Jak Bohemia Balet roztančil Olivera Twista

  1. 1
  2. 2

Oliver Twist jako taneční divadlo, či dokonce neoklasický rodinný balet, na první pohled náročné až nesplnitelné zadání. Bohemia Balet se v nové inscenaci inspiroval literární klasikou a titul svěřil do rukou zkušené choreografce Bérangère Andreo, která s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy a jejím souborem spolupracuje pravidelně. V inscenaci Oliver Twist zúročila svůj talent inscenační i pedagogický, vytvořila soudržný a dynamický kus, který je pro diváky čitelný a pro interprety představuje zkoušku dovedností, kterých v rámci svého věku dosáhli. Jak dospělí členové Bohemia Baletu, tak studenti se stali plnohodnotnou součástí barvitého příběhu a nesplnitelné se stalo skutečností.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Hlavní úloha byla svěřena studentům nižších ročníků, a balet tak působí velmi realisticky. Je snadné se ztotožnit s útrapami dítěte protloukajícího se nehostinným světem plným krutých dospělých, falešných přátel a mnoha nebezpečí. Děj románu je zjednodušen jen nepatrně, všechny důležité zvraty v životě chudého chlapce mohou diváci na jevišti vidět v sérii výjevů, jež se střídají až o překot. Zatímco scénografie je pro zjednodušení, ale funkčně řešena pomocí projekcí, v níž se promítají vkusné grafiky zobrazující šedé uličky starého Londýna, důraz je kladen na kostýmy. Ty evokují atmosféru viktoriánské Anglie se vším všudy.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Pětasedmdesát minut bez přestávky je únosných i pro dětského diváka, který jistě nespustí z jeviště oči. Balet je sledem situací, které se skládají v konečný celek, odvíjejí se jako žánrové obrázky. Mnoho postav má pro sebe na scéně plochu omezenou na několik málo minut, a přesto jsou všechny odlišeny pohybovým slovníkem i gesty, choreografka se snaží každému vtisknout osobitý charakter. Jde často o pohyb i výraz zveličený a groteskní, takže v pravém slova smyslu nemůžeme mluvit o realismu, byť je knižní předloha jeho představitelem. Ale jeviště si nadsázku žádá a je publikum vděčná – důraz na individuální znaky jednotlivých postav pomáhá zorientovat se v ději. Ať už je to scéna v sirotčinci, intermezzo u výrobce rakví Sowerberryho, příhody s partou kapsářů pracujících pro Žida Fagina, domácnost milých měšťanů Mayliových a Brownlowových nebo hrátky mládeže někde v parku, každý výjev má svou duši.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Je na místě ocenit výkon malého představitele Oliver Twista, který je svým rozsahem roven roli, která by mohla být určena pro dospělého tanečníka. V repríze 25. března jsme mohli vidět jako Oliver Twista drobného Mikuláše Lišku. Choreografie vychází z klasické taneční techniky, ale rozvíjí ji na jedné straně až do akrobatických prvků, na druhé do oné groteskní pantomimy. Chlapec je často obětí nenávisti ostatních, což implikuje zobrazení určité míry agrese a brutality, ovšem v daných mezích. Někdy se v rukou svých trapičů ocitá chlapec doslova jako loutka a jeho výkon je právě tak gymnastický jako herecký. Občas divákovi až zatrne, ale pochopitelně je vše pod kontrolou a starší tanečníci manipulují s dítětem jako s rovnocenným partnerem.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Oliverovi zdatně sekundují mladší studenti v rolích sirotků nebo měšťanských dětí a starší studenti a členové Bohemia Baletu v roli dospělých. Z ženských rolí vynikají společnice kapsářů, Tereza Szentpetéryová jako Nancy, která vyzařuje mateřsky ochranitelské city vůči chlapci, oddanost surovému vůdci tlupy i touhu po počestném životě. Na krátké ploše jde o výrazný part s těžšími prvky partneřiny a nutností vyjádřit velmi rozporuplnou povahu. Ayano Nagamori jako její přítelkyně Betsy má o něco menší prostor, ale vynikne zejména ve scéně truchlení nad mrtvou Nancy. Obě tanečnice ovládají schopnost vnést výraz přímo do pohybu a nechat promlouvat celé tělo, paže, nechat se nést energií pohybu. Gaëtan Pires coby krutý zloděj Bill Sikes má roli okořeněnou několika náročnými skokovými variacemi, které tančí v dlouhém plášti.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Jeho protipólem je Jack Dawkins v podání Ondřeje Potužníka, který se malého Olivera proti krutostem ostatních zastává. Všechny ostatní menší i větší role tančí či hrají mladí interpreti s velkým zaujetím. Je příjemné sledovat, jak je odstupňovaná technická náročnost choreografie podle věku a že Bérangère Andreo dokáže vytvořit celou škálu variací v rámci jednotného stylu, nepřetěžuje nejmenší, ale ani neulevuje zkušeným.

Andreo: Oliver Twist - Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy - ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)
B. Andreo: Oliver Twist – Bohemia Balet, Taneční konzervatoř hl. m. Prahy – ND Praha 2016 (foto Michal Hančovský)

Inscenaci vydatně pomáhá filmová hudba Rachel Portmanové. Je to podobný modus operandi, jaký už Bohemia Balet využil při nastudování Petra Pana s využitím soundtracku J. N. Howarda. Hudba není triviální a nese výrazné dramatické motivy, které jsou rozváděny především ve smyčcových partech, od začátku do konce představuje čistou plochu, jako plátno, na které jsou nanášeny barvy v podobě choreografie.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - B.Andreo: Oliver Twist (Bohemia Balet)

[yasr_visitor_votes postid="205788" size="small"]

Mohlo by vás zajímat