon Stariňák, ktorý stvárnil Polónia, Oféliinho otca. Postava je viac-menej herecká a Stariňák pôsobí na scéne sebaisto. Veľmi nežne vyznieva jeho tanec s jeho javiskovými potomkami, kde v kontraste stojí sebavedomý muž a zraniteľný otec.

Jeho syna Laerta stvárnil Konstiantyn Brandler. Jeho výkon by sa dal charakterizovať ako vysoko profesionálny: technicky presný, pohybovo plastický a herecky presvedčivý.

Za zmienku stojí aj Horatio v podaní Dalibora Fabiána, v ktorého javiskovom prejave cítiť pokoru a sústredený prístup.

Hamlet obohatil repertoár košického divadla v javiskovej podobe, ktorá je viac divadelná než tanečná a ktorá ponúka veľkorysú scénickú výpravu a morálne ponaučenie vpísané do temného príbehu odohrávajúceho sa na intrigami zmietanom kráľovskom dvore. Inscenácia ponúkla priestor umelecky sa realizovať mladej generácii, no nezabudla ani na kvality osvedčených sólistov. Košický Hamlet nesie niekoľko autorských rukopisov a je len na divákovi, či ich javiskové spolunažívanie príjme, alebo nie. Podľa potlesku publika sa zdá, že tvorivá rôznorodosť je v Košiciach „odsúdená na úspech“.

Hodnotenie autora recenzie: 80 %


William Shakespeare/Ondrej Šoth/Zuzana Mistríková:
Hamlet
Choreografia: Maksym Sklyar, Nelson Reguera Perez
Réžia, hudobná dramaturgia: Ondrej Šoth
Hudba (z nahrávky): Max Richter, Istvan Sky, Byron Metcalf, Giorgio Mainerio, KODO, kresťanská skladba neznámeho autora
Scéna: Juraj Fábry
Kostýmy: Simona Vachálková
Dramaturgia: Zuzana Mistríková
Balet Štátneho divadla Košice
Premiéra 6. október 2017 Štátne divadlo Košice
(napísané z predstavenia 18. 1. 2018)

Hamlet – Sergii Iegorov
Claudius – Marek Šarišský
Gertrúda – Gréta Nagyová
Horatio – Dalibor Fabián
Polónius – Šimon Stariňák
Laertes – Konstiantyn Brandler
Ofélia – Eva Sklyarová
Hamlet udatný – Martin Bányai
Osric – Igor Paško

www.sdke.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Shakespeare/Šoth/Mistríková: Hamlet (ŠD Košice 2017)

[yasr_visitor_votes postid="283566" size="small"]

Mohlo by vás zajímat