Bratislava: Dvořák v česko-slovenské interpretaci

Bratislava: Dvořák v česko-slovenskej interpretácii Veľkonočné Trojdnie – t. j. Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota - bývajú v tradícii kresťanských krajín dňami stíšenia. Predovšetkým v chrámoch zmĺknu…